JOURNALS

[Changemakers Club] สรุปกิจกรรม – From waste to worth : มาร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์จากกระดาษเหลือใช้จากโรงพิมพ์

11 กรกฎาคม 2022

วันเสาร์ที่ 9กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ. ศูนย์เรียนรู้อเนกประสงค์ TK Park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์

Changemaker’s Club เดือนกรกฎาคม School of Changemakers ร่วมกับ TK Park เปิดพื้นที่ตามหาไอเดียสร้างสรรค์ ชวนคนที่สนใจมาร่วมเสนอแนวคิดและสร้างต้นแบบ นำกระดาษเหลือใช้จากกระบวนการผลิตกล่องกระดาษไปใช้ประโยชน์เพื่อ “สร้างการเรียนรู้”

วิทยากร

คุณธุวรักษ์ ปัญญางาม Partnership Director, School of Changemakers

เนื้อหากิจกรรม

เริ่มกิจกรรมทำความรู้จักกัน ใช้การ์ดรูปภาพจากเกม Dixit มาให้ผู้เข้าร่วมใช้เล่าทำความรู้จักกันและกัน หลังจากนั้นจึงให้ Idea’s owner มาเล่าไอเดียของตนเอง โดยมีทั้งหมด 5 โจทย์ดังนี้

หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมจะได้แบ่งกลุ่มตามความสนใจ โดยหลังจากแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วจะมีการสัมภาษณ์ Idea’s owner เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่อง 

  1. PEOPLE คนที่เกี่ยวข้องกับโจทย์นี้  มีใครบ้าง คนใช้งาน(นักเรียน ครู พ่อแม่ผู้ปกครอง) ลูกค้า คนที่ได้รับประโยชน์
  2. ACTIVITIES กิจกรรม หรือ ขั้นตอน ที่เกิดขึ้น ก่อน ขณะ หลังใช้งาน
  3. SITUATION / LOCATION / CONTEXT สถานการณ์ สถานที่ บริบท ที่ใช้ เช่น มีลูกค้าสั่งของเข้ามา สถานที่ : ออนไลน์ใน IG ต้องแพคสินค้าใส่กล่องส่ง สถานที่ : ไปรษณีย์
  4. PAIN/CHALLENGE ปัญหา อุปสรรค ความท้าทายของ Idea’s Owner / Users

แล้วนำข้อมูลเหล่านี้ไปออกแบบเป็นไอเดีย และขึ้นตัวต้นแบบจาก 5 ไอเดียตั้งต้นจาก Idea’s owner ออกมาเป็น 5 ตัวต้นแบบ ดังนี้ 

1. ไอเดียแรกออกมาเป็นการออกแบบขั้นตอนการประชุมใหม่ และใช้กระดาษเป็นเครื่องมือในการยืนประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน รวมถึงใช้ในการทำ Scrum ได้อีกด้วย

2. นำกระดาษมาใช้ในการขึ้นโปรโตไทป์ในวิชาสัมมาธุรกิจ โดยออกมาเป็นเทมเพลต ต่างๆ สำหรับขึ้นตัวต้นแบบ เช่น Wireframe ของ mobile app, โมเดลต่อกระดาษให้เป็น 3D

3. นำมาใช้เเทนกระดาษฟลิปชาร์ต สำหรับอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่มีการแบ่งกลุ่มย่อยๆ ประมาณกลุ่มละ 3-5 คน ให้ผู้เข้าร่วมวาดหรือเขียนรูปได้ และสามารถเอามาตั้งแชร์ให้ผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ สามารถดูได้ โดยออกแบบมาเป็นสองแบบคือ เป็นแบบพับต่อกันได้ กับเป็นแบบเสียบไขว้กันให้เห็นทั้ง 4 ด้านได้ 

4.ใช้เป็นสื่อการสอน โดยทีมที่ทำเลือกเป็นวิชาสิ่งแวดล้อม ทำออกมาเป็นเกมบันไดงูให้คนเล่นได้ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระหว่างทาง ใช้รูปถึงขยะและหลอดแทนตัวงูและบันได

5.ออกแบบของเล่นเสริมพัฒนาการให้เด็กตาบอด โดยผู้เข้าร่วมทำออกมาเป็นจิ๊กซอว์ที่มีอักษรเบรลเรียงกันเป็น ก-ฮ ให้ผู้เล่นได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับการเล่นสนุก

โดยไอเดียเหล่านี้ทาง Idea’s owner บางส่วนจะเอาไปต่อยอด เพื่อนำไปใช้จริงต่อไป

School of Changemakers ขอบคุณพี่ๆ น้องๆ ทุกคนที่มาร่วมออกสตาร์ทเริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยกันในครั้งนี้ 

กิจกรรม Changemakers Club ครั้งต่อไป Creative Idea for Change จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา  13.00-15.00 น. ณ Mini Theater TK Park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ทุกช่องทางของเรา

รูปภาพกิจกรรมดูเพิ่มเติมที่นี่

#ChangemakerTH

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below