Keyword

Problem

Target

Sort By

ALL Knowledge

,

การออกแบบหลักสูตรพัฒนานักสร้างการเปลี่ยนแปลง

ปัจจุบัน มีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น youtuber นักวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งหากย้อนดูเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ก็คงไม่มีใ…

School Team

26 กุมภาพันธ์ 2020

มองสองมุมเพื่อแก้ปัญหาอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ด้วย Human-centered, Systems-minded Design

ปัจจุบันผู้คนตื่นตัวและให้ความสนใจในการทำความเข้าใจและแก้ปัญหาผ่านกระบวนการออกแบบที่มีผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง (Human-Cent…

School Team

20 กุมภาพันธ์ 2020
,

[Problem Insight] ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น

สุขภาพจิตในวัยรุ่น มนุษย์มีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตได้ตั้งแต่เกิด และเมื่อยิ่งโตขึ้น ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงก็ยิ่ง…

School Team

29 กันยายน 2019
, , , ,

[Problem Insight] การกลั่นแกล้งกันในเด็กและเยาวชน

สถานการณ์และปัญหา การ “กลั่นแกล้ง” (Bully) เป็นรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงในสถานศึกษา การกลั่นแกล้งนั้นมีหลากหลายรูปแบบไม่ว…

School Team

29 กันยายน 2019

[Tool] ทบทวนการทำงานด้วยเครื่องมือ After Action Review (AAR)

หลังจากที่โครงการหรือกิจการเพื่อสังคมของเราได้ลงมือทำกิจกรรมตามแผนงานที่เราได้วางไว้สำหรับการทดสอบโมเดลแก้ปัญหาสังคมแล้ว…

School Team

22 กันยายน 2019
, , , , , ,

[Problem Insight] ภาวะมลพิษทางอากาศ (Air Pollution) ตอนที่ 2

มลพิษทางอากาศส่วนมากเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปฎิกิริยาการเผาไหม้ที่ทำให้กลายเป็นฝุ่นขนาดเล็ก ด้วย 5 แหล่งกำเนิดหลักๆ ได้แก่ การเผา การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การคมนาคม การผลิตไฟฟ้า และการใช้เชื้อเพลิงในบ้านและร้านค้า

School Team

12 กันยายน 2019

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below