Keyword

Problem

Target

Sort By

ALL Knowledge

,

[Problem Insight] ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น

สุขภาพจิตในวัยรุ่น มนุษย์มีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตได้ตั้งแต่เกิด และเมื่อยิ่งโตขึ้น ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงก็ยิ่ง…

School Team

29 กันยายน 2019
, , , ,

[Problem Insight] การกลั่นแกล้งกันในเด็กและเยาวชน

สถานการณ์และปัญหา การ “กลั่นแกล้ง” (Bully) เป็นรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงในสถานศึกษา การกลั่นแกล้งนั้นมีหลากหลายรูปแบบไม่ว…

School Team

29 กันยายน 2019

[Tool] ทบทวนการทำงานด้วยเครื่องมือ After Action Review (AAR)

หลังจากที่โครงการหรือกิจการเพื่อสังคมของเราได้ลงมือทำกิจกรรมตามแผนงานที่เราได้วางไว้สำหรับการทดสอบโมเดลแก้ปัญหาสังคมแล้ว…

School Team

22 กันยายน 2019
, , , , , ,

[Problem Insight] ภาวะมลพิษทางอากาศ (Air Pollution) ตอนที่ 2

มลพิษทางอากาศส่วนมากเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปฎิกิริยาการเผาไหม้ที่ทำให้กลายเป็นฝุ่นขนาดเล็ก ด้วย 5 แหล่งกำเนิดหลักๆ ได้แก่ การเผา การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การคมนาคม การผลิตไฟฟ้า และการใช้เชื้อเพลิงในบ้านและร้านค้า

School Team

12 กันยายน 2019
, , , ,

[Problem Insight] ภาวะมลพิษทางอากาศ (Air Pollution) ตอนที่ 1

ประเทศไทย ประสบกับปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศมานานนับสิบปี แต่ที่กลายเป็นกระแสและทำให้เกิดความตื่นตัวกันมากในช่วงต้นปีที่ผ่าน…

School Team

12 กันยายน 2019

ทำความเข้าใจโมเดลทางสังคมและธุรกิจ สำหรับโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม

หลังจากจบ Changemaker Toolkit Module 1 จากขั้นตอนการพัฒนาไอเดีย ทำความเข้าใจปัญหา จนได้ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง(The…

School Team

11 กันยายน 2019

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below