JOURNALS

Project Report ของ แกงเขียววาน

16 สิงหาคม 2022

Project Report (รายงานผลการทำงาน)

 

ชื่อทีม: แกงเขียววาน

 

คำอธิบายโปรเจกต์

จัดทำเพจ “แล้วไง” เพื่อเยาวชนอายุ 15-18 ปี ที่อาศัยอยู่กับผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)

 

เป้าหมายที่ตั้งไว้

1. มีคนเข้าถึงเพจ/เนื้อหาช่องว่างระหว่างวัยเป็นจำนวน 100 คน
2. สื่อสารเนื้อหาที่ทำให้คนรู้สึกว่าสามารถแก้ไขปัญหาช่องว่างระหว่างวัยที่พบเจอได้

 

กิจกรรมที่ลงมือทำ

– หาข้อมูล
– เลือกรูปแบบการนำเสนอสื่อ
– สร้างช่องทางการนำเสนอสื่อ
– เลือกหัวข้อ/เนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ
– ออกแบบเนื้อหา
– โพสต์ข้อความ/คอนเทนต์
– โปรโมทสื่อ/คอนเทนต์
– เก็บผลตอบรับ

 

สิ่งที่เป็นไปตามแผน

– หาข้อมูล
– เลือกรูปแบบการนำเสนอสื่อ
– สร้างช่องทางการนำเสนอสื่อ
– เลือกหัวข้อ/เนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ
– ออกแบบเนื้อหา
– โปรโมทสื่อ/คอนเทนต์

 

สิ่งที่ไม่เป็นไปตามแผน

– โพสต์ข้อความ/คอนเทนต์
– เก็บผลตอบรับ

 

แนวทางในการทำให้ดีขึ้นในอนาคต

จะจัดลำดับการโพสต์เนื้อหาให้ดีขึ้นและจะคอยเก็บผลตอบรับไปเรื่อย ๆ จนถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

ผลตอบรับที่ได้

สรุปผลตอบรับที่ได้ เก็บผลตอบรับนี้จากใครและจำนวนเท่าไหร่
มีผู้ติดตามเพจเป็นจำนวน 120 คน และเป็นจำนวน 25 ที่เป็นเยาวชนอายุ 15-18 ปี ที่อาศัยอยู่กับผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เยาวชนอายุ 15-18 ปี ที่อาศัยอยู่กับผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) และเป็นจำนวน 100 คน

รูปภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ