JOURNALS

[Changemakers Club] สรุปกิจกรรม Learning Plus Workshop วางแผนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะที่สุดสำหรับตัวเราเอง!

17 พฤศจิกายน 2022

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกยน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

School of Changemakers ร่วมกับ TK Park เชิญชวนน้องๆ อายุ 15-18 ที่สนใจพัฒนาตนเองและพร้อมเรียนรู้ไปกับเพื่อนๆ มาเข้าร่วมกิจกรรม Learning Plus Workshop วางแผนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะที่สุดสำหรับตัวเราเอง เพื่อเรียนรู้เครื่องมือพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในห้องเรียน และเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต

กิจกรรมนี้เริ่มต้นจาก School of Changemakers สนใจประเด็นปัญหาภาวะการเรียนรู้ถดถอย (Learning Loss) ที่เกิดขึ้นในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ที่รุนแรงในปีที่แล้ว ทำให้โรงเรียนจำเป็นต้องปิดห้องเรียนเป็นเวลากว่า 2 ปี นักเรียนจำเป็นต้องปรับมาเรียนออนไลน์ ส่งผลให้นักเรียนขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การเรียนรู้เกิดขึ้นไม่เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงขาดทักษะอื่นๆ ตามไปด้วย แม้ตอนนี้ ห้องเรียนจะกลับมาเปิดตามปกติแล้ว แต่ทักษะที่ขาดการพัฒนาไปกว่า 2 ปี จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูกลับมา เพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และพร้อมสำหรับความท้าทายต่างๆ ในอนาคต

การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Socio-Emotional Learning) จึงเป็นทางออกหนึ่งของปัญหานี้ เพราะเมื่อผู้เรียนมีความพร้อมทางอารมณ์และสังคมแล้ว การพัฒนาทักษะด้านวิชาการก็จะเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น โดย School of Changemakers ได้นำหลักการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมมาออกแบบกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมใน Workshop นี้

กิจกรรมแรกคือ 10 Facts About You เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทำความรู้จักกัน ผ่านการทำถามคำถามกันและกัน 10 ข้อ และเมื่อพูดคุยกันเสร็จ ทุกคนจะต้องสรุปข้อมูลของเพื่อนที่เราได้จากการถามออกมาเป็น 10 ข้อที่บ่งบอกถึงตัวตนของเพื่อนของเรา

กิจกรรมนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมจะได้ทำความรู้จักกันแล้ว ลิสต์คำถามก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้นำกลับไปใช้ เพื่อให้การทำความรู้จักคนใหม่ๆ เป็นไปได้ง่ายขึ้น

ต่อมากิจกรรมที่ 2 ผู้เข้าร่วมรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มละ 4 คน เพื่อเล่นเกม Snowstorm จำลองเหตุการณ์ว่า ทุกคนอยู่ในขั้วโลกเหนือ และพายุหิมะกำลังจะมา เป้าหมายของทุกทีมคือ สร้างกระท่อม 1 หลังที่มีความสูงมากกว่า 20 ซม. และสามารถต้านแรงพัดลมได้เป็นเวลา 5 วินาที อุปกรณ์ในการสร้างกระท่อมที่แต่ละทีมได้รับ ได้แก่ ปากกา 8 แท่ง กระดาษ 5 ใบ และเทปกาว 1 ม้วน แต่ละทีมมีเวลา 10 นาทีในการวางแผนและอีก 10 นาทีในการลงมือสร้าง

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มที่ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมร่วมกัน โดยกิจกรรมบังคับให้ทุกทีมต้องวางแผนก่อนทำงาน และสมาชิกทีมทุกคนจะต้องมีไอเดียเป็นของตัวเองก่อน หลังจากนั้น นำมาประชุมร่วมกันกับทีม เพื่อเลือกหรือปรับไอเดียของแต่ละคน มีจุดประสงค์ให้ทุกคนได้ฝึกการรับฟังและฝึกความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง

กิจกรรมสุดท้ายคือ Personal Goals & Learning Plan ตั้งเป้าหมายและวางแผนพัฒนาตนเอง โดยเริ่มจากการทำความรู้จัก 21st Century Skills และประเมินตนเองว่า เรามีทักษะเหล่านี้อยู่ในระดับไหน เพื่อให้เห็นว่า เราควรจะโฟกัสในการพัฒนาทักษะใด

หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมแต่ละคนเริ่มตั้งเป้าหมายของตนเองทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียน ด้านการงาน/อาชีพ และเป้าหมายชีวิต โดยยึดหลักการ SMART Goals เพื่อให้ได้เป้าหมายที่ทำได้จริง

เมื่อได้เป้าหมายแล้ว การจะทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ จำเป็นต้องมีแผน โดยผู้เข้าร่วมได้ลงมือวางแผนในระยะเวลา 3 ปีของตนเอง

จบกิจกรรม Learning Plus Workshop วางแผนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะที่สุดสำหรับตัวเราเอง! โดยผู้เข้าร่วมทุกคนได้เป้าหมายในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการเรียน การงาน และชีวิต รวมถึงแผนพัฒนาตนเองในระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทั้ง 3 เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

ขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกคนที่มาร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน สามารถเข้าไปดูรูปกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Facebook: School of Changemakers

Changemakers Club ครั้งถัดไปในเดือนธันวาคม ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.schoolofchangemakers.com

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ