Keyword

Problem

Target

Sort By

ALL Journals

[Changemakers Club] สรุปกิจกรรม – Coach for Change อบรมโค้ชสำหรับนักสร้างความเปลี่ยนแปลง

โค้ช คือผู้ที่ดึงเอาความสามารถและศักยภาพของโค้ชชี่ออกมา เพื่อให้โค้ชชี่ระบปัญหาความท้าทายที่กําลังเผชิญคิดไอเดีย หาทางออกต่างๆ ตัดสินใจเลือกด้วยตัวเอง

School Team

13 มิถุนายน 2022
, , , ,

ไร่ส้มช็อป

ไร่สมช็อป กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทักษะอาชีพให้กับนักเรียนในศูนย์การเรียนไร่ส้มวิมยา ที่มาของโครงการนั…

Facebook Profile photo

jane-nonsung

6 กุมภาพันธ์ 2022

School Team

31 มกราคม 2022

Step 4th

3rd step Plan •จัดการกำหนดการเวลาและรูปแบบในกิจกรรมวันที่26ธันวาคม •ติดต่อขอสถานที่ในการทำกิจกรรม •คัดเลือกเป้าหมายเข้าร…

Malaryn1

13 มกราคม 2022
, , , ,

[Progress] ทดลองตัวต้นแบบแรกกับกลุ่มเป้าหมาย (Prototype Testing)

สรุปความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ ปันขวดใสให้ชุด [email protected] ในช่วงวันที่ 01 – 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา สิ่งที่วางแผนไว้ …

Facebook Profile photo

Warattaya Juntorn

8 มกราคม 2022

Questionary 3nd month journey 🍒

สวัสดีทุกคนน พวกเรา questionary เอง และแล้วโครงการ questionary ep1 ก็มาถึงวันงานซักที แง – ในเดือนนี้พวกเราวางแผนกันว่าเ…

Korpong

7 มกราคม 2022
, , , ,

Journal ประจำเดือนมกราคม รายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรมรอบที่ 1

รายงานความคืบหน้าโครงการ Death Talk ความตายและชีวิต ในช่วงวันที่ 01 ธันวาคม – 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา สิ่งที่วางแผนไว้…

DeathTalk

6 มกราคม 2022
, ,

จับเข่าเล่าเรื่อง (โครงการกลุ่มเด็กเยาวชนบ้านหนองตอง) เดือนพฤศจิกายน 2564

สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการกลุ่มเด็กเยาวชนบ้านหนองตอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 กิจกรรมที่ได้วางไว้ในแผ…

puri-varoon

7 ธันวาคม 2021

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below