knowledge

สถานการณ์ความท้าทายในการทำงานสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้ทำโครงการเพื่อสังคมในมหาวิทยาลัย 

26 กรกฎาคม 2017


จากผลสำรวจของ School of Changemakers พบว่าคนรุ่นใหม่ 97% อยากทำงานเพื่อสังคม แต่กลับไม่ได้ลงมือทำ เพราะไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ในขณะที่ตัวแทนอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศก็ให้ความเห็นว่า นักศึกษาจำนวนมาก ยังมองไม่เห็นภาพรวมและความเชื่อมโยงระหว่างตนเอง กับปัญหาสังคมรอบตัว การทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม จึงไม่ได้อยู่ในเส้นทางของการศึกษาที่ถูกแวดล้อมด้วยสิ่งรบกวนอื่นๆ มากมาย นักศึกษาส่วนใหญ่มักพุ่งเป้าไปที่ความสำเร็จด้านการเรียน โดยที่ยังไม่มีเป้าหมายชีวิต ไม่แน่ใจว่าตัวเองชอบและอยากทำอะไร หรือจะใช้ศักยภาพที่มีให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างไร 

นอกจากนี้ ในสังคมยุคดิจิตอลที่ข้อมูลความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาเสิร์ฟที่หน้าจอได้เพียงปลายนิ้วคลิก ทำให้นักศึกษาจำนวนมากรู้สึกว่าการฟังเลกเชอร์ในห้องเรียนไม่จำเป็นสำหรับพวกเขาอีกต่อไป ซึ่งนั่นไม่ได้หมายความว่า พวกเขาไม่อยากเรียนหนังสือ เพียงแต่เด็ก Gen M (Millennials Generation) มีวิธีการเรียนรู้ (Learning style) ที่เปลี่ยนไปจากอดีตเท่านั้น  


Todd Anderson for The New York Times

ดังนั้น ‘มหาวิทยาลัย’ หน่วยงานซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการผลิตคนคุณภาพสู่สังคม จึงควรมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับบริบทสังคมปัจจุบัน และพฤติกรรมการเรียนที่เปลี่ยนไปของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนในระดับอุดมศึกษา 

ซึ่งทุกวันนี้อาจารย์มหาวิทยาลัยจำนวนมากมีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเริ่มพยายามปรับบทบาทการทำงาน เพื่อสอดแทรกความตระหนักรู้ด้านสังคมให้กับนักศึกษา ทั้งในตัวรายวิชาที่สอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย การเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ชีวิตที่นักศึกษาไม่สามารถหาได้เองในอินเตอร์เน็ต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่นักศึกษาคุ้นเคยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียน รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมออกแบบเนื้อหาและรูปแบบการเรียนการสอนที่พวกเขาต้องการ 


ประเด็นที่น่าสนใจ (Insights)

  • การทบทวนเพื่อปรับบทบาทของอาจารย์มหาวิทยาลัย และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ตอบโจทย์รูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  • การทำความเข้าใจธรรมชาติ และชุดความคิดของคนรุ่นใหม่ เพื่อปรับการเรียนการสอน และสร้างระบบสนับสนุนที่ดึงศักยภาพของนักศึกษาออกมาได้อย่างเต็มที่ ทำให้พวกเขาค้นพบเป้าหมายชีวิต รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมรอบตัว และเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับประเด็นสังคมที่สนใจได้ 
  • การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงแบบข้ามศาสตร์ ทั้งในมหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัย 

Link อื่นๆ ที่น่าสนใจ 


  เนื้อหาสรุปจากการอภิปรายเครือข่ายอาจารย์มหาวิทยาลัย Changemakers Incubation Network ในงาน EAT-MEET-SHARE เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below