JOURNALSDeathTalk ความตายและชีวิต

Journal ประจำเดือนพฤศจิกายน

1 พฤศจิกายน 2021
, , , ,
 • แผนไว้ของเดือนพฤศจิกายน
  • ได้ทดสอบ Pilot และปรับปรุง
  • ได้ Pilot เวอร์ชั่นปรับปรุงและทดสอบ
 • สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้น
  • Pilot ที่ปรับปรุงนั้นตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • สิ่งที่ทำให้เป็นไปตามแผน
  • การนำข้อมูลที่ได้จากรอบทดลองมาปรับปรุง
  • การยึดเป้าหมายให้มั่นคง และเปลี่ยนแปลงตัววิธีการ
 • สิ่งที่ทำให้ไม่เป็นไปตามแผน
  • เวลาของทีมที่อาจไม่ตรงกัน ทำให้เกิดการนัดคุยกันหลายครั้ง และทำให้ทามไลน์ที่ตั้งไว้ถูกขยายออกไป
 • ป้องกันสิ่งนั้นได้อย่างไร
  • นัดเวลาทีมทำงานล่วงหน้ามากกว่าเดิม
  • เตรียมสิ่งที่จะมาพูดคุยกัน เพื่อกระชับเวลาประชุมทีม
 • สิ่งที่จะทำในเดือนถัดไป
  • ทดสอบ Pilot เวอร์ชั่นปรับปรุง

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ