JOURNALSQuestionary 🍒

Questionary 3nd month journey 🍒

7 มกราคม 2022

สวัสดีทุกคนน พวกเรา questionary เอง และแล้วโครงการ questionary ep1 ก็มาถึงวันงานซักที แง

– ในเดือนนี้พวกเราวางแผนกันว่าเราจะมี

  1. จัดกิจกรรม offline 1 ครั้ง และ online 3 ครั้ง
  2. มี session คุยส่วนตัวกับผู้เข้าร่วมทุกคน
  3. สรุปกิจกรรม

– สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไปจัดกิจกรรม offline กันในวันแรกเพื่อละลายพฤติกรรม และพบว่ามันได้ผลดีมากๆต่อกิจกรรม online ที่เหลือ และระหว่างสัปดาห์เราได้โทรคุยกับผู้เข้าร่วมทุกคนเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและดูพัฒนาการหลังจากได้ลองเอาวิธีการในการตั้งคำถามทั้ง WH metrix, why chain, จุดประสงค์ของการตั้งคำถาม และ ทฤษฎีผู้เขาน้ำแข็งไปใช้ และมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมใน 2 วันสุดท้ายเนื่องจากผู้เข้าร่วมมาเข้าร่วมได้น้อย โดยจัดซ้ำ 2 ครั้งเพื่อสลับกันเข้ามาร่วมกิจกรรมตามวันที่ว่าง

– ปัจจัยที่ทำให้โครงการเราสามารถดำเนินไปตามแผนคือการไม่ยึดติดกับแผนงานเดิมจนเกินไป หลายๆกิจกรรมถูกสลับก่อนหลังเพื่อให้สอดคล้องกับผู้เข้าร่วมมากขึ้น

– ตัดมาที่ปัญหา เราพบว่าเราให้น้ำหนักแต่ละกิจกรรมไม่เท่ากัน ทำให้เนื้อหาบางส่วนไม่ได้ถูกพูดถึงในการ feedback ไม่ว่าจะเป็น form หรือพูดคุยกันซึ่งพวกเราวางแผนกันว่าจะนำเอา feedback มาใช้ในการพิจารณาเพิ่มลดเนื้อหาในหัวข้อต่างๆ

– ในปี 2022 พวกเราวางแผนที่จะพัฒนา tools และ learning kit ให้ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อนมากขึ้น รวมไปถึงจัดกิจกรรมใน ep ต่อๆไปซักระยะเพื่อปรับจูนกิจกรรมเพื่อให้โครงการมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น และรับสมัครทีมงานเพิ่มเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อไป

เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะะ

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below