knowledge

The Impact Investor การลงทุนทางสังคม สร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

15 กรกฎาคม 2017


The Impact Investor: Lessons in Leadership and Strategy for Collaborative Capitalism

ปัจจุบันคนทำงานภาคสังคมคงได้ยินคำว่า Impact Investment หรือ การลงทุนเพื่อสังคมกันมากขึ้น แต่ส่วนมากคงยังไม่เข้าใจว่าการลงทุนประเภทนี้คืออะไร หนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนเพื่อสังคม ซึ่งโดยนิยามที่ใช้กันทั่วไปหมายถึงการลงทุนในกิจการเพื่อสังคม (กิจการที่มุ่งแก้ไขปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยมีความยั่งยืนทางการเงินด้วย) ว่าเงินของพวกเขาสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในโลกได้ โดยนำเสนอทฤษฎีที่เข้าใจง่าย มีตัวอย่างของการลงทุนเพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จ และองค์ประกอบสำคัญที่ต้องมี รวมทั้งนำเสนอเครื่องมือและทักษะที่ใช้กับกรณีตัวอย่าง

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครบ้าง?

Impact Investor เป็นหนังสือบุคลากรในหลากหลายสาขาทั้งธุรกิจ การเงิน หรือภาคสังคมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เช่น

  • นักลงทุน (Investors) : หนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นถึงประเภทของการลงทุนที่สร้างกำไร มีประสิทธิภาพ และยังแสดงกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ยังอธิบายถึงรากฐานของการลงทุนทางสังคม ซึ่งจะช่วยต่อยอดกลยุทธ์และมุมมองในการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ที่ปรึกษาทางการเงิน (Wealth advisors/financial services professionals) : หนังสือเล่มนี้เล่าเรื่องของโครงสร้างการลงทุนที่แปลกใหม่และกลยุทธ์ของการลงทุนที่สร้างผลกระทบทางสังคม จึงเป็นแนวทางที่เหล่าที่ปรึกษาทั้งหลาย สามารถนำไปประยุกต์ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าของตนเองได้
  • มูลนิธิ/องค์กรเพื่อสังคม (Foundation) : หนังสือเล่มนี้แนะนำเรื่องการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจและองค์กรพัฒนาเอกชนไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs) เพื่อขยายผลทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการให้เชิงบริจาค และการลงทุนแบบไม่นำเงินตั้งต้นมาใช้ (Endowment Investment)
  • นักเรียนสาขาธุรกิจ (Business students) : ในหนังสือจะพูดถึงการสร้างกลยุทธ์การลงทุนทางสังคมที่มั่นคงโดยอ้างอิงจากกรณีศึกษา จึงใช้เป็นบทเรียนให้นักเรียนได้สำรวจทักษะที่จำเป็นต่อการขยายผลของธุรกิจที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต
  • นักนโยบาย (Policy makers) : หนังสือเล่มนี้เล่าถึงความสำคัญของการสร้างนโยบายและการสร้างกฎหมายที่มีผลต่อการลงทุนทางสังคม และแนะนำแนวทางปฏิบัติที่นักนโยบายสามารถนำมาใช้สนับสนุนให้เกิดการลงทุนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น
  • ผู้นำบริษัท (Corporate leaders) : หนังสือเล่มนี้แนะนำแนวทางที่องค์กรธุรกิจจะวางจุดยืนของตนเองให้ตอบรับกับลูกค้ารุ่นใหม่ที่มีความต้องการที่จะลงทุนในรูปแบบการสร้างมูลค่าร่วม ด้วยความพร้อมที่จะร่วมมือมากขึ้น และหวังผลสัมฤทธิ์ได้มากขึ้น

เกี่ยวกับผู้เขียน

ผู้เขียนทั้ง 3 คน เป็นผู้ประกอบการสังคมและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเพื่อสังคม ได้นำเสนอบทเรียนจากประสบการณ์ตรง และชี้ให้เห็นว่า การลงทุนเพื่อสังคม เป็นมิติใหม่ของการประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่หลากหลาย ที่มีความโปร่งใสและเชี่อถีอได้ในหมู่ผู้นำทางด้านเศรษฐกิจ

Cathy Clark: หัวหน้า CASE Initiative ด้านการลงทุนทางสังคม และเป็นอาจารย์ที่ Fuqua Business School ที่มหาวิทยาลัย Duke และเธอยังเป็นผู้ร่วมพัฒนาโปรแกรม Social Entrepreneurship Accelerator Program ที่มหาวิทยาลัย Duke อีกด้วย ซึ่งเป็นสวนหนึ่งของ USAID’s Higher Education Solutions Network เธอเป็นบุคลากรที่ทรงคุณวุฒิในด้านการประกอบการเพื่อสังคม การพัฒนาสังคม การลงทุนทางสังคม และการวัดผลการลงทุนทางสังคม

Jed Emerson: ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทครอบครัวสามบริษัทซึ่งทั้งสามแห่งมีแผนและกลยุทธ์การลงทุนทางสังคม และเขายังเป็นหัวหน้านักวางแผนของ ImpactAssets และ Senior Fellow ของ Centre for Social Investment ที่มหาวิทยาลัย Heidelberg อีกด้วย

Ben Thornley:  ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการของ ICAP Partners และเป็นที่ปรึกาาด้านกลยุทธ์ให้แก่ REDF และ Pacific Community Ventures (PCV) ซึ่งเป็นที่ที่เขาได้สร้างนโยบายความร่วมมือด้านการลงทุนทางสังคม โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Harvard  นอกจากนี้เขายังเป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทเอกชนชั้นนำอีกมากมายในการสร้างผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยวางแผนกางลงทุนไปแล้วมากกว่า  25,000 ล้านบาท


ทำความรู้จักกับหนังสือเพิ่มได้ที่นี่ : sites.duke.edu/theimpactinvestor

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below