JOURNALS

Project Report ของ Speak for the world

16 สิงหาคม 2022

Project Report (รายงานผลการทำงาน)

ชื่อโปรเจกต์: เพียงแค่อ่านก็เปลี่ยนโลกได้

ชื่อทีม: Speak for the world

รูปภาพทีม

คำอธิบายโปรเจกต์

เราได้จัดทำแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะที่ดี เช่น การแยกขยะวิธีการจัดการขยะที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้ว่าในปัจจุบันนี้สังคมของเรามีการจริงจังในการจัดการขยะมากๆ และหันมาให้ความสำคัญ

 

เป้าหมายที่ตั้งไว้

อยากให้ผู้คนหันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแยกขยะและสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 

กิจกรรมที่ลงมือทำ

หาข้อมูล, เลือกรูปแบบการนำเสนอสื่อ, ออกแบบเนื้อหา,โพสต์ข้อความคอนเทนต์, ประเมินผลตอบรับ

 

สิ่งที่เป็นไปตามแผน

หาข้อมูล, เลือกรูปแบบการนำเสนอสื่อ, ออกแบบเนื้อหา, ประเมินผลตอบรับ

 

สิ่งที่ไม่เป็นไปตามแผน

โพสต์ข้อความคอนเทนต์

 

แนวทางในการทำให้ดีขึ้นในอนาคต

จัดการระยะเวลาในการทำงานให้ดีกว่านี้

 

ผลตอบรับที่ได้

สรุปผลตอบรับที่ได้ เก็บผลตอบรับนี้จากใครและจำนวนเท่าไหร่
นักเรียนโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์จำนวน 45 คนได้รับความรู้และตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการแยกขยะ เก็บผลตอบรับจากนักเรียนในโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จำนวน 50 คน

รูปภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below