JOURNALS

Journal ประจำเดือนมกราคม รายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรมรอบที่ 1

6 มกราคม 2022
, , , ,

รายงานความคืบหน้าโครงการ Death Talk ความตายและชีวิต ในช่วงวันที่ 01 ธันวาคม – 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

สิ่งที่วางแผนไว้

หลังจากที่เราได้ลองจัดกิจกรรมรอบ Pilot และพัฒนา Prototype จนเราได้กิจกรรมรอบ Final Workshop ที่มีชื่อว่า ”Death Talk Knock Your Mind” มาแล้วนั้น ตัวกิจกรรมจะแบ่งตามระดับความเข้มข้นดังนี้

 • Death Talk Knock Your Mind : “สำรวจ” ชีวิตและความตาย
  (เข้มข้นระดับ 1 🔥)
 • Death Talk Knock Your Mind :“สัมผัส” ความไม่แน่นอนของชีวิต
  (เข้มข้นระดับ 2 🔥🔥)
 • Death Talk Knock Your Mind :เข้าใจความรู้สึกช่วง “สุดท้าย” ของชีวิต (เข้มข้นระดับ 3 🔥🔥🔥)
  รายละเอียดกิจกรรมคลิกที่นี่

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง และผลลัพธ์

เราได้จัดกิจกรรม Death Talk Knock Your Mind : “สำรวจ” ชีวิตและความตาย (เข้มข้นระดับ 1 ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดย On-site: จัดวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564  เวลา 14.00 – 16.30 น.

ณ Clazy cafe’ (BTS สนามเป้า)

และ Online: จัดวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.30 น. ผ่าน Zoom

โดยครั้งนี้กิจกรรมทั้ง 2 รอบ (Online, On-site) ผ่านไปได้ด้วยดีรวมทั้งผลตอบรับจากผู้เข้าร่วม ถึงแม้ว่ากิจกรรมในรอบ On-site นั้นยังต้องการสตาฟที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ามาร่วมงานอยู่บ้าง แต่โดยภาพรวมนั้นสามารถรันกิจกรรมไปได้จนจบตามเวลาที่กำหนด ภาพบรรยากาศกิจกรรมคลิกที่นี่

ปัจจัยที่ทำให้เป็นไปตามแผน

หลังจากที่เราประชุมและลงมติในที่ประชุม  (Coreteam meeting) ทำให้เรามีแผนปฏิบัติงาน มีกำหนดระยะเวลาทำงาน (Working timeline) ที่ชัดเจน ทีมสามารถดำเนินงานต่อได้ ส่งผลให้เราสามารถทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ และเราได้ติดตามงานของแต่ละทีมอยู่เสมอ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที

ปัจจัยที่ทำให้ ’ไม่’ เป็นไปตามแผน และจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้อย่างไร

เนื่องจากเดือนธันวาคม เป็นเดือนเทศกาลส่งท้ายปี บริษัทหลายๆที่ต้องเร่งปิดยอด เคลียร์งาน สำหรับวันหยุดยาว ส่งผลให้การนัดประชุมทีมนั้นมีความยากมากขึ้น ดังนั้นในการวางแผนงานเราจึงต้องคำนึงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไว้ล่วงหน้า อีกทั้งเราแบ่งงาน 1 ชิ้นออกเป็น 2 ส่วนเพื่อป้องกันงานล่าช้า

สิ่งที่วางแผนจะทำในเดือนถัดไป

ในเดือนมกราคมนี้ เรามีจัดกิจกรรมอีก 2 รอบ คือ

 • Death Talk Knock Your Mind :“สัมผัส” ความไม่แน่นอนของชีวิต
  (เข้มข้นระดับ 2 ) สำรวจความไม่แน่นอนของชีวิตและความสัมพันธ์ พร้อมชวนตั้งเป้าหมายของการมีชีวิต

► On-site: วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565

► Online: วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565

 • Death Talk Knock Your Mind :เข้าใจความรู้สึกช่วง “สุดท้าย” ของชีวิต (เข้มข้นระดับ 3 ) เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสูญเสีย และสัมผัสความรู้สึกช่วงสุดท้ายของชีวิต

► On-site: วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565

► Online: วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

และประชุมทีมเพื่อสะท้อนผลโครงการ

 

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ