knowledge

น้ำมันทอดซ้ำ ภัยเงียบทำลายสุขภาพ

21 สิงหาคม 2015


aee54c21f707b1510befaaa0bc046e0f

องค์การอนามัยโลกเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับต้นเหตุการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลก โดยจากสถิติพบว่า ทุก 1 นาที จะมีคนเสียชีวิตจากการบริโภคอาหารปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมีเฉลี่ย 4 คน หรือคิดเป็นประมาณ 2 ล้านคนต่อปี เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่นำไปสู่การเกิดอันตรายพบว่า การบริโภคอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำเป็นหนึ่งในต้นเหตุที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพหลายอย่าง เช่น

1.น้ำมันทอดซ้ำจะลดสารอาหารที่อยู่ในอาหาร

2.น้ำมันทอดซ้ำมีสารโพลาร์ (Polar compounds) ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง,โรคหัวใจ และหลอดเลือด

3.หากมีการรับประทานอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซำ้เป็นระยะเวลานานจะเกิดการสะสมสารก่อมะเร็งทำให้ผู้บริโภคเป็นมะเร็งในกระเพาะอาหาร มะเร็งในลำไส้ใหญ่

4.ไอระเหยจากน้ำมันทอดอาหาร หากสูดดมเป็นระยะเวลานานอาจมีอันตรายก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอด

คนไทยส่วนใหญ่บริโภคอาหารด้วยน้ำมันทอดซ้ำโดยไม่รู้ตัว โดยสถิติจากกระทรวงสาธารณะสุขระบุว่าแต่ละปีคนไทยบริโภคน้ำมันพืชกว่า 8 แสนตัน ซึ่งการบริโภคน้ำมันพืช 70 เปอร์เซนต์เป็นการบริโภคจากร้านอาหารและร้านแผงลอย ซึ่งสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สำรวจสถานการณ์น้ำมันทอดซ้ำใน 8 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาค และในพื้นที่ 50 สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร พบสิ่งที่น่าตกใจคือ จากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการจำนวน 3,183 ราย ใช้น้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมสภาพและใกล้เสื่อมสภาพ มากถึงร้อยละ 34.5 คิดเป็น 1 ใน 3 ของผู้ประกอบการอาหารทอดทั้งหมด และผลการศึกษาในช่วงเวลาที่น้ำมันพืขมีราคาแพงหรือขาดตลาด ก็พบว่ามีการใช้น้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพมากกว่าร้อยละ 60 เลยทีเดียว

นอกจากนั้นน้ำมันเก่าที่ใช้แล้วบางส่วนยังถูกพ่อค้าหัวใสนำไปผ่านกระบวนการฟอกจนใสเหมือนใหม่แล้วขายให้พ่อค้าแม่ค้าในราคาถูก หรือมีการนำน้ำมันใช้แล้วไปผสมในอาหารสัตว์ ซึ่งจะเกิดการสะสมสารก่อมะเร็งในสัตว์ อันจะวนกลับมาสู่วงจรอาหารของมนุษย์อีกรอบหนึ่ง ทั้งที่การกำจัดน้ำมันใช้แล้วที่ถูกวิธีนั้นจะต้องส่งต่อไปยังโรงงานเพื่อผลิตไบโอดีเซล

ประเด็นที่น่าสนใจ

  • การให้ความรู้แก่ผู้บริโภคและพ่อค้าแม่ค้าเกี่ยวกับอันตรายของน้ำมันใช้ซ้ำ
  • การแก้ปัญหาพ่อค้าแม่ค้าใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำเพื่อประหยัดต้นทุน
  • การใช้เครื่องซุปเปอร์จิ๋ว(เครื่องตรวจวัดที่ราคาถูกและรู้ผลไว)ในการตรวจสอบน้ำมันใช้ซ้ำ
  • การผลักดันให้เกิดการแปลงน้ำมันใช้ซ้ำเป็นน้ำมันดีเซล
  • การหามาตรการป้องกันการฟอกสีน้ำมันใช้ซ้ำเพื่อนำมาขายใหม่
  • การหามาตรการป้องกันการผสมน้ำมันใช้ซ้ำในอาหารสัตว์

Link

https://suchons.wordpress.com/2014/02/15/คอลัมน์-สร้างเสริมสุขภาพ/

http://www.doctor.or.th/article/detail/15415

http://www.nstda.or.th/news/13843-nstda

http://www.hfocus.org/content/2015/04/9716

http://waymagazine.org/food-seminar/

นิทรรศการเนื่องในวันอนามัยโลกประจำปี 2558

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below