knowledge

คริส อันเดอร์ฮิลล์ : ความมีชีวิตชีวา คือ “BasicNeeds”

22 พฤศจิกายน 2015


“สิ่งที่จะทำให้คนเราแก่ตัวลงอย่างมีความสุขนั้นมีเพียงสองอย่าง
คือการมีสุขภาพกายที่แข็งแรง และการมีสุขภาพจิตที่ดี
ถ้าคุณถามผมว่าเราจะเริ่มทำให้ผู้สูงอายุแก่ตัวโดยมีทั้งสองอย่างนั้นได้ด้วยวิธีการไหน
ผมคิดว่าต้องเริ่มจากการทำตัวเองให้แข็งแรงอยู่ตลอด แม้ว่าระดับความแข็งแรงจะลดลงตามอายุที่มากขึ้นก็ตาม

“ถ้าหากสุขภาพกายทรุดโทรม
สุขภาพใจก็จะถดถอยตามอย่างรวดเร็ว
และหลังจากนั้นก็จะตามมาด้วยสิ่งที่ผู้สูงอายุกลัวมากที่สุด
คือเป็นภาระของลูกหลานที่ตัวเองรัก”

คริสริเริ่มโครงการตัวอย่างของการรักษาสุขภาพจิตให้หมู่ผู้สูงอายุในประเทศที่ยังขาดความช่วยเหลือในด้านนี้
โดยเน้นพัฒนาด้านการรักษาจิตใจและทำให้ผู้สูงอายุมีชีวิตชีวาโดยอาศัยกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเป็นเครื่องมือในการทำงาน
หลายประเทศมองว่าการรักษาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุเป็นเรื่องไม่จำเป็นและละเลย

หลังนำร่องโครงการต่างๆ
และการสร้างองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพจิตผู้สูงอายุในประเทศกำลังพัฒนาแล้ว
โครงการ BasicNeeds ของคริสมุ่งเน้นการรักษาและให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิต
ซึ่งกลายเป็นโครงการที่พลิกโฉมหน้าวงการแพทย์
เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณต่ำและอาศัยเพียงทรัพยากรที่มีอยู่เดิม
ไม่ว่าจะเป็นชุมชนท้องถิ่นและครอบครัว
และยังพัฒนาผลลัพธ์ที่ดีเพื่อทำให้เกิดนโยบายรัฐใหม่ๆ
ในการรักษาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

“โมเดลการทำงานของผมเน้นไปที่การเร่งพัฒนาเศรษฐกิจและการเข้าสังคมโดยเฉพาะการทำให้คนแก่มีชีวิตชีวา
ซึ่งเป็นส่วนที่ผมชอบที่สุด ความมีชีวิตชีวาหมายถึงการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งเป็นงานที่ผู้สูงอายุจะทำได้ เช่น การดูแลทำความสะอาดบ้าน การทำสวนเล็กๆ น้อยๆ
การอ่านหนังสือ แต่กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุที่ป่วยทางจิตนั้น
ขึ้นอยู่กับความเร็วของกิจกรรมเพื่อฝึกสมอง
และผู้สูงอายุจะรู้สึกมีความสุขเมื่อได้ทำอะไรดีๆ ให้กับบ้านของตัวเอง”

BasicNeeds จัดทำหน่วยจิตแพทย์เคลื่อนที่ที่ประกอบไปด้วยเชี่ยวชาญด้านจิตเวชของภาครัฐและอาสาสมัครจากชุมชนเพื่อออกตรวจทุกๆ
อาทิตย์และทุกๆ เดือนในบางพื้นที่
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของคริสรับตรวจผู้ป่วยนอกตามสถานพยาบาลต่างๆ
และรับตรวจตามบ้านและชุมชน พร้อมติดตามผลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ BasicNeeds
ยังจ้างผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุเข้ามาทำงาน
เพื่อให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับสังคม และไม่ต้องรอพึ่งลูกหลานเท่านั้น

“เรื่องสำคัญอีกเรื่องคือเราต้องไม่เห็นว่าความชราเป็นโรค
การแก่ตัวลงเป็นช่วงหนึ่งของชีวิต
และการเป็นคนแก่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเหมือนกับคนหนุ่มสาว
ผู้สูงอายุก็มีความต้องการในแบบของเขา
ผมเลือกวิธีการสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุ
เพื่อให้คนเหล่านี้สูงอายุอย่างมีความสุข

“เราต้องเริ่มโดยการไม่คิดว่าคนแก่จะเป็นคนไม่แข็งแรงโดยอัตโนมัติ
คนแก่แข็งแรงครับ และเราต้องสร้างค่านิยมนี้ให้สังคมให้เร็วที่สุด
ค่านิยมที่แสดงว่าสุขภาพจิตที่ดีกับสุขภาพกายที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการแก่ตัวที่ดี”

ติดตามบทความอื่นๆ
ที่น่าสนใจได้ที่ Changemakers Magazine Issue00 #youandAgingIssue

หรือโหลดเก็บไว้อ่านได้ ที่นี่

id old content:
214
0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below