knowledge

​สรุปบทเรียน AU for All Project ช่วยพัฒนาเด็กออทิสติกด้วย Jazz Dance

17 เมษายน 2016


เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2557 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับมูลนิธิอโชก้าประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการ Active Citizen Plus in SWU ขึ้น หรือ ในชื่อที่เป็นที่รู้จักกันดีของนักศึกษา SWU’s Young Social Entrepreneur เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะการประกอบการที่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างยั่งยืน เติบโตเป็นพลเมืองสำคัญช่วยขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้นได้ในอนาคต

ซึ่งระหว่างทำประชาสัมพันธ์โครงการมีทีมนักศึกษา มศว. ทั้งระดับปริญญาตรีและโท ให้การตอบรับมา 14 โครงการ และมีโครงการที่ได้ลงมือทำจริงจำนวน 3 โครงการ ซึ่งในวันนี้จะขอสรุปบทเรียนเพื่อแบ่งปันเรื่องราวของทีม/โครงการ AU for All

ภาพบรรยากาศนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ

โครงการ AU for Allเกิดขึ้นโดยสาวสวย มิมิ ดาด้า และ พลอย ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท มศว. ซึ่งมีทักษะด้านการเต้นและมีแรงบันดาลใจดีๆที่อยากจะช่วยเด็กออทิสติกให้มีร่างกายที่แข็งแรง สามารถสื่อสาร และเข้าสังคมได้ดีขึ้นจากการเต้น

โดยไอเดียของทั้งสามสาวคือ การนำทักษะการเต้น Jazz Dance ไปประยุกต์สอนกับเด็กออทิสติกอายุระหว่าง 7-10 ขวบ ได้ฝึกเต้นง่ายๆ ตามครูผู้สอน สนุกไปกับท่าเต้นแปลกใหม่ที่เด็กๆ ไม่เคยทำมาก่อน เช่น ท่า Hand Spray (การกำมือและแบออกอย่างรวดเร็ว) ท่า Isolation (การเคลื่อนไหวด้วยการแยกส่วน เช่น การหันหัวซ้ายขวาไปมา) ท่า Pirouette (การหมุน ฝึกทรงตัวบนขาเดียว และการหาจุด Center) เป็นต้น ที่นำมาประยุกต์สอนเพื่อช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ ฝึกการสื่อสารกับครูผู้สอน และ การเข้าสังคม เพราะต้องเต้นร่วมกับครู เพื่อนร่วมชั้น และเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยดูแล

  

คลิปตัวอย่างการสอน

https://youtu.be/bwWydc63KvU

 

ไอเดียอาจฟังดูดี แต่การลงมือทำจริงนั้นพบความท้าทายไม่ใช่น้อย เริ่มตั้งแต่การหาศูนย์เด็กออทิสติกเพื่อติดต่อเข้าไปทำกระบวนการ ซึ่งในศูนย์แรกนั้นดำเนินการสอนเต้นไปแล้ว 15 ครั้งแต่ละครั้งมีเด็กๆ เข้าร่วม 12-15 คน ถึงแม้การสอนเป็นไปอย่างสนุกสนาน แต่ผลกลับออกมาไม่ดีเท่าที่ควร เพราะในศูนย์มีทั้ง เด็กออทิสติก เด็กดาวน์ซินโดรม เด็กพิการซ้ำซ้อน ปัญญาอ่อน จึงปรับเปลี่ยนแผนโครงการ ไปสอนให้กับเด็กออทิสติกประเภทไฮฟังก์ชั่นที่สามารถรับคำสั่งได้มากกว่า ประยุกต์การสอนเต้น Jazz Dance ให้เข้ากับน้องๆ มากขึ้นตามสถานการณ์ที่พบแต่ละครั้ง ซึ่งศูนย์ที่สองนี้ยังไม่ได้ทำการประเมินผลทั้งหมด เนื่องจากอยู่ระหว่างการสอน แต่การทำงานมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เพราะมาจากพื้นฐานที่ดีของตัวเด็กๆ เอง และทางหัวหน้าศูนย์และบุคลากรก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ด้วย

ถึงแม้ว่ายังไม่เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนมากนัก แต่ทีม AU for All ก็ได้ค้นพบทางที่จะไปต่อ และยังเจอโอกาสที่จะขยายผลไปยังศูนย์ฯ อื่นๆ ในเครืออีกด้วย ซึ่งก็ถือเป็นการบุกเบิกและพัฒนาแนวคิดใหม่ที่ยังไม่มีในเมืองไทย

สิ่งที่ทีมได้เรียนรู้จากการทำโครงการ

  • ได้รู้จักการสอนเด็กพิเศษ ที่ต้องใช้ความสามารถ และความใจเย็น
  • ได้เรียนรู้วิธีการจัดการบริหารโครงการ
  • ได้เรียนรู้ และได้ประสบการณ์การทำงาน และการประสานงานกับองก์กรอื่น
  • การวางแผนใหม่ ปรับเปลี่ยนแผนให้เหมาะสม
  • การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเด็ก และต้องทำการศึกษาเด็กแต่ละคน ว่ามีพฤติกรรมอย่างไรบ้าง
  • ต้องประสานงานใหม่ในครั้งต่อๆ ไปให้ดีกว่าเดิม เนื่องจากกระบวนการขอเอกสารใช้เวลานาน
  • การส่งมอบองค์ความรู้ต่อให้กับครูพิเศษ เพื่อให้นำไปสอนเด็กๆ ต่อได้

id old content:
402
0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below