JOURNALSโครงการ Make Love Relation (สร้างสัมพันธ์รัก)

Step 4th

13 มกราคม 2022

3rd step

Plan
•จัดการกำหนดการเวลาและรูปแบบในกิจกรรมวันที่26ธันวาคม

•ติดต่อขอสถานที่ในการทำกิจกรรม

•คัดเลือกเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม

•ส่งใบอนุญาติผู้ปกครองในวันที่26ธันวาคม

•ติดต่อพี่จิตแพทย์ให้มาเป็นวิทยากรในกิจกรรม

•ซื้ออุปกรณ์ อาหารที่ใช้ในกิจกรรม

•ซ้อมจริงก่อนวันกิจกรรม

•จัดกิจกรรม”เสริมสร้างสายใยครอบครัว”ในวันที่26ธันวาคม

Problem in plan
•มีความล้าช้าในการติดต่อสถานที่กับทางโรงเรียน

•ค่าใช้จ่ายเกินงบ

•มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

•สตาฟในกิจกรรมไม่เพียงพอ

Solution
•ทำหนังสือและแก้หนังสือให้เร็วที่สุด

•เรียนรู้วิธีใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากผู้เชี่ยวชาญ

•ติดต่อคนสนิทให้มาช่วยเป็นสตาฟในกิจกรรม

Plan on 4th step

•คัดเลือกเป้าหมายจากกิจกรรมที่จัดเพื่อมาทำกิจกรรมส่วนที่2 คือการกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว

•จัดทำบอร์ดเกมที่จะใช้ในกิจกรรม

•ออกเกียรติบัตรให้น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนที่1

•ปรึกษาพี่จิตแพทย์และโค้ชในการทำบอร์ดเกม

•เริ่มดำเนินการกิจกรรมในส่วนที่2 กับเป้าหมายที่เราได้คัดเลือกไว้แล้ว

•ทำแบบประเมิณเพื่อเช็คระดับความสัมพันธ์ของครอบครัวทุกๆสัปดาห์ใน1เดือน

 

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below