การค้นหาตัวตนของโปรเจกต์ว่า เราเป็นใคร และเกิดมาเพื่อใคร?

26 กันยายน 2561
สิทธิสตรีความเท่าเทียมทางเพศ, การใช้ความรุนแรงในครอบครัว,

All

Helpdesk หัวข้อ Branding จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีพี่บี๋ ปรารถนา จริยสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์มาเป็นที่ปรึกษา ในครั้งนี้มีทีมจากโครงการ Penguin Incubation เข้าร่วมด้วยกันทั้งหมด 3 ทีม หนึ่งในนั้นคือ “OASIS” โปรเจกต์เพื่อสังคมที่สนใจปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัว ( Domestic Violence ) มีประเด็นสำคัญและความท้าทายของการสร้างแบรด์อะไรบ้างที่ทีมนี้ต้องคำนึงถึงก่อนจะทดสอบ Prototype ในเร็วๆ นี้ ติดตามไปพร้อมๆ กันได้ในบทความนี้ได้เลยค่ะ

About Project
“OASIS” โปรเจกต์ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ( Domestic Violence ) โดยทีมเลือกทำงานเชิงการป้องกัน (Prevention) ก่อนจะนำไปสู่การเกิดความรุนแรง ผ่านการสร้างเครือข่าย “Supporter” โดยจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเสริมความรู้เกี่ยวกับการสร้างความสันพันธ์อันดี (Healthy Relationship) ต่อคู่รักหรือคนใกล้ตัว เมื่อผ่านกิจกรรมแล้วผู้เข้าร่วมจะกลายมาเป็นเครือข่าย Supporter ของ OASIS ที่มีภูมิคุ้มกันป้องกันความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองหรือคนใกล้ตัวในอนาคต เปรียบเสมือน “เพื่อน” ที่มีเครื่องมือพร้อมช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาด้านความสัมพันธ์ และส่งต่อเคสให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หากมีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้น

ความท้าทายในการสร้างแบรนด์

  • ทีมกังวลเรื่องการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งจะกลายมาเป็น Supporter ในอนาคต เนื่องจากประเด็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัวยังมีค่านิยมของสังคมที่รู้สึกว่า การทะเลาะหรือใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องส่วนตัวของคู่รักหรือภายในครอบครัว เป็นเรื่องที่ไม่ควรเปิดเผย ทำให้ต้องระมัดระวังไม่ให้การเข้าไปช่วยเหลือถูกมองว่าเป็นการละเมิดเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น  

  • ทีมอยากสร้างค่านิยมใหม่เกี่ยวกับประเด็นความรุนแรงในครอบครัว ให้สังคมมีภาพจำว่าการเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์การใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งไม่ผิด เราไม่ควรนิ่งเฉย สร้างความเข้าใจใหม่กับประเด็นนี้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นแรกของการป้องกัน

รายการสิ่งที่จะกลับไปทำ

  • เริ่มจากการขยายเป้าหมาย (Goal) ที่มีอยู่ของ OASIS ให้สามารถสื่อสารกับผู้รับสารเห็นภาพตรงกันมากขึ้น ด้วยการอธิบายความหมายหรือเพิ่มคำจำกัดความของคำที่ช่วยเห็นภาพชัดเจนขึ้น เช่น เป้าหมายลดความรุนแรงในสังคมไทย คำว่า “สังคมไทย” อาจจะขยายเป็นผู้หญิงไทย หรือคำว่าความรุนแรง เป็นความรุนแรงแบบไหน ประเภทไหน เป็นต้น
  • ​เขียนเส้นทางการเดินทางไปสู่การเป็นผู้หญิงที่ถูกทำร้าย (Pathway) มีกระบวนการอย่างไร มีกี่ขั้นตอน จุดเริ่มต้นจากอะไร ระหว่างทางเจออะไรบ้างและมีพฤติกรรมอย่างไร เพื่อขยายให้เห็นว่า OASIS เข้าไปจัดการกับขั้นตอนไหนของกระบวนการทั้งหมด
  • สุดท้ายคือ การตอบคำถามให้ได้ว่า  “เราเป็นใคร และเกิดมาเพื่อใคร?” OASIS เปรียบเป็นอะไร ของคนกลุ่มไหน เช่น OASIS เป็นเพื่อนสนิทที่ไว้ใจได้ของคนที่ได้รับความรุนแรง หรือ OASIS เป็นที่ปรึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของคู่รักและครอบครัว

ประเด็นสำคัญจากบทความนี้คือคำถามเดียวที่เหมือนจะเป็นคำถามทั่วไป แต่ชวนให้ต้องคิดอย่างลึกซึ้งก่อนตอบ กับคำถามที่ว่า “เราเป็นใคร และเกิดมาเพื่อใคร?” คำตอบที่ได้อาจนำไปเป็นทิศทางหลักของโครงการได้เลย ทั้งการเลือกสารและวิธีสื่อสาร สิ่งที่เราจะทำและไม่ทำ อีกทั้งยังส่งผลตรงไปถึงความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายที่เราทำงานได้ด้วย ดังนั้นหากโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมใดที่กำลังจะเริ่มทำ Prototype อยากให้ลองถามคำถามที่ว่า “เราเป็นอะไร ของใคร?” เพื่อเป็นการเริ่มติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกเม็ดตั้งแต่ต้น

Hashtags: