JOURNALS

[Changemakers Club] สรุปกิจกรรม – Coach for Change อบรมโค้ชสำหรับนักสร้างความเปลี่ยนแปลง

13 มิถุนายน 2022
,
coach4change

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ. ห้องมินิเธียเตอร์ TK Park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์

School of Changemakers ร่วมกับ TK Park เปิดพื้นที่ฝึกอบรมความรู้และเครื่องมือการโค้ชสำหรับนักสร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemakers) ชวนทุกคนที่สนใจสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงมีส่วนร่วมเป็น ‘โค้ช’ ช่วยสนับสนุนเยาวชน คนรุ่นใหม่ ได้ลงมือแก้ไขปัญหาสังคม โดยผู้เข้าร่วมจะได้ฝึกทักษะที่ใช้ในการโค้ช ทั้งการฟัง การตั้งคำถาม และกระบวนการโค้ช

วิทยากร

คุณรุ่งนภา นาคดี Coach Program Manager, School of Changemakers

เนื้อหากิจกรรม

เริ่มกิจกรรมทำความรู้จักกัน เล่น Cross the line สั้นๆ กับผู้เข้าร่วม 46 คน ที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ เราเริ่มต้นเนื้อหาด้วยการทำความรู้จักว่า

โค้ช คืออะไร มีบทบาทอย่างไร โค้ช คือผู้ที่ดึงเอาความสามารถและศักยภาพของโค้ชชี่ออกมา เพื่อให้โค้ชชี่ระบปัญหาความท้าทายที่กําลังเผชิญคิดไอเดีย หาทางออกต่างๆ ตัดสินใจเลือกด้วยตัวเอง

ทำไมต้องโค้ช เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง?

จากประสบการณ์การสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ริเริ่มโครงการและกิจการเพื่อสังคมของ School of Changemakers พบว่า โค้ช เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการและการเรียนรู้ของคนทำอย่างมาก การมีโค้ชคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ทําให้พวกเขารู้ว่ามีคนที่พร้อมรับฟัง เข้าใจ และสนับสนุน ไม่รู้สึกว่าต้องเผชิญอุปสรรคอย่างโดดเดี่ยว จนมีกำลังใจและความเข้าใจในการแก้ไขอุปสรรค ช่วยให้ไม่ล้มเลิกโครงการไประหว่างทาง นำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ตามเป้าหมายโครงการตลอดระยะเวลา 3-6 เดือน

ทักษะพื้นฐานของการเป็นโค้ชมีอะไรบ้าง?

 • Building trust
 • Active listening
 • Powerful questioning
 • Inspiring
 • Constructive Feedback

Active listening

การฝึกโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มีเวลาเพียง 3 ชั่วโมง เราจึงชวนผู้เข้าร่วมฝึกทักษะที่สำคัญในการโค้ชเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงคือ Active Listening เริ่มฝึกทักษะการฟังให้ผู้เข้าร่วจับคู่กันผลัดกันเป็น A และ B โดยให้ พูด ต่อเนื่อง 7 นาทีให้ B ฟังโดย B ห้ามพูดคั่นหรือห้ามถามคั่น A จะเล่าเรื่องในโจทย์ที่ว่า ใครคือโค้ชคนสำคัญชีวิตของคุณ? และตอนนั้น โค้ชคนนั้นทำอะไรจึงดึงความสามารถของคุณออกมาได้หรือช่วยให้คุณเผชิญสถานการณ์หรือแก้ปัญหาตัวเองได้? จากนั้นให้ B พูดสิ่งที่ได้ฟังกลับไปห้ามใส่ตัวละครเพิ่ม ห้ามเพิ่มเนื้อหาเองในเวลา 1 นาที จากนั้นเปิดให้ทุกคนได้ Reflection ว่าเมื่อผลัดกันเป็นผู้พูดและผู้ฟังแล้วรู้สึกหรือสังเกตเห็นอะไรบ้าง

สรุปความรู้สึกในขณะฟังต่อเนื่อง 7 นาที

 • ยาก รู้สึกอึดอัด
 • มีหลุดไม่ได้ฟัง
 • อยากถาม การสนทนาต้องมี Interaction สิ
 • พอฟังอย่างเดียวรู้สึก connect กว่า
 • รู้สึกไม่ต้องคิด เพลิน

สรุปข้อสังเกต/มุมมอง

 • ระหว่างที่ฟังจะเกิดคำถามกับเรื่องที่ฟัง
 • การมีประสบการณ์ร่วมกับสิ่งที่ฟังบางทีอาจต้องระวังการสะท้อนกลับของเราจากประสบการณ์ของตัวเองแทนที่จะสะท้อนจากสิ่งที่ฟัง
 • ไม่มั่นใจในคำถามที่คิดไว้ว่าควรถามหรือไม่
 • ไม่ต้องกังวลเรื่องอายุหรือประสบการณ์
 • การฟังอย่างเดียวทำให้ไม่ขัดจังหวะเรื่องและไม่ผิดประเด็นช่วยให้ผู้พูดสื่ออารมณ์ออกมาได้
 • เห็นความอยากถามอยากแนะนำของตัวเองชัดขึ้น

หลังจากฝึกเป็นผู้ฟังแล้วเราชวนสรุประดับการฟังทั้ง 5 ระดับที่แตกต่างกัน เริ่มตั้งแต่

 • ระดับที่ 1 ไม่สนใจ ทําเหมือนผู้พูดกําลัง พูดอยู่กับกระจก
 • ระดับที่ 2 แกล้งฟังรับคํา พยักหน้า แต่ ไม่ได้ฟังจริง
 • ระดับที่ 3 เลือกฟังเฉพาะสิ่งที่เราอยากรู้อยากได้ยิน ไม่ได้สนใจความต้องการของผู้พูดฟังเพื่อรอโต้ตอบฟังเพื่อหาจุดจะโต้ตอบกลับ เช่น การคุยกับลูกค้า ในศาล
 • ระดับที่ 4 ตั้งใจฟัง ฟังด้วยหู อยู่กับ ปัจจุบัน ได้ข้อมูล ครบถ้วน
 • ระดับที่ 5 ฟังด้วยใจ ฟังด้วยหู ตา ใจ ฟังได้ความ และ เข้าใจความรู้สึกของ ผู้พูด คิดตามอย่างมี สติ ไม่ตัดสิน

ซึ่งการโค้ชจำเป็นต้องใช้การฟังในระดับที่ 5 ซึ่งจะใช้สติและพลังงานเยอะมากดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องกำหนดว่าเราสามารถโค้ชได้มากน้อยแค่ไหน เพราะในชีวิตจริงเราไม่สามารถใช้การฟังระดับที่ 5 ได้ตลอดเวลา

เครื่องมือต่อไปในการฝึกทักษะการโค้ชคือ Grow Model

GROW Model คือกระบวนการที่ใช้พูดคุยกันระหว่างโค้ช กับโค้ชชี่ เพื่อให้โค้ชชี่ค้นพบวิธีการหรือทางออกไดด้วยตัวเอง GROW มาจากคําว่า Goal, Reality, Options และ Way forward

กิจกรรมต่อไปคือการฝึกโค้ชด้วยการใช้ GROW Model ผู้เข้าร่วมจับกลุ่ม 3 คน แบ่งหน้าที่เป็น โค้ช,โค้ชชี่ และผู้สังเกตการณ์ โดยให้ผลัดกันสวมบทบาททุกบทบาท โดยมีเวลาระหว่างโค้ชกับโค้ชชี่ 20 นาที ในโจทย์ ‘โปรเจกต์ในฝัน’ และให้ผู้สังเกตการณ์สะท้อนบทบาทของโค้ชให้ฟังโดยมีเวลา 5 นาที

สรุปการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

รู้สึกอย่างไรกับการโค้ชครั้งนี้ ?

 • ให้ความรู้สึกเป็นกันเอง​ ได้ทบทวนตัวเอง​ และฝึกการเป็นโค้ช​ ที่เน้นให้ผู้มาปรึกษา​ได้ทวนตนเอง​ พยายามหาทางออก​ และโค้ชค่อยให้คำแนะนำ​
 • เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างทักษะการฟัง การตอบโต้อย่างมีประสิทธิผล
 • ประสบการณ์การโค้ชครั้งแรกมีความตื่นเต้น กระตือรือร้นอย่างมาก เราได้ร่วมโค้ชกับคนที่มีประสบการณ์ มีความหลากหลายทางเพศ วัย อาชีพ เปิดมุมมองของเราในการโค้ชอย่างมาก
 • ได้ฝึกฟังมากขึ้น ปกติคิดว่าตัวเองเป็นนักฟังที่ดี แต่พอมาโค้ชผ่านกิจกรรมแล้วรู้สึกดีขึ้นมากกว่าเดิม

สิ่งสำคัญที่ได้เรียนรู้ 1 สิ่ง จากการฝึกโค้ชในครั้งนี้ ?

 • การฟังเป็นเรื่องสำคัญ
 • การทบทวนความฝันของตนเองให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 • Active Listening เป็นทักษะที่ใช้เวลาในการฝึกฝน
 • การฟังให้มากขึ้น และหาจังหวะการถาม การแสดงความเห็นอย่างตรงจุด จะมี impact ต่อ coachy มากขึ้น
 • ตัวเองก็ควรมีโค้ชเพราะกระบวนการ Coaching ช่วยแก้ปัญหา ข้อติดขัด และทำให้ไปสู่เป้าหมายได้ดีขึ้น
 • การฟังอย่างไม่ตัดสินเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก เพราะต้องอาศัยสติ และก้าวข้ามเสียงในหัว ที่จะแปลผลคำพูดตลอดเวลา ถ้าฝึกสิ่งนี้ได้เราจะได้ยินสิ่งที่ได้ฟังมากขึ้นอีกเยอะ และจะเป็นคู่สนทนาที่ดีได้
 • ผู้คนมีเรื่องราวและเส้นทางของตัวเอง คำตอบของปัญหาของทุกคนก็อยู่ในตัวเองแล้ว เพียงแต่ต้องการผู้ฟังและคำถามที่เปิดมุมมองที่จะหาคำตอบของตัวเองนิดหน่อย เราเองก็เช่นกัน
 • การได้รับการรับฟังอย่างตั้งใจจะทำให้คู่สนทนารู้สึกได้ถึงความสนใจและความจริงใจ
 • มนุษย์ที่เราโค้ชมีความหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายงานที่เราทำหรือคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ ความยากคือการปูพื้นชวนคุยตอนแรก การสร้าง trust ให้เขาไว้วางใจที่จะพูดหรือสนทนา ค่อยๆปลดล็อคจากกำแพงที่มี เป็นความท้าทายมากๆ
 • การตั้งคำถามในการโค้ช ได้เห็นว่าคำถามที่ตัวเองตั้งเองหรือคนอื่นตั้งในระหว่างเราสังเกตุการณ์ ได้ผลลัพธ์อย่างไร บางคำถามนำไปสู่การแก้ปัญหาได้เลย ในขณะที่บางคำถามอาจทำให้เหมือนพายเรือในอ่าง คิดว่าถ้าฝึกเรื่อยๆแล้วสังเกตจะทำให้เป็นคนตั้งคำถามได้ดีขึ้น การสนทนาหรือการโค้ชจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

School of Changemakers ขอบคุณพี่ๆน้องๆ ทุกคนที่มาร่วมออกสตาร์ทเริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยกันในครั้งนี้ กิจกรรม Changemakers Club ครั้งต่อไป Wait Waste Idea Challenge จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2565 ที่ TK Park ชั้น 7 ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ทุกช่องทางของเรา

รูปภาพกิจกรรมดูเพิ่มเติมที่นี่

สนใจโปรแกรม Coach for Change อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below