JOURNALSโครงการ Make Love Relation (สร้างสัมพันธ์รัก)

Make love relation (สร้างสัมพันธ์รัก)

2 ธันวาคม 2021
, , , , , , , , , ,

2nd  step

Plan
•พูดคุยกับจิตแพทย์ออกแบบฟอร์ม

•ติดต่อกับอาจารย์ที่ต้องการให้ช่วยในการกระจายแบบฟอร์ม

•นำฟอร์มไปกระจายให้แก่ระดับชั้นที่เป็นเป้าหมาย

•วางแผนตัวกิจกรรมที่เปลี่ยนไปใช้ในรูปแบบออนไลน์

Problem in plan

•มีความล่าช้าในการติดต่อContactกับทางพี่จิตแพทย์

Cause of falling in Plan

•การทำแบบฟอร์มต้องส่งไปให้ปรับปรุงและคอนเฟิร์มกับหลายส่วนจึงมีความล่าช้ามาก

solution
•ค้นหาcontactสำรองเพื่อลดความล่าช้าของplan

•แก้ไขแบบฟอร์มให้รวดเร็วที่สุดแล้วส่งให้คอนเฟิร์มอีกที

Plan on 3th step

ประเมินนักเรียนก่อนที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น

•ส่งจดหมายขออนุญาตไปยังผู้ปกครองของนักเรียน

•พูดคุยกับพี่จิตแพทย์เรื่องรูปแบบกิจกรรมที่จัดทำ

•วางแผนกิจกรรมให้เป็นรูปเป็นร่างแล้วส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

•จัดทำกิจกรรมonlineให้สำเร็จ

•ทำแบบฟอร์มver.2ให้เสร็จสิ้นเพื่อค้นหาอาสาสมัครที่สนใจทำกิจกรรมกับทางโครงการต่อ

 

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ