knowledge

รักษาจิตด้วยจังหวะ Hip-Hop กับ Beats Rhymes and Life

11 สิงหาคม 2015


6ea15230b84d7cab53c580644ee0030b

ตัวเลขของกลุ่มเด็กที่เห็นการใช้ความรุนแรงหรือเป็นเหยื่อของความรุนแรงในประเทศสหรัฐอเมริกามีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเด็กแอฟริกันอเมริกัน และจากเหตุการณ์เลวร้ายที่พวกเขาประสบพบเจอทำให้เด็กกลุ่มนี้มีความเครียด ความวิตกกังวล รวมถึงความกลัวรบกวนจิตใจซึ่งเป็นประตูบานแรกที่เปิดอ้าต้อนรับพวกเขาสู่อาการทางจิต ซึ่งการป้องกันสามารถทำได้ถ้าเด็กกลุ่มนี้ได้รับการรักษาตั้งแต่ขั้นแรกเริ่ม แต่ในความเป็นจริงกลุ่มเด็กแอฟริกันอเมริกาจะปล่อยปะละเลยให้ความเครียดกัดกร่อนจิตใจจนอาการทางจิตทวีความรุนแรง ด้วยเหตุผลหลักๆ คือ

1. รู้ตัวช้าว่าต้องการการบำบัด การบำบัดแบบทั่วไปเข้าถึงกลุ่มเด็กแอฟริกันอเมริกันไม่ได้เลย และส่วนมากพวกเขาจะได้รับการบำบัดก็ต่อเมื่อก่อเหตุร้ายแรงถึงขั้นขึ้นศาลเด็กและเยาวชน

2. การบำบัดตามคลินิกหรือสถาบันต่างๆทำให้พวกเขาป่วยใจหนักยิ่งกว่าเดิม เนื่องจากจิตแพทย์หรือพยาบาลส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนผิวขาว ซึ่งไม่เข้าใจภูมิหลังและการใช้ชีวิตของกลุ่มเด็กแอฟริกันอเมริกัน และวิธีการบำบัดอาการทางจิตวิทยาก็ถูกออกแบบให้ใช้สำหรับกลุ่มคนผิวขาว จึงทำให้ไม่แทบค่อยได้ผลในกลุ่มคนแอฟริกันอเมริกัน และสิ่งที่ร้ายแรงเกินกว่าความไม่เข้าใจคือการเลือกปฎิบัติและการไม่ให้เกียรติ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการซ้ำเติมผู้ป่วย

และด้วยเหตุนี้เอง Tomas Alvarez (ASHOKA FELLOW) จึงตั้งกลุ่ม Beats Rhymes and Life เพื่อริเริ่มโปรแกรมการรักษาทางจิตวิทยาแบบฉบับแอฟริกันอเมริกัน ซึ่งวิธีการรักษาของเขาใช้เพลง Hip-Hop เป็นสื่อในการรักษาเพราะอย่างที่รู้กันดีว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้โปรดปรานแนวเพลงฮิพฮอพกันเข้าเส้นเลือด โดยโปรแกรม Hip-Hop Therapy จะใช้กับเด็กอายุ 12-24 ปี การบำบัดเริ่มจากให้เด็กแต่งเพลง Hip-Hop และร้องแร๊พบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้เพื่อนๆฟัง ก่อนจะขยับขยายให้จับกลุ่มแต่งเพลงเป็นทีม จนถึงขั้นมีการโชว์ผลงานชิ้นโบว์แดงให้ชุมชนหรือครอบครัว ซึ่งผลลัพธ์จากการประเมินเด็กแอฟริกันอเมริกันจำนวน 150 คนที่เข้าร่วมการบำบัด Hip-Hop Therapy พบว่าทุกคนมั่นใจในตัวเองมากขึ้น รู้จักทำงานเป็นทีม คิดเชิงบวกและสามารถชะล้างความตึงเครียดในจิตใจเด็กได้

Tomas ไม่หยุดเพียงแค่นี้ เขาอยากขยายกลุ่มให้ใหญ่เพื่อช่วยบำบัดเด็กแอฟริกันอเมริกันได้ในวงกว้างมากขึ้น เขาจึงสร้าง BRL internship program ปั้นเด็กเก่าที่เคยรับการบำบัดเข้าร่วมทีมช่วยกันจัดกิจกรรม Hip-Hop Therapy โดยเด็กที่เข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับการฝึกฝน Social Training และ Artist Training ก่อนจะรวมกลุ่มลงมือทำงานในชุมชน

ฺBRL

1. จุดตั้งต้น : การเข้าใจพฤติกรรมของเด็กแอฟริกันอเมริกัน (กลุ่มคนที่ตนเองต้องการช่วยแก้ไขปัญหา) ทำให้ TRL ออกแบบการบำบัดที่เข้าใจพวกเขาและช่วยแก้ปัญหาของพวกเขาได้จริง

2. การขยายต่อ (scale up) : โปรแกรม TRL Intership ซึ่งถือเป็นการช่วยเด็กแอฟริกันอเมริกันที่มีปัญหาให้กลับมาช่วยเพื่อนของพวกเขาเอง และขยายเครือข่ายการทำงานของ TRL ได้กว้างขวางและรวดเร็วยิ่งขึ้น

3. การสร้างความยั่งยืน : TRL ใช้โมเดลธุรกิจจากการการรับอบรมให้หน่วยงานรัฐ มหาวิทยาลัย หน่วยงานเอกชน หรือองค์กรต่างๆที่ต้องทำงานกับเด็กแอฟริกันอเมริกันและนำรายได้จากส่วนนี้มาทำกิจกรรม Hip-Hop Therapy บำบัดเด็กแอฟริกันอเมริกัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และฟังผลงานเพลงของน้องๆในโครงการได้ที่ http://brl-inc.org/


เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ