JOURNALSLearn Around

Learn Around: ถามอย่างไรในห้องเรียน

1 สิงหาคม 2020

โครงการ Learn around สนใจป้องกันเด็กนักเรียนหลุดจากระบบการศึกษา โดยสร้างเครื่องมือเสริมให้เด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ มีภูมิต้านทานและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคโดยง่าย ผ่านการทำงานร่วมกับคุณครูและผู้ปกครอง

โดยเครื่องมือตัวแรกที่โครงการ Learn around นำเสนอผ่านเวิร์คช็อปออนไลน์ ได้แก่ “การใช้คำถามในห้องเรียน” จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30-12.00 น. โดยมีคุณครูและผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมจำนวนประมาณ 10 ท่าน

ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง ทีมงานโครงการ Learn around ชวนผู้เข้าร่วมทบทวนถึงการใช้คำถามผ่านประสบการณ์ที่มี ทั้งคำถามที่ดีและที่ไม่ควรถาม ผ่านการโยนโจทย์ดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมได้จับคู่แลกเปลี่ยนและสรุปประเด็นที่ได้ ต่อด้วยโจทย์ถัดไปว่าการถามแบบไหนให้เด็กอยากตอบ โดยให้แลกเปลี่ยนกันในกลุ่มย่อย ก่อนจะชวนกลับเข้าสู่วงใหญ่เพื่อสรุปและแลกเปลี่ยนถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้

ซึ่งประเด็นที่ได้จากการแลกเปลี่ยนน่าสนใจไม่น้อย เช่น คำถามที่ดีนำไปสู่การเรียนรู้ไม่ใช่ลองภูมิ ถามเพื่อก่อให้เกิดการคิดและนำไปสู่ประโยชน์ที่ตามมา คำถามที่ดีไม่ชี้นำหรือเป็นคำถามปลายปิด คำถามที่นำไปสู่การดึงศักยภาพและพัฒนาตนเอง ฯ สำหรับการถามให้เด็กอยากตอบ ประเด็นที่ได้นั้น เช่น ให้มองการถามเหมือนกับการเล่นเกม ไม่ใช่คำถามเพื่อการเก็บคะแนน ถามแบบสร้างพื้นที่ปลอดภัยคือทุกเสียงมีคุณค่า กระตุ้นหรือสร้างแรงผลักดันที่ดีให้เด็กอยากตอบ ถามให้ใช้จิตนาการก่อนถามต่อเพื่อนำมาสู่ความจริง ถามอย่างเข้าใจผู้ถูกถาม คือประเมินผู้ถูกถามว่าอยู่ระดับใดก่อน ถามให้ผู้ถูกถามได้รับคำตอบ เป็นต้น

นอกจากผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ประเด็นสำคัญของการถามในห้องเรียนแล้ว ผู้เข้าร่วมยังได้สังเกตุการณ์และเรียนรู้วิธีการจัดกระบวนการถาม ผ่านกิจกรรมที่ทีมงาน Learn around จัดขึ้นด้วยวิธี Think-Pair-Share คือให้คิดก่อนถามหรือตอบ เปิดโอกาสให้คุยกันในวงย่อยก่อน เพื่อทบทวนและสร้างความมั่นใจ ก่อนแลกเปลี่ยนกับในวงใหญ่ให้ทุกคนช่วยกันเติมเต็มประเด็นให้ครบถ้วน

ต่อด้วยการสรุปหลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ที่นำมาใช้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นถึงโครงสร้างการทำงานและเข้าใจมากยิ่งขึ้น เช่น การตั้งคำถาม 3 ระดับ คือ เริ่มทบทวน (Review) วิเคราะห์ (Analyse) และ ประยุกต์ใช้ (Apply) ซึ่งเป็นวิธีการสำคัญที่คุณครูและผู้ปกครองที่สนใจนำกระบวนการนี้ไปใช้สร้างการเรียนรู้ร่วมกับลูกๆ ผ่านการ์ดเกมส์ Learn around ซึ่งท่านใดสนใจสามารถติดต่อกลับไปยังทีมงานได้หลังจบเวิร็คช็อป

ติดตามกิจกรรมดีๆ ของทางโครงการหรือติดต่อทีมงาน Learn around ได้ที่เฟสบุ๊ค Black D Academy

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below