JOURNALS

Journal ประจำเดือนธันวาคม รายงานความคืบหน้าการ Test Prototype

4 ธันวาคม 2021
, , , ,

รายงานความคืบหน้า Workshop online ของโครงการ Death Talk ความตายและชีวิต ในช่วงวันที่ 01 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

สิ่งที่วางแผนไว้

ในเดือน พฤศจิกายนนี้จะนำข้อมูลจากการทดสอบ pilot ที่ได้มาพัฒนาเป็น prototype และทดสอบ จากเดิมที่เราออกแบบกิจกรรมโดยแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่ม student (อายุ 19-23 ปี)

2. กลุ่ม First jobber (อายุ 24-28 ปี)

3. กลุ่ม young adult (อายุ 29-35 ปี)
พบว่าการจัดกิจกรรมโดยแบ่งตามกลุ่มอายุ ยังไม่ตอบสนองผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่าที่ควรเนื่องจากในแต่ละกลุ่มช่วงวัยมีความต้องการความเข้มข้นของเนื้อหาแตกต่างกันตามประสบการณ์และความสนใจโดยไม่ขึ้นกับอายุ ดังนั้นเราจึงปรับรูปแบบกิจกรรมโดยแบ่งตามระดับความเข้มข้นของเนื้อหา เป็น 3 ระดับดังนี้
WS 1 : ”การสำรวจความตายและชีวิต”

WS 2 : ”การวางแผนและเตรียมตัวสำหรับการมีประสบการณ์ความตายที่ใกล้ตัว”

WS 3 : ”การลิ้มรสความตายอย่างเข้มข้น”
ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องทำแบบประเมินสุขภาวะทางจิต เพื่อประเมินสภาวะจิตใจ

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง และผลลัพธ์

ในส่วนกิจกรรมดำเนินได้ลื่นมากขึ้น ต้องเพิ่มเติมการเชื่อมรอยต่อระหว่างกิจกรรมให้สมูทมากขึ้น และเรื่องเวลาในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มเวลาให้ผู้เข้าร่วมได้แบ่งปันกัน ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่อยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบออฟไลน์  ในส่วนของกระบวนกรและทีมงานต้องเพิ่มเรื่องการฝึกซ้อม

ปัจจัยที่ทำให้เป็นไปตามแผน

เรามีแผนงานและกำหนดเวลา (Working timeline) ที่ชัดเจน และยืดหยุ่นให้แต่ละทีม และมีการนัดประชุมความคืบหน้าของแต่ละทีมอาทิตย์ละครั้ง (Coreteam meeting) และมีประชุมทีมต่างๆเองด้วย

อีกทั้งการเข้ารับคำปรึกษาจากโค้ชที่ปรึกษาทีม ทำให้เห็นข้อสังเกตที่อาจเป็นปัญหาในอนาคต หรือสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และแนะแนวทางในการพัฒนาโครงการต่อ ทำให้เราสามารถวางแผนได้รอบคอบมากยิ่งขึ้น

ปัจจัยที่ทำให้ ’ไม่’ เป็นไปตามแผน และจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้อย่างไร

เนื่องจากสถานการณ์ปัจุบันผู้คนเริ่มออกมาใช้ชีวิตปกติมากยิ่งขึ้น ทำให้การนัดเจอทีมในวัน-เวลาเดิมไม่สะดวกอีกต่อไป เราจึงได้นัดหาวัน-เวลา ประชุมใหม่ที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น และในบางครั้งการนัดประชุมครบทีมทำให้แผนที่เราวางไว้นั้นอาจล่วงเวลา เราจึงยึดจำนวนสมาชิกทีมส่วนมาก และส่วนที่เหลือให้ตามอัปเดตงาน

สิ่งที่วางแผนจะทำในเดือนถัดไป

วางแผนโปรโมทกิจกรรมและหาสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมออฟไลน์ รวมทั้งซ้อมและปรับกระบวนเล็กน้อย

 

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below