JOURNALS

พลังโจ๋ฟู้ด (PalungJo Food)

30 ตุลาคม 2021

 

สิ่งที่วางแผนไว้

 • การทำงานในระยะ 4 เดือน
 • ผลิตภัณฑ์ที่จะทำออกมา
 • วางแผนรายละเอียดภายใน เช่น ความต้องการของผู้บริโภค การคำนวนกำไร/ต้นทุน
 • เริ่มลงมือทำ หา/ทดลองสูตร
 • สิ่งที่เกิดขึ้นจริงและผลลัพธ์
 • แผนการดำเนินงานในแต่ละสัปดาห์
 • แผนการทำอาหาร
 • กิจกรรมที่จะทำในครั้งต่อไป
 • แผนการทำงาน และแผนงบประมาณ
 • ไอเดียทำขนม

ปัจจัยที่ทำให้เป็นไปตามแผน

 • คำปรึกษาจากโค้ช
 • ทีม

ปัจจัยที่ทำให้ไม่เป็นไปตามแผน

 • เวลาว่างไม่ตรงกัน
 • สถานการณ์โควิด

สิ่งที่วางแผนจะทำในเดือนถัดไป

 • การปรับสูตรอาหาร
 • วางแผนการตลาด
 • ประเมินความเป็นไปได้

เป้าหมายที่วางไว้

-ปรับสูตร prototype 1 บราวนี่ชีสเค้กเพื่อลดต้นทุน และทำหน้าตาให้น่าทาน

-ปรับสูตร prototype 2 คอนเฟรก หลายๆชนิด

-ทดลองทำprototype3 บราวนี่คุ้กกี้ 

-หาpackagingที่เหมาะสม

-คำนวณต้นทุน ราคาขายโดยเทียบกับคู่แข่ง ทดลองทำโฆษณา

สิ่งที่ทำได้

-ปรับสูตร prototype 1 บราวนี่ชีสเค้กเพื่อลดต้นทุน และทำหน้าตาให้น่าทาน

-ปรับสูตร prototype 2 คอนเฟรก หลายๆชนิด

-คำนวณต้นทุน ราคาขายโดยเทียบกับคู่แข่ง

สิ่งที่ทำไม่ได้ตามเป้าหมาย

-หาpackagingที่เหมาะสม

-ทดลองทำprototype3 บราวนี่คุ้กกี้ 

ทดลองทำโฆษณา

สาเหตุที่ทำได้ตามเป้า

 • เวลาไม่รัดตัว สามารถทได้โดยที่ไม่กระทบกับงานอื่นๆ
 • ความง่ายในการทำ ไม่มีขั้นตอนยุ่งยากหรือซับซ้อนมากเกินไป
 • พี่เลี้ยง/โค้ชดี คอยติดตาม แนะนำ

สาเหตุที่ทำไม่ได้ตามเป้า

 • มีความยากในการทำ
 • ต้องใช้เวลาในการวางแผนที่ลงมือทำ
 • จัดการเวลาได้ไม่ดีพอ
 • ผู้ปฎิบัติงาน มีเวลาไม่ตรงกัน

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ