JOURNALS

Project Report ของ Light tomorrow with today

16 สิงหาคม 2022

Project Report (รายงานผลการทำงาน)

ชื่อโปรเจกต์: ทำยังไงให้หายเครียด วิถีวัยรุ่นแบบเราๆ

ชื่อทีม: Light tomorrow with today

 

คำอธิบายโปรเจกต์

โปรเจกต์นี่เราให้ความรู้เบื้องต้นเรื่องปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น เล่นเกม และพูดคุยปัญหาต่างๆ ซึ่งคนที่เข้าร่วมคือวัยรุ่นช่วงอายุ 15-18 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น

 

เป้าหมายที่ตั้งไว้

อยากแก้ไขปัญหาความเครียดต่างๆ เช่น เรื่องเรียน ความรัก ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดและได้รับความรู้ และได้รับวิธีคลายเครียดเมื่อจบกิจกรรม

 

กิจกรรมที่ลงมือทำ

1.หาข้อมูล
2.เตรียมแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับจัดกิจกรรม
3.ออกแบบหัวข้อและเนื้อหา
4.ออกแบบกิจกรรม
5.ออกแบบสื่อโปรโมทกิจกรรม
6.โปรโมทกิจกรรม
7.เปิดรับผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
8.จัดงานในวันจริง
9.เก็บผลตอบรับ
10.ประเมินผลตอบรับที่ได้

 

สิ่งที่เป็นไปตามแผน

ทุกอย่างยกเว้นเก็บผลตอบรับ

 

สิ่งที่ไม่เป็นไปตามแผน

คนเข้าร่วมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

 

แนวทางในการทำให้ดีขึ้นในอนาคต

ออกแบบสื่อและโปรโมทให้ดูน่าสนใจมากขึ้น

 

ผลตอบรับที่ได้

สรุปผลตอบรับที่ได้ เก็บผลตอบรับนี้จากใครและจำนวนเท่าไหร่
เรามีการแบ่งการประเมินกิจกรรม คือ การประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียบเข้าร่วมกิจกรรม ความเหมาะสมของเวลาในกิจกรรม เนื้อหาในกิจกรรม และสามารถนำสิ่งได้ไปใช้ ซึ่งส่วนใหญ่ผลตอบรับออกมาค่อยไปทางดีและดีมาก โดยเฉพาะเนื้อหาในกิจกรรมและสามารถนำสิ่งที่ได้ไปใช้ จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 14 คน

รูปภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below