Keyword

Problem

Target

Sort By

ALL Knowledge

, , ,

สำรวจไอเดียการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในยุคโควิด

ในช่วงเวลาที่สถานศึกษาต้องถูกปิดแบบนี้การพัฒนาความรู้และศักยภาพของเยาวชนเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก หลายประเ…

School Team

26 พฤษภาคม 2020
,

ไอเดียการปรับตัวเปลี่ยนผ่านสู่ความปกติใหม่ New Normal

หลายคนคงได้ยินคำว่า “New Normal” บ่อยมากในช่วงนี้ แต่มันแปลว่าอะไรกันนะ? ราชบัณฑิตยสภาบัญญัติว่า New normal หรือ ความปกต…

School Team

21 พฤษภาคม 2020
, ,

3 ไอเดียสุดเจ๋ง ช่วยดูแลจิตใจวัยรุ่นในยุคโควิด-19

ในสถานการณ์บังคับให้ต้องเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านแบบนี้ ทำให้ชาวโลกอย่างเราต้องมีการปรับตัวในหลายด้านและเปลี่ยนแบบไม่ทันตั้…

School Team

12 พฤษภาคม 2020
, , , ,

[Problem Insight] สถานการณ์ปัญหาเด็กไม่เรียนต่อ

ปัญหาเรื่องการศึกษาของไทยมีอยู่หลายมิติ ไม่ว่าจะในเชิงโครงสร้าง หลักสูตร ผู้สอนหรือผู้เรียน ซึ่งในส่วนของปัญหาที่เกี่ยวข…

School Team

27 เมษายน 2020
, ,

[Problem Insight] สถานการณ์ปัญหาเด็กไม่ได้เข้าเรียน

แม้ว่ารัฐธรรมนูญปี 2550 จะประกาศให้สิทธิเด็กทุกคนในประเทศไทยให้ได้รับการศึกษา ไม่ว่าจะมีสัญชาติใด สถานะอะไร หรือแม้ไม่มี…

School Team

27 เมษายน 2020
,

[Problem Insight] สถานการณ์เด็กออกกลางคัน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติสิทธิของบุคคลในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เสียค…

School Team

17 เมษายน 2020

เครื่องมือการสร้าง Empathy ในโรงเรียน (2)

ในตอนที่ 1 ของบทความเครื่องมือการสร้าง Empathy ในโรงเรียนเราได้เรียนรู้ความสำคัญของการสร้าง Empathy ในโรงเรียนและวิธีการ…

School Team

15 เมษายน 2020

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below