JOURNALS

[Changemakers Club] สรุปกิจกรรม – Creative Idea for Change: ร่วมแลกเปลี่ยน คิด เสริม เกลาไอเดียเพื่อแก้ปัญหา

17 สิงหาคม 2022
,

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ณ. ห้องมินิเธียเตอร์ TK Park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์

School of Changemakers ร่วมกับ TK Park และมูลนิธิเอสซีจี ชวนผู้ที่สนใจสนับสนุนการสร้างเปลี่ยนแปลง มาใช้ประสบการณ์และความสนใจของตัวเองมาช่วยคิด เสริม เกลาไอเดียของเหล่าว่าที่ Changemaker ที่กำลังมองหาวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาสังคมที่ตนสนใจ ได้ไอเดียที่สร้างสรรค์ และทำได้จริง หรือพกโจทย์ประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจ มาหาไอเดียที่สร้างสรรค์จากเพื่อนหลากหลายอาชีพภายในงาน

วิทยากร

คุณวรกมล ด่านประดิษฐ์ Program Manager, School of Changemakers

เนื้อหากิจกรรม

เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการแนะนำประเด็นสังคมที่น่าสนใจและกำลังเป็นประเด็นสำคัญในฝั่งภาคธุรกิจ คือ ESG โดย E=Environmental S=Social และG=Governace (สนใจศึกษาเพิ่มเติมที่ : ESG กับการแก้ไขปัญหาสังคม)

จากนั้นจึงเข้าสู่หัวข้อการตั้ง How might we? (HMW)เราจะทำอย่างไร……? และตัวอย่างตามประเด็น ESG โดยการตั้ง HMW ที่ดีควรตั้งหลังจากเราทำความเข้าใจในประเด็นปัญหาที่เราสนใจมาแล้วอย่างลึกซึ้งจนเห็นปัญหาหรือข้อมูลเชิงลึก (insight) หรือเห็นช่องว่าง (gap) หรือโอกาส (opportunity)

ต่อด้วยเวิร์ดช้อป คิดไอเดียแก้ปัญหาสังคมที่สร้างสรรค์จากทักษะและความสนใจของตัวเราเอง เพื่อเรียนรู้วิธีการพัฒนาไอเดียที่สร้างสรรค์จากตัวเองและจากความเป็นไปได้และฝึกฝนการคิดไอเดียที่สอดคล้องกับความเป็นตัวเองและทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด โดยใช้เครื่องมือ Dream it Do it ที่มี 3 ขั้นตอน

  1. ตั้ง How might we? ของเรา และทบทวนดูว่า HMW ของเราดีแล้วหรือยังโดยดูว่า 1) ไม่ระบุวิธีการแก้ปัญหาลงไปในคำถาม 2) เป็นคำถามมีลักษณะเปิดกว้าง แต่ไม่กำกวม 3) เป็นประโยคที่ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย, ช่องว่างหรืออกาส, เป้าหมายที่ต้องการทำให้สำเร็จ 4) ใช้คำที่มีความหมายบวกเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
  2. ไปที่ช่อง ME ใส่ทักษะ ความสามารถ หรือความชอบความสนใจ ของตัวเองลงไป
  3. Idea คิดไอเดียสนุกๆ จากทักษะ ความสามารถ หรือความชอบความสนใจ ของเราเพื่อตอบ How might we? ที่เราตั้งไว้

เมื่อผู้เข้าร่วมทั้ง 54 คนใช้เวลากับตัวเองในการคิดไอเดียแก้ปัญหาสังคมที่เราสนใจจากความชอบความถนัดของตัวเองเสร็จแล้ว ถึงเวลาตามหาคนช่วยเกลาไอเดียของเรา ด้วยการแบ่งกลุ่ม 4-5 คน ตามหัวข้อประเด็นปัญหาที่เราสนใจเพื่อแชร์ไอเดียของตัวเองและให้เพื่อนๆในกลุ่มช่วยถามเสริม เติม เกลาไอเดียของเรา การแลกเปลี่ยนนี้จะช่วยให้เรามีโอกาสได้นำเสนอไอเดียกับคนที่หลากหลายและช่วยให้เราเห็นมุมมองที่แตกต่างจากเดิม แต่ยังคงความเป็นตัวเราอยู่ในไอเดียนั้น

หลังจากได้แชร์ไอเดียกับเพื่อนๆ ที่มีประเด็นปัญหาที่สนใจใกล้เคียงกันแล้วจึงสลับกลุ่มเพื่อแชร์ไอเดีย และรับฟังเพื่อนๆ ที่สนใจประเด็นปัญหาคนละกลุ่ม

จบการแชร์ไอเดียวิทยากรชวนทุกคนสะท้อนคิดการเรียนรู้วันนี้ และชวนคนที่มีไอเดียอาจจะเป็นไอเดียที่ได้จากวันนี้และมีทีมที่อยากลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงจริง มาร่วมกิจกรรม Challenge #IDEA-TO-PROTOTYPE สร้างตัวต้นแบบจากไอเดียแก้ปัญหา ลงสนามทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย แล้วสื่อสารกับภายนอก บอกเล่าเรื่องราวว่าเรากำลังทำอะไร เพื่อสร้างความร่วมมือใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาและขยายผลลัพธ์ให้เกิดในวงกว้าง ด้วยการจัดทำคลิปสั้นลงใน TikTok พร้อมโอกาสรับเงินทุนตั้งต้นในการเริ่มลงมือแก้ปัญหาจริง 10,000 บาท จำนวน 5 รางวัล สนใจสมัครเลยที่นี่

ขอบคุณนักเปลี่ยนแปลงทุกคนที่มาร่วมพบปะ เรียนรู้ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ไปด้วยกัน สามารถเข้าไปดูรูปกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Changemakers Club Album

Changemakers Club ครั้งถัดไปเดือนกันยายน 13-15.00 Event: ปฏิบัติการทดลองต้นแบบการแก้ปัญหา (Prototype Tryout) จัดที่ TK Park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ