Keyword

Problem

Target

Sort By

ALL Journals

YCK inspire ปลุกพลังนักพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1

YCK Inspire ปลุกพลังนักพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1 ผ่านไปแล้วด้วยดี มีเจ้าหน้าที่พี่เลี้…

boyamael1

12 ตุลาคม 2019
, , , , , , ,

Social Boardgame Ep.1 เกมกระดานเพื่อเรียนรู้ เข้าใจปัญหาสังคม

  หนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่หลายวงการใช้กันในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุ…

earthweerawat

4 กันยายน 2019
, ,

[Changemaker Story] เส้นทางการเรียนรู้ภายในตัวเองของนักสร้างการเปลี่ยนแปลง Inner Journey of Changemaker

เมื่อเราสนใจปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อมใดอย่างหนึ่ง แล้วเรามีโอกาสได้ลงมือแก้ไขปัญหามาระยะเวลาหนึ่ง อาจจะมีบางครั้งที่เราเ…

nantapornplooy

10 มิถุนายน 2019

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below