knowledge

บรรลุ SDGs เป้าหมายแห่งความยั่งยืนได้ด้วย ‘ผู้ประกอบการสังคม’

7 ตุลาคม 2016


Credit : #KnowYourGoals Campaign for SDGs​

เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว เป็นช่วงที่ผู้นำประเทศทั่วโลกมาตกลงกันว่าจะปั้นอนาคตของ ‘โลก’ ใบนี้ให้ไปด้วยกันด้วยความยั่งยืน นาทีนั้น มันคือนาทีประวัติศาสตร์ คือหนึ่งในไม่กี่ครั้งที่ผู้นำทั่วโลกจะร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่ง ไม่ว่าสิ่งที่ตกลงไปนั้นจะขัดกับสภาวะที่ประเทศของพวกเขากำลังเป็นอยู่แค่ไหนก็ตาม

ข้อตกลงที่ว่านั้นก็คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals เรียกง่ายๆ ว่า SDGs 

เป้าหมายทั้ง 17 ข้อนี้ตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ (UN) เพื่อที่จะขจัดความยากจน ต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมและความไม่ยุติธรรมทั้งหลาย รวมถึงจัดการกับปัญหาโลกร้อน และจะทำให้ได้ทั้งหมดนี้ภายในปี 2573 หรืออีก 15 ปีนับจากวันที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นทั้งวิสัยทัศน์ และเป็นแผนงานที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลก ด้วย 17 เป้าหมาย กับ 169 กลุ่มเป้าหมาย และ 230 ตัวชี้วัด โดยมีผู้นำจาก 180 ประเทศทั่วโลกร่วมลงชื่อในปฏิบัติการครั้งนี้

ซึ่งเป้าหมายนี้จะถูกนำไปใช้เหมือนกันทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นในประเทศที่รวยหรือจน และไม่ใช่สิ่งที่ประเทศมหาอำนาจจะมาสั่งสอนประเทศที่จนกว่าว่าต้องทำอย่างไร แต่มันเป็นแผนของโลกที่บอกตัวเองว่า พวกเราจะเดินไปด้วยกันอย่างไร ลงเรือเดียวกันแล้วก็ต้องทำตามแผนนี้ด้วยกัน เพราะจริงๆแล้วพวกเราต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันมากกว่าที่เราคิด สิ่งที่เราควรทำก็คือแก้ปัญหาของประเทศตัวเองโดยมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

SDGs เจาะหลายประเด็นปัญหาสังคมสำคัญๆ ไม่ว่าจะเป็นประเด็น สถานะทางสังคมของผู้หญิงที่ไม่เท่าเทียม (SDG#5) การไม่เคารพสิทธิมนุษยชนและไม่ให้เกียรติกันในฐานะมนุษย์ (SDG#10) ความผันผวนของเศรษฐกิจ (SDG#8)  ปัญหาโลกร้อน(climate change) (SDG #13)  การเข้าถึงโครงสร้างที่เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานอย่างน้ำสะอาด (SDG#6) รวมทั้ง การเข้าถึงแหล่งพลังงาน (SDG#7)

ผู้สังเกตการณ์หลายคนให้ความเห็นเหมือนกันว่าวิธีการไล่ตามเป้าหมายแบบเก่าๆ ของ UN ด้วย ‘เงิน’ นั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อีกต่อไป เพราะหลายประเทศทั่วโลกต่างก็ต้องเผชิญกับความตึงเครียดทางการเงิน ดังนั้นเราจึงต้องเปลี่ยนวิธีใช้เงินจากบนลงล่าง (top-down) แบบเก่าๆ เป็นการสร้างเงื่อนไขที่ปลดล็อคความสามารถของเราออกมาใช้ และเติมพลังให้คนเพื่อให้เกิดการสร้างการเปลี่ยนแปลง


The Power of Social Entrepreneurs

ผู้ประกอบการทั้งหลายคือกำลังสำคัญที่มีศักยภาพที่จะแก้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการสังคม (social entrepreneur) ที่สามารถนำชุดเครื่องมือของการประกอบการมาแก้ปัญหาสังคมได้ ซึ่งเราจะต่อสู้กับปัญหาที่รุมเร้าต่างๆ นี้ได้ ก็ต่อเมื่อเราสร้างระบบการจัดการที่ดีขึ้นในการจัดสรรทรัพยากรทางสังคม ทางการเงินและทรัพยากรมนุษย์ให้ถูกใช้อย่างตรงจุด 

ผู้ประกอบการเหล่านี้ ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในวงการ start-up, องค์กร NGO, หน่วยงานของรัฐ หรือบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ล้วนเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างนวัตกรรม และสร้างความร่วมมือ ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในปัจจุบัน

เพื่อปลดล็อคศักยภาพสูงสุดของผู้ประกอบการ เราต้องสร้างระบบนิเวศ (ecosystem) ที่ให้เกิดการส่งต่อข้อมูล ทรัพยากร และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งถ้าเราสร้างระบบเกื้อหนุนที่ว่าได้ เราก็จะสามารถดึงดูดคนเข้ามาเป็นพันธมิตร มีความเป็นปึกแผ่น และสามารถไปถึงเป้าหมายได้โดยไม่สิ้นเปลืองเงินและเวลามาก ซึ่งองค์กรใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในทศวรรษนี้ก็จะเห็นตัวเองว่าอยู่ตรงไหนในเครือข่ายที่ทรงประสิทธิภาพนี้ เกิดการสร้างอะไรใหม่ๆ ร่วมกัน ด้วยการนำแรงบันดาลใจและทรัพยากรที่มีเปลี่ยนเป็นพลังในการลงมือทำ

ปัจจุบันภาคธุรกิจทุ่มทรัพยากรมากมายในการเจาะตลาดเพื่อการค้าเอากำไร เราก็สามารถทำแบบเดียวกันเพื่อสร้างกำไรให้กับสังคมตามเป้า SDGs ได้เหมือนกัน และต่อจากนี้รัฐบาลที่สามารสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนให้เกิดนักลงทุนและผู้ประกอบการที่จะลงมือแก้ปัญหาเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ได้ รัฐบาลนั้นก็จะได้รับคำชื่นชม และจะเกิดการพัฒนาชีวิตของประชากรในประเทศนั้นๆ ได้จริง 

ต่อจากนี้ความหมายของคำว่า ‘ความเป็นผู้นำ’ (Leadership) คงเปลี่ยนเป็น ความสามารถในการนำทัพเพื่อต่อสู้และพัฒนาอย่างไม่มีสิ้นสุดเพื่อบรรลุเป้าหมายทั้ง 17 ข้อให้ได้ในปี 2573!


ที่มาบทความ : Forbes.com – Global Battle Plan: Social Entrepreneurs Needed to Accomplish UN’s Sustainable Development Goals

เป้าหมายอื่นๆ (ระบุ):
social enterprise
0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below