JOURNALSพลังโจ๋ พลังสร้างสรรค์แบ่งปันความสุข

พลังโจ๋ฟู้ด (PalungJo Food)

2 พฤศจิกายน 2021

สิ่งที่วางแผนไว้

 • การทำงานในระยะ 4 เดือน
 • ผลิตภัณฑ์ที่จะทำออกมา
 • วางแผนรายละเอียดภายใน เช่น ความต้องการของผู้บริโภค การคำนวนกำไร/ต้นทุน
 • เริ่มลงมือทำ หา/ทดลองสูตร
 • สิ่งที่เกิดขึ้นจริงและผลลัพธ์
 • แผนการดำเนินงานในแต่ละสัปดาห์
 • แผนการทำอาหาร
 • กิจกรรมที่จะทำในครั้งต่อไป
 • แผนการทำงาน และแผนงบประมาณ
 • ไอเดียทำขนม

ปัจจัยที่ทำให้เป็นไปตามแผน

 • คำปรึกษาจากโค้ช
 • ทีม

ปัจจัยที่ทำให้ไม่เป็นไปตามแผน

 • เวลาว่างไม่ตรงกัน
 • สถานการณ์โควิด

สิ่งที่วางแผนจะทำในเดือนถัดไป

 • การปรับสูตรอาหาร
 • วางแผนการตลาด
 • ประเมินความเป็นไปได้

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below