JOURNALSโครงการ Make Love Relation (สร้างสัมพันธ์รัก)

Make love relation (สร้างสัมพันธ์รัก)

2 พฤศจิกายน 2021
, , ,

1 st step

Plan
•ปรึกษาจิตแพทย์เกี่ยวกับการพูดคุย ชักชวนและทำแบบประเมิน
•ส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์ในการทำกิจกรรม
Success
•ได้รับcontactของพี่จิตแพทย์ที่จะปรึกษา
•ได้มีการจัดทำจดหมายขอความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรม
Cause of falling in Plan
•สมาชิกในทีมไม่สามารถจัดสรรเวลาของตัวเองได้
•พึ่งได้รับContactพี่จิตแพทย์จากโค้ช
•มีความล่าช้าในการส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมเนื่องจากติดสถานการณ์โควิด-19ทำให้ไม่สามารถไปส่งได้
solution
•สมาชิกในทีมต้องจัดสรรเวลาของตัวเองให้ได้อย่างน้อย1ครั้งต่อสัปดาห์ในการทำงานร่วมกัน
Plan on 2nd step
•ส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมไปให้ทางโรงเรียนภายในต้นเดือน
•ปรึกษาจิตแพทย์และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
•มีการประเมินนักเรียนก่อนที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น
•ส่งจดหมายขออนุญาตไปยังผู้ปกครองของนักเรียน
•จัดกิจกรรมตามที่ได้เเพลนไว้
•รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการสอบถาม แล้วนำมาประกอบกับข้อมูลต่อไป

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ