JOURNALS

Project Report ของ Enchante

16 สิงหาคม 2022

Project Report (รายงานผลการทำงาน)

 

ชื่อทีม: Enchante

 

คำอธิบายโปรเจกต์

สร้างไอจีเผยแพร่ความรู้ทางด้านสุขภาพจิตและจัดห้อง consult พร้อมเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้

 

เป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กวัยรุ่นรู้วิธีกำจัดความเครียดของตน รู้วิธีการเข้าถึงความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่ถูกต้อง มีพัฒนาการสุขภาพจิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

 

กิจกรรมที่ลงมือทำ

หาข้อมูล
สร้าง platform การนำเสนอ
โปรโมทช่องทางการนำเสนอรายเดือน
สรุปเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ
ออกแบบการนำเสนอ
จัดทำวิดีโอ การออกแบบกราฟิก
การนำเสนอสื่อ
เก็บผลตอบรับ

 

สิ่งที่เป็นไปตามแผน

หาข้อมูล
สรุปเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ
ออกแบบการนำเสนอ
การนำเสนอสื่อ
เก็บผลตอบรับ

 

สิ่งที่ไม่เป็นไปตามแผน

สร้าง platform การนำเสนอ
โปรโมทช่องทางการนำเสนอรายเดือน
จัดทำวิดีโอ การออกแบบกราฟิก

 

แนวทางในการทำให้ดีขึ้นในอนาคต

จัดแผนการทำงานโดยคำนึงถึงความเหมาะสมระหว่างภาระงานและจำนวนเวลาที่ใช้

 

ผลตอบรับที่ได้

สรุปผลตอบรับที่ได้ เก็บผลตอบรับนี้จากใครและจำนวนเท่าไหร่
เป็นไปในแง่บวก สามารถพัฒนาต่อยอดได้อีก คนรอบข้าง เช่น เพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ผู้ปกครอง ที่ร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน

รูปภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ