JOURNALSTHE PARENTing-Garden ชวนพ่อแม่มาปรุงดินปลูกลูก by กลุ่มกอด

The Parenting Garden เลี้ยงลูกแบบปลูกต้นไม้

6 สิงหาคม 2020

โครงการ The Parenting Garden โดยกลุ่มกอด จัดกิจกรรมออนไลน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง ให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก ภายใต้หัวข้อ “การเลี้ยงลูกแบบการปลูกต้นไม้” เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 โดยมีคุณพ่อคุณแม่วัยกลางคนเข้าร่วมจำนวน 7 ท่าน

ปัญหาภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นในปัจจุบัน เป็นจุดตั้งต้นให้กลุ่มกอดลุกขึ้นจัดกระบวนการและกิจกรรมนี้ เนื่องจากพบสาเหตุสำคัญมาจากปัจจัยด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว เมื่อความสัมพันธ์ไม่ดี ส่งผลให้ไม่เกิดการสื่อสารระหว่างกัน ยากที่จะบอกความต้องการที่แท้จริงของตน ไม่รับรู้ถึงความห่วงใย หรือลูกนั้นไม่สามารถคุยกับพ่อแม่ได้ ดังนั้นกุญแจสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ให้เข้มแข็ง คือ พ่อแม่ควรสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับลูกๆ ได้ เป็นผู้คอยให้การสนับสนุน ให้พวกเขามีความสามารถที่จะเผชิญกับปัญหาในอนาคตได้ด้วยตนเอง

กิจกรรม The Parenting Garden ได้สร้างพื้นที่ปลอดภัยและจัดกระบวนการเลี้ยงลูกแบบการปลูกต้นไม้ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยไม่ตัดสินถูกผิด ชวนสำรวจสไตล์การเลี้ยงดูและพฤติกรรมของลูก พร้อมแชร์หลักการและวิธีการที่สอดแทรกผ่านกิจกรรม ตั้งแต่ชวนพ่อแม่สำรวจเมล็ดพันธุ์ที่ได้และจิตนาการถึงต้นไม้ที่จะเติบใหญ่ในอนาคต เตรียมสภาพแวดล้อมให้พร้อมต่อการเติบโต ด้วยความวางใจและยอมรับถึงความแตกต่างของลูก ซึ่งเกิดจากรู้จักตนเองและจัดการตัวเองของพ่อแม่ก่อน ต่อด้วยการสำรวจพฤติกรรมของลูกๆ เชื่อมโยงสู่การสำรวจพฤติกรรมการเลี้ยงดูของพ่อแม่ แลกเปลี่ยนและตกตะกอนถึงประเด็นสำคัญที่ได้ เช่น การพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให้เป็นพ่อแม่ที่ควรจะเป็น ซึ่งกลับกลายเป็นว่าไม่สามารถเป็นตัวเองได้ไม่เต็มที่ กดดันตนเอง กดดันลูก จนความสัมพันธ์นั้นยิ่งห่างออกไป, การเห็นลูกให้เหมือนกล้องวงจรปิด คือบันทึกเหตุการณ์ตามสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่แต่งแต้มความรู้สึกลงไป, หากพฤติกรรมของลูกเรายอมรับไม่ได้ พ่อแม่ควรแยกให้ออกว่าปัญหานั้นเป็นของใคร ของเราเองหรือว่าของลูก หากเป็นของพ่อแม่เองก็ควรเผชิญหน้ากับปัญหาและสื่อสารให้ลูกร่วมกันแก้ หากเป็นของลูก พ่อแม่ควรใช้ทักษะรับฟังเชิงรุกเพื่อหาวิธีสนับสนุนให้ลูกแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง

การเลี้ยงลูกแบบการปลูกต้นไม้นั้น ไม่เพียงแต่ทำความรู้จักและเข้าใจเมล็ดพันธุ์และการดูแลต้นไม้เท่านั้น แต่เป็นการทำงานภายในของพ่อแม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลลูก กระบวนการพาให้ผู้เข้าร่วมสำรวจและตระหนักถึงความละเอียดละออในการเลี้ยงดู เกิดความสนใจที่จะเรียนรู้และศึกษาวิธีการจากงานวิจัยต่างๆ เพิ่มเติม ลองฝึกฝนความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ผ่านกิจกรรมทิ้งท้ายที่โครงการชวนปลูกผักสลัดร่วมกันกับลูกได้ เพื่อทบทวนและฝึกฝนผ่านการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้การปลูกเป็นสัญลักษณ์หนึ่งในการเลี้ยงลูกของเรา

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below