knowledge

Social Innovation Trend – Social Innovation Week 2015

17 กรกฎาคม 2015


นวัตกรรมสังคม (Social Innovation) เป็นอีกคำที่คนทั่วโลกให้ความสนใจ เพราะต่างมองว่าในยุคสมัยนี้ นวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาสังคมนั้นเป็นสิ่งจำเป็น ด้วยความท้าทายของปัญหาสังคมที่มากมาย ซับซ้อน เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ในขณะที่ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อจัดการกับปัญหานั้นกลับจำกัด หรือไม่ก็ลดลงทุกวัน

จากการพูดคุยของหน่วยงานต่างๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมสังคมในเอเชียและยุโรป ในการประชุม SIX (Social Innovaiton Exchange) Asia Meeting ที่ปักกิ่งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมอย่างรัฐบาลฮ่องกง Cinnovate ประเทศจีน Nesta จากอังกฤษ Scope จากมาเลเซีย และ Think Tank จากสิงคโปร์ ได้สรุปเทรนด์ของนวัตกรรมสังคมในโลกไว้ดังนี้

  • Digital/Technology การนำเอาเทคโนโลยีและ IT มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างพื้นที่ เวทีการให้คนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมยังคงมาแรง Nesta เองก็เพิ่งทำ mapping องค์กรในยุโรปที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสังคม (http://www.nesta.org.uk/publications/growing-digital-social-innovation-ecosystem-europe ) ว่ามีมากถึง 1,000 องค์กร นอกจากนั้นด้านการนำไปใช้ยังคงเน้นหนักไปที่เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data) และด้านสุขภาพ
  • Business ภาคธุรกิจเองก็เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งด้วยตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหามากขึ้น เล็งเห็นว่าการสร้างนวัตกรรมเป็นสิ่งจำเป็น และจากการเห็นโอกาสทางสังคม และมองว่าปัญหาสังคมก็เป็นโอกาสในการสร้างสินค้าและบริการใหม่ๆ เช่น Vodafone ในเคนยา ทำโครงการ M-Pesa ในปี 2550 เร่ิมนำเอามือถือมาใช้ในการจ่ายเงินผ่านมือถือ สำหรับการปล่อยกู้รายย่อย (Microfinance) เป็นโครงการเพื่อสังคมเพื่อให้คนจนในเคนยาเข้าถึงการบริการทางการเงิน และนำไปสู่การลดอาชญากรรม ซึ่งในอีก 5 ปีต่อมา M-Pesa กลายเป็นบริการที่มีผู้ใช้กว่า 17 ล้านคน และขยายไปยังประเทศอื่นๆ ในแอฟริกาและยุโรปตะวันออก
  • Government ภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป อเมริกาต่างตั้งหน่วยงานและออกนโยบายทำงานเรื่องนวัตกรรมสังคม ไม่ว่าจะเป็นการที่ประธานาธิบดีบารัค โอบามาของอเมริกา ตั้งหน่วยงาน Social Innvoation office การเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Social Innovation ทั่วยุโรปของอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี หรือการตั้ง i-teams ของไมเคิล บลูมเบิร์ก อดีตนายกเทศมนตรีของนิวยอร์คเพื่อทำงานสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของรัฐบาลทั่วโลก
  • Finance การสร้างกลไกสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมด้านการเงิน ซึ่งทั่วโลกกำลังมีความพยายามที่จะหาวิธีหรือกลไกใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการลงทุนสนับสนุนการทำโปรเจ็คท์หรือกิจการเพื่อสังคมใหม่ๆ เช่นที่ประเทศอังกฤษสามารถตั้ง Big Society Capital ธนาคารเพื่อการลงทุนทางสังคมแห่งแรกของโลกจากการดึงเอาเงินฝากตามธนาคารต่างๆ ของคนอังกฤษ ที่ไม่มีรายการเดินบัญชีมาเกิน 15 ปี (เป็นจำนวนเงิน 400 ล้านปอนด์) หรือในประเทศไทยเองที่จะมีการออกสลากเพื่อสังคม ช่วงเดือนสิงหาคม 2558 เพื่อระดมเงิน 2,000 ล้านบาทสำหรับการลงทุนในกิจการเพื่อสังคม
  • Legal เพื่อรองรับการทำงานของการสร้างนวัตกรรมสังคม ที่มุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวมและดำเนินงานที่มีรายได้ ทั่วโลกกำลังพยายามคิดค้นสถานะทางกฎหมายขององค์กรเหล่านี้ เพื่อสามารถออกกฎหมายรองรับและจัดระเบียบได้ 

นอกจากนี้ภายในงาน Social Innovation Week 2015 ก็มีการจัดประชุม Social Innovation Summit โดยมี Geoff Mulgan กรรมการผู้จัดการ Nesta มาร่วมแบ่งปันตัวอย่างเทคโนโลยีเพื่อสังคมเจ๋งๆ ให้ได้รู้จักกัน เพราะปฎิเสธไม่ได้ว่าสมาร์ทโฟน แก็ดเจ็ต และเทคโนโลยีใหม่ๆ มีอิทธิพลอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ ที่เกิดขึ้นไล่เรียงพร้อมกันทั่วโลก ได้เชื่อมคนมากมายเข้าหากันด้วยอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูง และหลายประเทศต่างตื่นตัวพากันพัฒนาเทคโนโลยีให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนดีขึ้น เกิดนวัตกรรมใหม่ในมือที่ทุกคนมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน กลายเป็นเมืองที่น่าอยู่และขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน ยกตัวอย่างเช่น

PETA JAKARTA จากอินโดนีเซีย แอพพลิเคชั่นบนมือถือสร้างชุมชนที่ช่วยกันเฝ้าระวังและเตือนภัยผ่านการทวีตเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมโดยถ่ายรูปเหตุการณ์และรายงานผ่านมือถือได้แบบ Real-time

Peerby จากเนเธอร์แลนด์ มีสิ่งของมากกว่า 4,000 ชิ้นให้คุณได้หยิบยืมจากคนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ภายใน 30 นาที ผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ที่ช่วยให้คนเชื่อมโยงกันได้มากขึ้น อีกทั้งยังประหยัดเงินและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย

ที่ลอนดอนก็มีแอพพลิเคชั่นคล้ายกันชื่อ Streetbank แต่นอกจากจะได้ยืมของกันแล้ว ผู้ยืมยังช่วยสอนทักษะที่คุณจะได้ทำเองเป็นอีกด้วย

Sharing City Seoul จากเกาหลี เป็นเว็บไซต์เครือข่ายที่ช่วยแบ่งปันข้อมูล และเชื่อมโยงคนด้วยกิจกรรมแบบอ๊อฟไลน์ เพื่อสร้างความยั่งยืน

id old content:
129
0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below