knowledge

เอดการ์ คาห์น : เปลี่ยนเวลาให้เป็นเงินกับ ‘Care Bank’

24 พฤศจิกายน 2015


6d7d9cf55684f6308aaebc4702804b55

หากลองจินตนาการว่าการไปเยี่ยมคนป่วย และผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตคนเดียว หรือการเข้าร่วมกลุ่มดูแลรักษาชุมชนมีมูลค่าคล้ายเม็ดเงิน และเรายังสามารถฝากและถอนกิจกรรมเหล่านั้นมาใช้เมื่อมีคน
ต้องการความช่วยเหลือได้ โลกของเราจะเป็นอย่างไร 

เอดการ์ คาห์น หนึ่งในอโชก้าเฟลโลว์ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้คิดค้นกลไกที่ผสมผสานระบบการเงินและการบริการผู้สูงอายุเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศอย่างยั่งยืน 

แนวความคิดของเอดการ์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโมเดล
Time Bank ที่เขาเคยทำ ให้ประสบความสำเร็จมาก่อนแล้วในช่วงยุค
1980 หลังจากนั้นเอดการ์จึงเกิดไอเดีย Care Bank ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมที่เสริมสร้างกลไกเศรษฐกิจที่จะสามารถช่วยเหลือชุมชนกับการดูแลผู้สูงอายุได้ 

Care Bank เป็นวิธีที่แลกเปลี่ยนระหว่างเงินกับเครดิตที่ได้จาก
การให้บริการทางสังคมหรือช่วยเหลือผู้อื่น เช่น ธนาคารจะจ่ายเงิน
ชั่วโมงละหนึ่งดอลลาร์เมื่อเราไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง หรือการเข้าร่วมกิจกรรมเฝ้าระวังของชุมชน โดยเครดิตหรือเงินดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุขั้นพื้นฐาน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากประกันชีวิตหรือการสนับสนุนจากภาครัฐอื่นๆ 

เอดการ์เติบโตมาในครอบครัวที่สอนให้เขามีความยุติธรรม เขาเชื่อว่าคนทุกคนเกิดมาเท่ากัน เพศหรือเชื้อชาติไม่สามารถลดค่าความเป็นคนลงได้ หลังเรียนจบนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยล เอดการ์และภรรยาได้ช่วยกันก่อตั้งวิทยาลัยนิติศาสตร์ชื่อว่า เดวิด เอ. คลาร์ก
ซึ่งเป็นวิทยาลัยแห่งแรกที่มีนักศึกษาเป็นผู้หญิงอยู่เกินครึ่ง ผิดไปจากคณะนิติศาสตร์ทั่วๆ ไปที่นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย

หลังป่วยด้วยอาการหัวใจวายในช่วงปี 1980 เอดการ์จึงตั้งใจ
สร้างระบบที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงเพื่อเพิ่มมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งนำไปสู่การริเริ่มโครงการ Care Bank ในเวลาต่อมา โดยเอดการ์ยึดหลักความเชื่อห้าข้อที่ว่า หนึ่ง มนุษย์ทุกคนมีส่วนช่วยเหลือสังคม สอง การทำงานมีค่ามากกว่าเงิน สาม การตอบแทนกันและกันทำให้คนเท่ากัน สี่ ชุมชนเข้มแข็งกว่าปัจเจก และ ห้า ทุกเสียงสะท้อนต้องถูกรับฟัง 

Care Bank เน้นการเข้าไปมีส่วนแก้ปัญหาในด้านที่มักไม่ถูกรวมเข้ากับการดูแลที่รัฐบาลมีให้ เช่น informal care การลดความเครียดในหมู่ผู้สูงอายุ เยี่ยมผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตโดดเดี่ยว เตือนให้ผู้สูงอายุทานยาให้ตรงกับที่หมอสั่ง ช่วยพาผู้สูงอายุไปพบแพทย์ไปซื้อของ และไปเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน ช่วยเหลือผู้สูงอายุซ่อมข้าวของ
และทำความสะอาดบ้าน 

เอดการ์เชื่อว่าปัญหาหนึ่งของสังคมคือเทคโนโลยีที่กำลังทำให้คนห่างออกจากชุมชน ซึ่งงานวิจัยระบุว่าการมีส่วนร่วมในสังคมจะทำให้สุขภาพจิตของทั้งผู้ใหญ่และผู้สูงอายุดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมไปถึงกลุ่มผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคสภาพจิตเสื่อมด้วย
ผู้สูงอายุที่เลือกจะอยู่ที่บ้านมากกว่าไปบ้านพักคนชราจึงจำเป็น
ต้องมีคนดูแลเรื่องกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้สูงอายุยังคงความแข็งแรง ซึ่งนอกจากจะชะลอการเข้าสู่บ้านพักคนชราแล้ว
ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่รัฐจะต้องใช้เพื่อดูแลผู้สูงอายุในบ้านพักของรัฐอีกด้วย

ติดตามบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่ Changemakers Magazine Issue00 #youandAgingIssue

หรือโหลดเก็บไว้อ่านได้ ที่นี่

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below