knowledge

สรุปกิจกรรม SWU Coach Meeting ครั้งที่ 2

6 สิงหาคม 2015


e9c04522e47fd54ce713aa2af12a62a2

งานประชุม SWU Coach Meeting ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2588 โดยมูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย) ร่วมกับฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ มศว. เพื่อเป็นกระบวนการสนับสนุนการทำงานของโค้ชที่คอยให้คำแนะนำแก่ทีมคนรุ่นใหม่ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ Active Citizen Plus in SWU จำนวนทั้งหมด 3 โครงการ ได้แก่ ทีม AU for All ทีม Thai Boxing Art และ ทีม To be continued ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงลงมือทำโครงการในเดือนแรกหลังได้รับเงินทุนสนับสนุน

กิจกรรมในครั้งนี้มีโค้ชและทีมงานเข้าร่วมจำนวน 6 ท่าน โดยเริ่มประชุมด้วยการอัพเดทความคืบหน้าของทั้ง 3 โครงการ ซึ่งได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ทีม AU for All ได้ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อเข้าไปทำกิจกรรมกับเด็กออทิสติกแล้ว ทีม Thai Boxing Art ส่งเด็กในสังกัดเข้าประกวดการแสดงนาฎมวยไทยและได้คว้ารางวัลกลับมา ขณะเดียวกันก็ได้ติดต่อโค้ชยิมนาสติกเสริมทักษะเพิ่มให้กับ The Trainer รุ่นใหม่ที่จะสอนรุ่นน้องได้ต่อ ทีม To be continue กำลังจัดเตรียมงานและดำเนินงานในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็น Pre-Test ประเมินผู้สูงอายุก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการถนอมและยืดอายุน้ำสมุนไพร ทำงานร่วมกับผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพิ่มเพื่อเสริมกำลังการผลิต เตรียมผลักดันผลิตภัณฑ์ให้ได้การรับรองจาก อ.ย. และร่วมสร้างแบรนด์ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงเริ่มเปิดรับออร์เดอร์สั่งซื้อแล้ว

ระหว่างโค้ชทำงานร่วมกับทีมคนรุ่นใหม่ ยังพบว่าความรู้และทักษะที่ควรเสริมให้คือ ด้านการบริหารจัดการเวลา การสร้างแบรนด์สินค้า ตลอดจนทักษะการเขียนเพื่อช่วยพัฒนาโปรไฟล์โครงการให้มีความน่าสนใจและสื่อสารให้คนทั่วไปเข้าใจได้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายผลทางสังคม จากการได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรต่างๆ ซึ่งทีมงานจะดำเนินงานจัดกระบวนการเพื่อเสริมความต้องการนี้ต่อไป

ซึ่งงานประชุมในครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 18.00-20.30 น. ทั้งนี้โค้ชยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทีมงานจัดขึ้นได้ ได้แก่ After School และ Help Desk ซึ่งมีประจำทุกเดือน เพื่อพบปะคนรุ่นใหม่ที่ให้คำแนะนำที่อาจมาร่วมงาน คนในเครือข่าย รวมถึงคนหน้าใหม่ ความรู้และสร้างความร่วม เพื่อช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมไปด้วยกัน


เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below