JOURNALS

Project Report ของ GAF

16 สิงหาคม 2022

Project Report (รายงานผลการทำงาน)

 

ชื่อทีม: GAF

 

คำอธิบายโปรเจกต์

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเครียดในเด็กหอในของโรงเรียน

 

เป้าหมายที่ตั้งไว้

ทำแบบฟอร์มแชร์ความคิด

 

กิจกรรมที่ลงมือทำ

จัดทำเพจเพื่อกระจายความรู้เรื่องความเครียดในเด็ก

 

สิ่งที่เป็นไปตามแผน

การทำงานและวางแผนงานต่างๆ ให้เป็นระบบ

 

สิ่งที่ไม่เป็นไปตามแผน

เวลาของสมาชิกในทีมไม่เท่ากันทำให้ประสานงานกันยาก

 

แนวทางในการทำให้ดีขึ้นในอนาคต

นัดวันและเวลาให้แน่ชัดเพื่อจะได้ประสานงานกันได้อย่างต่อเนื่อง

 

ผลตอบรับที่ได้

สรุปผลตอบรับที่ได้ เก็บผลตอบรับนี้จากใครและจำนวนเท่าไหร่
ไม่ถึงยอดที่ตั้งไว้แต่ผลตอบรับอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง จากเด็กหอในโรงเรียนจำนวน 50 คน รวมชายหญิง

รูปภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ