Keyword

Problem

Target

Sort By

ALL Knowledge

Insight การสร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจเพื่อสังคมและภาคธุรกิจ

เชื่อไหมว่าธุรกิจเพื่อสังคมและภาคธุรกิจร่วมมือกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกนี้ดีขึ้นได้?  ในโลกนี้มีปัญหาสังคมและสิ่…

School Team

31 พฤษภาคม 2022
, , ,

ESG กับการแก้ไขปัญหาสังคม

ในการทำความเข้าใจปัญหาสังคม School of Changemakers มักใช้โมเดลภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg Model) เป็นกรอบช่วยวิเคราะห์ปัญหาแบบ…

School Team

12 พฤษภาคม 2022

DIY Toolkit: Starting a Social Project

ชุดเครื่องมือช่วยพัฒนาโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม สำหรับคนรุ่นใหม่ที่สนใจริเริ่มแก้ปัญหา หรือต้องการพัฒนาศักยภาพผ่านการท…

School Team

15 มีนาคม 2022

ค้นหาเส้นทางการเปลี่ยนแปลงในแบบของคุณ (Self-Assessment)

Overview Self Assessment คือแบบทดสอบประเมินตนเองที่ School of Changemakers พัฒนาขึ้นมาให้เป็นตัวช่วยของทุกคนที่สนใจอยากม…

School Team

14 มีนาคม 2022
, , , ,

การสูญหายของอัตลักษณ์ท้องถิ่น

อัตลักษณ์คืออะไร  อัตลักษณ์ (Identity) มีรากศัพท์จากภาษาลาตินคำว่า Idem ที่แปลว่า เหมือนกัน  ในมิติสังคม อัตลั…

School Team

5 มีนาคม 2022

School Team

21 กุมภาพันธ์ 2022

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below