knowledge

Cookery for life สุขภาพดีเริ่มที่ก้นครัว

26 สิงหาคม 2015


b09962460fac6af458e495f0fd99f42c

ประเทศบราซิล มีคนกว่า 32 ล้านคนที่เป็นโรคขาดสารอาหาร โดยเฉพาะในเด็ก ซึ่งจากการลงชุนชนและสังเกตพฤติกรรมการปรุงอาหารของแม่บ้านในชุมชน ทำให้ Nimon Rouze Moreira (ASHOKA Fellow 1994) นักโภชนาการชาวบราซิล พบว่าสาเหตุของการขาดสารอาหารนั้นมาจากในห้องครัวที่บ้าน เนื่องจาก

1. ในขั้นตอนการเตรียมอาหาร มีการทิ้งหลายส่วนของวัตถุดิบที่รับประทานได้แถมยังมีประโยชน์สูงอย่างเช่น เปลือก เมล็ด ใบ เป็นจำนวนมาก

2. การขาดความรู้เรื่องโภชนาการทำให้ผู้หญิงในชุมชนที่รับหน้าที่ปรุงอาหาร มองข้ามวัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีสารอาหารมาก และสามารถนำมารับประทานทดแทนวัตถุดิบที่มีราคาแพงได้ เช่น พืชบางชนิดให้โปรตีนได้เทียบเท่ากับเนื้อสัตว์แต่ราคาถูกกว่า

เมื่อปัญหาการขาดสารอาหารมีจุดเริ่มต้นจากห้องครัว Nimon จึงลงมือปฎิวัติการทำอาหารของคนในชุมชนเสียใหม่ ด้วยการเปิดครัว และสร้างคอร์สสอนทำอาหารที่ชื่อว่า Cookery for life ให้กับผู้หญิงในชุมชน โดยจุดประสงค์ของการสอนทำอาหารก็เพื่อให้เกิดกระบวนการรีไซเคิลในห้องครัว ซึ่งจะนำไปสู่การลดปริมาณขยะในห้องครัว อาหารที่ทำมีประโยชน์มากขึ้นพร้อมกับรสชาติอร่อย ท้ายที่สุดยังช่วยประหยัดเงินในกระเป๋า ซึ่งการปฎิวัติปรับเปลี่ยนห้องครัวของ Nimon มี 3 ขั้นด้วยกัน ได้แก่

1. การเปิดห้องครัวสอนโปรแกรม Self -Reliance ให้กับแม่บ้านในชุมชนโดยเป็นการสอนทำอาหารที่ช่วยให้ตระหนักถึง การเปรียบเทียบสารอาหารของวัตถุดิบแต่ละชนิดเพื่อให้นำมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด อีกทั้งยังชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงของการปลูก การเก็บเกี่ยว การเตรียมอาหาร การปรุงอาหาร และ การถนอมอาหารซึ่งส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

2. เมื่อแม่บ้านในชุมชนเรียนจบหลักสูตร สามารถสมัครเป็นตัวแทน เพื่อถ่ายทอดความรู้การทำอาหารให้คนอื่นๆ ต่อไปได้ ซึ่งการเปิดห้องครัวสอนจะช่วยทบทวนความรู้และสร้างความภูมิใจให้กับตัวผู้สอนเอง และการสร้างตัวแทนผู้สอนนี้ ก็เป็นการขยายองค์ความรู้ไปได้กว้างยิ่งขึ้น แบบทวีคูณ

3. เมื่อ Cookery for life เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น จึงมีการเปิดคอร์สสอนทำอาหารให้คนชั้นกลาง จัด Workshop ด้านอาหาร รวมไปถึงการจัดอบรมด้านอาหารให้หน่วยงานรัฐและเอกชน ซึ่งผู้สอนก็คือตัวแทนแม่บ้านที่ผ่านการอบรมมาแล้วนั่นเอง ซึ่งนับเป็นการสร้างรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่ง

ปัจจุบัน Cookery for life มีรายได้จากการขายหนังสือสูตรอาหารและการจัดคอร์สอบรมสอนทำอาหาร นอกจากนี้รัฐบาลบราซิลได้มอบพื้นที่ให้ Nimon สร้าง Center for new culture เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมด้านอาหารและความรู้ทางโภชนาการ และเพื่อขยายองค์ความรู้ไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น Nimon จึงจับมือกับเครือข่ายสิทธิสตรีของซัปเปาโล เพื่อนำโมเดลไปใช้ในชุมชนต่างๆอีก 8 รัฐในบราซิลอีกด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของ Nimon ได้ที่ https://www.ashoka.org/fellow/ninom-rouze-moreira


เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ