knowledge

ความเชื่อผิดๆ กับการทำกิจการเพื่อสังคม

30 ตุลาคม 2015


109f4d93d80b28cb1b5400da5e766ffe

คำว่า “กิจการเพื่อสังคม” กลายเป็นคำที่คนรู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น จากการที่คนหลายๆ กลุ่มลุกขึ้นมาใช้ทักษะการประกอบการ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคมประเด็นต่างๆ ซึ่งนอกจากจะช่วยเติมเต็มช่องว่างในสังคมแล้ว ก็ยังได้รับรายได้ตอบแทนอย่างสมเหตุสมผลตามหลักการประกอบธุรกิจทั่วไปอีกด้วย

โดยทั่วไปแล้วกิจการเพื่อสังคมเป็นโมเดลที่อยู่ระหว่าการองค์กรกุศล ที่เน้นแก้ปัญหาสังคม โดยไม่หวังผลกำไร กับธุรกิจทั่วไป ที่เน้นทำกำไรสูงสุด ซึ่งกิจการเพื่อสังคมนั้นก็เกิดขึ้นในหลายรูปแบบ เช่น กิจการที่ช่วยสร้างอาชีพให้กลุ่มคนไม่มีรายได้, กิจการที่ให้กู้ยืมเงินทุนก้อนเล็กสำหรับคนที่ไม่มีหลักประกัน หรือ กิจการที่สร้างผลิตภัณฑ์ดีๆ ราคาถูก เพื่อคนที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงได้ เป็นต้น

หลายปีที่ผ่านมานี้พบว่า กลุ่มคนหันมาริเริ่มกิจการเพื่อสังคม ส่วนมากจะมาจากคนที่ทำงานภาคสังคมมากกว่าคนทำงานภาคธุรกิจหรือเป็นผู้ประกอบการ แต่กิจการเพื่อสังคมต้องมีโมเดลของการหารายได้ ให้เลี้ยงตัวเองได้ ควบคู่กับการแก้ปัญหาสังคมไปด้วย จึงมีความท้าทายมากกว่ากิจการประเภทอื่นๆ ทำให้ตัวผู้ประกอบการเองควรเรียนรู้เรื่องธุรกิจและมีทักษะผู้ประกอบการเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ :

  • ทุนมีจำนวนจำกัดเมื่อเทียบกับวงการอื่น ผลตอบแทนของการลงทุนในกิจการเพื่อสังคมไม่สูงมากนัก จึงไม่จูงใจนักลงทุนเท่ากับธุรกิจอื่นๆ ทำให้มีหน่วยงานรัฐและนักลงทุนเอกชนบางกลุ่มที่มีความเข้าใจด้านสังคมเท่านั้นที่กล้าลงทุน
  • แค่งานวิจัยยังไม่พอ ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมหลายคนมีการร่วมมือกับนักวิชาการที่มีข้อมูลงานวิจัยเพื่อเพิ่มความเชื่อถือให้กับวิธีการแก้ไขปัญหาสังคมที่ลงมือทำอยู่ แต่แค่อ้างอิงงานวิจัยนั้นอาจจะทำให้งานยิ่งยากขึ้นไปอีก ถ้าตัวผู้ประกอบการเองไม่เคยคลุกคลีกับปัญหาโดยตรง อย่าลืมว่าวิธีที่เราเลือกใช้แก้ปัญหาสังคมนั้นย่อมส่งผลกระทบกับคนจำนวนมาก ดังนั้นจึงควรต้องตัดสินใจให้รอบคอบ
  • ความสำเร็จต้องใช้เวลา กว่ากิจการที่ทำอยู่จะออกดอกออกผลตามที่ตั้งใจนั้น อาจต้องใช้เวลานาน ในช่วงแรกกิจการเพื่อสังคมจะทำเงินน้อยกว่าการเป็นพนักงานบริษัท ทำ startup หรือกิจการชนิดอื่นๆ เพราะผลสำเร็จของกิจการเพื่อสังคม คือการวัดจากผลกระทบทางสังคมและตัวเลขกำไรควบคู่กัน ถึงจะไม่สำเร็จในทันที แต่ถ้าเราเชื่อว่าเรากำลังทำในสิ่งที่ดี ก็ต้องอุทิศตัวเองเพื่อทำสิ่งนั้นต่อไปอย่างอดทน
  • มีแค่เส้นบางๆกั้นระหว่างคนที่อยากช่วยให้โลกดีขึ้นกับผู้ประกอบการสังคมที่ประสบความสำเร็จ ดูเหมือนว่าหลายคนที่ก้าวเข้ามาทำกิจการเพื่อสังคมด้วยสมมติฐานว่าจะต้องทำทุกอย่างเพื่อสร้างภาพ/โลกในอุดมตติเพื่อที่จะแก้ปัญหาสังคมได้สำเร็จ แต่จริงๆ การเป็นผู้ประกอบการสังคมในทางปฏิบัตินั้นจำเป็นต้องใช้ความสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหามากกว่าการใช้เทคโนโลยีล้ำๆ
  • แต่ละพื้นที่มีความต้องการแตกต่างกัน บางวิธีใช้แก้ปัญหากับคนกลุ่มหนึ่งได้ผลดีมาก แต่เมื่อเปลี่ยนพื้นที่ เปลี่ยนกลุ่มคน เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม วิธีการเดิมที่ใช้ได้ดีก็กลับใช้ไม่ได้ผลเสมอไป เพราะแต่ละพื้นที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ประกอบการเพื่อสังคมต้องพลิกแพลงวิธีแก้ปัญหาให้เข้ากับแต่ละพื้นที่และกลุ่มคน

เพราะกิจการเพื่อสังคม คือทางหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาสังคมได้อย่างยั่งยืนและขยายวงกว้างมากขึ้น ดังนั้น การเรียนรู้ที่จะทำให้กิจการของเราอยู่รอดนั้น ก็เท่ากับเราได้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายผลเพื่อแก้ปัญหาสังคมไปด้วยนั่นเอง

ที่มาบทความ : บทความ Social Entrepreneurship has to be more entrepreneurship than social to succeed โดย Dileep Rao


เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below