knowledge

DIY รวมเครื่องมือสำหรับสร้างนวัตกรรมสังคม

14 กรกฎาคม 2017


 

 

Screen Shot 2559-06-01 at 4.51.31 PM

DIY– Development Impact & You (2014) เป็น e-book จัดทำโดยทีมงาน Nesta ประเทศอังกฤษ (ใครที่อยู่แวดวงนวัตกรรมสังคม หรือกิจการเพื่อสังคม น่าจะคุ้นเคยกับ Nesta เป็นอย่างดี) โดยภายในเล่มได้รวบรวม 30 เครื่องมือสำหรับองค์กรภาคสังคมที่ใช้ในการทำงาน มาให้ดาวน์โหลดใช้กันฟรีๆ (คลิกดาวน์โหลดได้เลยที่นี่ )

Screen Shot 2559-06-01 at 4.50.30 PMScreen Shot 2559-06-01 at 4.50.48 PM

หนังสือเล่มนี้มีการแบ่งเครื่องมือตามการวัตถุประสงค์ การใช้งาน 8 หัวข้อด้วยกัน ได้แก่

  1. Look ahead : การมองโอกาส และกำหนดกลยุทธ์
  2. Develop a clear plan : การพัฒนาแผนงาน 
  3. Clarify my priorities : คิดให้ชัดว่าสิ่งสำคัญที่ควรทำ(ก่อน) คืออะไร
  4. Collect input from others : การสังเกต เก็บข้อมูล และสร้างความมีส่วนร่วมกับผู้ที่ทำงานด้วย
  5. Know the people I’m working with : ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ความสัมพันธ์ของพาร์ทเนอร์ และระบุว่าเราสร้างประโยชน์อะไรให้กลุ่มเป้าหมายและพาร์ทเนอร์
  6. Generate new ideas : เทคนิคการหาไอเดีย การคิดจากหลายหลายมุมมองและการสร้างคุณค่า
  7. Test & improve : การวัดผลการทำงาน กลยุทธ์การทำงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแผนการบริหารงาน
  8. Sustain &implement : การวางแผนธุรกิจและแผนการขยายงาน

 

เครื่องมือทั้ง 30 ชิ้นนั้น มีทั้งเครื่องมือที่ใช้กันแพร่หลายกันทั่วไปอย่าง SWOT หรือ Business Model Canvas และเครื่องมือเฉพาะเจาะจงในการคิดนวัตกรรมแก้ปัญหาสังคมอย่าง Problem Definition หรือ Theory of Change ซึ่งแต่ละเครื่องมือ จะบอกที่มาที่ไปว่าเครื่องมือนั้นๆ ใครเป็นผู้พัฒนาขึ้น และมีรูปแบบเป็นเหมือนแบบฝึกหัด ที่ผู้ใช้พิมพ์ออกมาเขียนได้ลงไปได้ทันที รวมถึงมีตัวอย่างองค์กรที่นำไปใช้งานจริง และความคิดเห็นของผู้ที่นำไปใช้อีกด้วย

หากอยากรู้ว่าเครื่องมือต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ จะตรงกับความต้องการของเราหรือไม่ ก็สามารถดูได้จากวิธีคิดของ Nesta กับการสร้างนวัตกรรมสังคม ว่าตรงกับกระบวนการทำงานองค์กรของเราหรือไม่ ซึ่งโมเดลการสร้างนวัตกรรมสังคมรูปเกลียว (Spiral) ของ Nesta เร่ิมด้วย 1. การมองหาโอกาส 2. การหาไอเดีย 3. พัฒนาต้นแบบและทดลอง 4. อธิบายและพิสูจน์ว่าสิ่งที่ลองทำสร้างการเปลี่ยนจริงได้จริง 5. ทำจริง 6. ขยายผล จนถึง 7. เปลี่ยนระบบ/สังคม

 innovation process

innovation process

และศึกษาคลิปวีดีโอการใช้แต่ละเครื่องมือได้ที่ youtube channel : DIY Toolkit

ใครว่าของดีและฟรีไม่มีในโลก 😉

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below