knowledge

วิธีเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ เพื่อทุกคนบนโลกออนไลน์ที่คุณรัก

19 สิงหาคม 2015


ผู้คนยุคดิจิตอลได้รับข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาผ่านหน้าจอ และด้วยปริมาณข้อมูลมหาศาลที่ล้นทะลักอย่างรวดเร็วเปรียบประหนึ่งน้ำป่าไหลหลากนี้เองที่ส่งผลให้หลายคนตั้งหลักรับข้อมูลข่าวสารไม่ทัน การไม่ได้ตั้งสติในการอ่านข้อมูลข่าวสารทำให้เราพลั้งเผลอเชื่อ และแชร์ข้อมูลที่ได้อ่านผ่านๆ จาก website, facebook, line หรือช่องทางอื่นๆ โดยเราอาจไม่รู้ว่าการแชร์ข้อมูลผิดๆ ไม่ต่างอะไรกับการแพร่เชื้อหวัด ให้คนรอบตัวของเราได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น หลายคนยังแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานของความเข้าใจผิด และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ยิ่งสร้างประเด็นโต้เถียงดุเดือด เกิดการรุมประณามและลุกลามไปสู่ความขัดแย้ง

พฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารโดยปราศจากการคิดวิเคราะห์ และค้นหาความจริงเกิดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์เช่นเดียวกัน กลุ่มบรรณารักษ์ของ National Library Board (NLB) จึงจัดแคมเปญ S.U.R.E. ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักให้ชาวสิงคโปร์เช็คข้อมูลข่าวสารที่ได้รับให้ชัวร์ทุกครั้งก่อนจะเชื่อและแชร์ โดยวิธีการเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์มีดังต่อไปนี้

1. Source – เช็คแหล่งที่มา : เมื่ออ่านข้อมูลข่าวสารจบก่อนจะตัดสินใจเชื่อให้ดูแหล่งที่มาของข่าวสารว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะหลายครั้งบนโลกออน์ไลน์มีการแชร์ข้อมูลต่อกันหลายทอด ข้อมูลนั้นอาจบิดเบือนจากแหล่งข่าวจริงก็เป็นได้

2. Understand – ทำความเข้าใจ : ในข้อมูลข่าวสารประกอบไปด้วยข้อเท็จจริงและความเห็น เราต้องแยกแยะว่าส่วนไหนคือข้อเท็จจริงและส่วนไหนคือข้อคิดเห็นของผู้เขียน เพื่อจะได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของเนื้อหา

3. Research – ค้นคว้าข้อมูล : อย่าอ่านข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวแค่แหล่งเดียว ก่อนจะปักใจเชื่อ เราควรอ่านข้อมูลจากแหล่งข่าวอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลจากแต่ละแหล่งข่าวว่าข้อมูลส่วนใดตรงกัน ข้อมูลส่วนใดขัดแย้งกัน

4. Evaluate – คิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล : อย่าตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นที่ตั้ง วางจิตใจให้เป็น กลาง และคิดตามข้อเท็จจริงที่เราได้ค้นหา นอกจากนั้นสิ่งที่เราควรเตือนตัวเองก่อนตัดสินใจก็คือ ข้อมูลย่อมมีมุมมองจากหลายด้านเสมอ ทั้งด้านของผู้กระทำ ด้านของผู้ถูกกระทำ และด้านของผู้เห็นเหตุการณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nlb.gov.sg/sure/

id old content:
155
+1

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below