JOURNALS

Project Report ของ Spring in your step

16 สิงหาคม 2022

Project Report (รายงานผลการทำงาน)

 

ชื่อทีม: Spring in your step

 

คำอธิบายโปรเจกต์

ทำเพจให้กำลังใจและช่วยแนะนำทางออก ให้คำปรึกษา แก่ผู้คนที่เจอเรื่องราวร้ายๆ ในแต่ละวัน เพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาความเครียดตั้งแต่เบื้องต้นและไม่นำไปสู่ภาวะโรคซึมเศร้า

 

เป้าหมายที่ตั้งไว้

ช่วยลดปัญหาความเครียดสะสมในวัยรุ่นได้

 

กิจกรรมที่ลงมือทำ

สร้างเพจให้กำลังใจผ่านช่องทางอินสตาแกรม

 

สิ่งที่เป็นไปตามแผน

สามารถสร้างเพจได้ตรงตามที่วางแผนไว้

 

สิ่งที่ไม่เป็นไปตามแผน

มีจำนวนผู้ติดตามน้อยเกินไป จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมบางอย่างได้ทันตามเวลาที่เคยวางไว้

 

แนวทางในการทำให้ดีขึ้นในอนาคต

บริหารจัดการเวลาให้ดีขึ้นและคิดคอนเทนต์หรือกิจกรรมดีๆ ที่สามารถดึงดูดผู้คนให้มาติดตาม รอรับข่าวสารจากเพจมากขึ้น

 

ผลตอบรับที่ได้

สรุปผลตอบรับที่ได้ เก็บผลตอบรับนี้จากใครและจำนวนเท่าไหร่
ผู้คนส่วนใหญ่มีความเครียดในเรื่องของการเรียน หน้าที่การงาน ซึ่งไม่กล้าที่จะปรึกษาคนรู้จักหรือครอบครัวเนื่องจากมีความกลัวว่าจะโดนดุด่า หรืออาจทำให้คนรอบข้างเกิดความเครียดไปด้วย จากแบบสอบถามของเราทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนพูดคุยปัญหากันว่าควรจะทำอย่างไร จากเยาวชนอายุ 13-18 ปี จำนวน 100 คน

รูปภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ