JOURNALSHappy dorm Happy Learning Happy society

เพื่อนใจ Mind friend

14 สิงหาคม 2020

115521650_2772129469674186_2762096719213718252_o.jpg

File name: 115521650_2772129469674186_2762096719213718252_o.jpg

File size: 231 KB

Delete Journal?

1 กรกฎาคม​ 63 งานหอพักนักศึกษา​ นำโดย อ.ดาราวรรณ​ นิลคำ นักจิตวิทยา และการสนับสนุนจาก School of changemekers​ และงานแนะแนวฯ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมอบรม ”เพื่อนใจ mind friend” เพื่อจัดตั้งกลุ่มนักศึกษาที่มีศักย​ภาพ​เพื่อช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษาที่มีภาวะความเครียด ไม่สบายใจต้องการผู้ที่รับฟัง ให้คำปรึกษา​ได้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน สร้างเครือข่าย รวมถึงจัดประสบการณ์​ให้กับกลุ่มนักศึกษาในการช่วยเหลืองานทางด้านจิตวิทยา และสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับนักศึกษา​ให้มั่นคง แข็งแรงต่อไป

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณพงศ์อำมาตย์​ อุเทนสุต นักจิตวิทยา เจ้าของเพจ Gain the Counselor และทีมงาน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในกิจกรรมฯ

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ