JOURNALSไร่ส้มช็อป

ไร่ส้มช็อป

6 กุมภาพันธ์ 2022
, , , ,
,
,

ไร่สมช็อป กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทักษะอาชีพให้กับนักเรียนในศูนย์การเรียนไร่ส้มวิมยา ที่มาของโครงการนั้น เกิดขึ้นมาจากที่ทางศูนย์การเรียนอยากจะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่มีเกณฑ์จะหลุดออกจากระบบการศึกษา ได้มีทักษะอาชีพติดตัว เพื่อในอนาคตหากเขามีช่องทางที่อยากจะมีรายได้ และต่อยอดให้เกิดเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเอง เขาก็จะมีแนวทางที่ง่ายต่อการสร้างอาชีพ
แนวคิดหลักๆ ของเราคือการเปิดแหล่งเรียนรู้ โดยมีผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านทักษะอาชีพ ที่ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุเข้ามาเป็นผู้มอบความรู้ให้กับนักเรียน โดยสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ จะเป็นการได้ลงมือปฏิบัติจริง และสามารถผลผลิตหรือตัวทักษะที่ได้เรียนรู้ นำออกมาใช้ได้จริง
เป้าหมายหลักๆ ของเราคือการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียนที่มีความเสี่ยงจะหลุดออกจากระบบการศึกษา ให้เขาได้มีความรู้และทักษะเมื่อจำเป็นจะต้องออกจากระบบการศึกษา อย่างน้อยทักษะที่ได้รับจะสามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างเป็นอาชีพของตนเอง หรือสามารถเข้าไปสมัครงานในบริษัทหรือองค์กรที่ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้ และนอกจากเราจะช่วยเสริมทักษะอาชีพให้นักเรียนได้แล้ว เรายังจะมีหลักสูตรเป็นหลักสูตรของทางศูนย์การเรียนโดยเฉพาะ ซึ่งจะสามารถนำมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ