knowledge

แนวทางการเขียนโปรเจกต์บนเว็บไซต์

7 ตุลาคม 2016


ตัวอย่างการเขียนโปรเจกต์บนเว็บไซต์ School of Changemakers

การเขียนโปรเจกต์ให้ชัดเจน จะช่วยให้เราสามารถเล่าเรื่องราวของโครงการที่เรากำลังทำให้ผู้ที่สนใจได้ชัดเจน ทำให้ทีมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถให้ความช่วยเหลือ หรือบอกต่อเรื่องราวที่น่าสนใจได้

1. ชื่อโครงการ : ควรตั้งให้ชัดเจน สื่อความหมายถึงงานที่ทำ / ชื่อทีม อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ / โลโก้ ของโครงการ ถ้าไม่มี อาจจะลองใช้รูปกิจกรรม รูปทีมงาน หรือรูปที่เกี่ยวข้องกับโครงการของเรา 

2. ที่มาโครงการ : อธิบายเหตุผลหรือแรงบันดาลใจในการริเริ่มโครงการ และโครงการนี้มีความเชื่อมโยงกับทีมงานที่คิดริเริ่มโครงการอย่างไรบ้าง  เช่น ประสบการณ์ แรงบันดาลใจที่เกี่ยวข้อง ที่มาของทีม 

3. แนวคิดโครงการ : อธิบายแนวคิดโดยรวม โครงการ มีวัตถุประสงค์อะไร ดำเนินการในรูปแบบใด อย่างสั้นๆ 

ตัวอย่าง 

 


4. Problem Topic / ปัญหา : เลือกหมวดหมู่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ปัญหาที่ต้องการจะแก้ไขในภาพกว้าง (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ)

5. Target / กลุ่มเป้าหมาย  : เลือกหมวดหมู่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็น “กลุ่มคน” ที่โครงการต้องการจะเข้าไปช่วยเหลือ หรือสร้างการเปลี่ยนแปลง

6 เป้าหมายของโครงการ : สิ่งที่อยากเห็นจากการลงมือทำโครงการนี้ เป้าหมายสูงสุดที่เราต้องการเห็น ไม่ควรเป็นภาพกว้างมากจนเกินไป เช่น อยากให้คนไทยมีความสุข อยากให้คนมีสุขภาพจิตที่ดี (กว้างไป) 

อาจระบุชี้ชัดเป้าหมายระยะสั้น และระยะยาวของโครงการ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น

ตัวอย่าง

7. เว็บไซต์ของโครงการ : ควรใส่ในรูปแบบ www.ชื่อเว็บไซต์.com  หรือ facebook fanpage ก็ได้


8. ปัญหา : อธิบายถึงสถานการณ์ของประเด็นปัญหานั้นๆ พร้อมเล่าสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหา ควรเขียนให้แคบและชัดเจน ไม่ควรเขียนกว้างจนเกินไป เช่น เด็กไทยเครียด เพราะระบบการศึกษาล้มเหลว คนเห็นแก่ตัวและไม่รับผิดชอบ ไม่มีจิตสำนึกสาธารณะ (กว้างไป) 

ตัวอย่าง


9. วิธีการแก้ไข : ระบุวิธีที่ทางโครงการเลือกที่จะใช้ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาสังคมดังกล่าว ควรเป็นวิธีการที่มาจากทักษะ/ความสนใจของตนเอง หรือทีมงานมองหาความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

ตัวอย่าง


10. ผลกระทบทางสังคม : อธิบายผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในทางสังคมหากทำโครงการนี้สำเร็จ

11. แผนความยั่งยืน : แผนความยั่งยืนสำหรับโครงการ เช่น การวางแผนหารายได้ หรือการขยายผลของโครงการ ทั้งในเชิงลึก หรือเชิงกว้างเป็นต้น

สองข้อนี้ อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับโปรเจกต์ที่เพิ่งเริ่มต้น แต่เราอยากให้คุณลองคิด และวางแผนให้รอบด้าน 

ตัวอย่าง


ถ้าหากคุณยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร เราขอแนะนำ Online Course สำหรับ Changemakers ที่สามารถศึกษา อ่าน และดาวน์โหลด worksheet ทำด้วยตนเองร่วมกับทีม 

schoolofchangemakers.com/online-course

คุณสามารถลองสร้างโปรเจกต์ และ โพสต์บน Community Board เพื่อให้โค้ช ช่วยแนะนำได้ 

หรือ เข้าร่วมกิจกรรม Classroom ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน 

schoolofchangemakers.com/monthlyevent


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below