knowledge

Adie-O2 Micro-Franchising สร้างงานผ่านธุรกิจไมโครแฟรนไชส์

13 กรกฎาคม 2017


Adie-OMicro-Franchising สร้างงาน-โอกาสทางธุรกิจผ่านธุรกิจไมโครแฟรนไชส์ (micro-franchising)

เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา

ฝรั่งเศสมีอัตราการว่างงานสูงถึง 10% ในปี 2015 ซึ่งกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือผู้ใช้แรงงานทักษะต่ำ และแม้จะเป็นที่รู้กันดีว่าการส่งเสริมให้พวกเขามีความเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurship) จะเป็นทางออก แต่ปัญหาการว่างงานก็ยังมีความท้าทายอื่นอยู่มาก เช่น ธนาคารมักไม่ปล่อยกู้แก่ผู้ประกอบการที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง ในขณะที่การลงทะเบียนสำหรับธุรกิจใหม่ก็ซับซ้อนยุ่งยากและใช้เวลานาน และถ้ายิ่งธุรกิจนั้นขาดเครือข่ายการสนับสนุนที่เหมาะสม คนที่ว่างงานก็ไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้และตั้งบริษัทตัวเองได้ทำให้ว่างงานต่อไป ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ โดยในปี 2014 Adie ได้รับคำขอรับการสนับสนุนกว่า 58,000 ครั้ง

เกี่ยวกับผู้ประกอบการเพื่อสังคม

ด้วยแรงบันดาลใจจากธนาคาร Grameen ประเทศบังคลาเทศ Adie หรือ Association for the Right to Economic Initiative กิจการเพื่อสังคมที่ก่อตั้งโดย Maria Network ในปี 1989 มีจุดมุ่งหมายที่จะสนับสนุนการทำธุรกิจขนาดเล็กผ่านการให้บริการการปล่อยเงินกู้นอกระบบอย่างถูกกฎหมาย (micro-credits) ที่มุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ใช้บริการที่มีรายได้น้อยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและการว่างงาน ด้วยอ๊อฟฟิศ 120 แห่ง พนักงาน 453 คนกับอาสาสมัคร 1,338 คน Adie ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำธุรกิจและให้การช่วยเหลือผู้คนที่ถูกแบ่งแยกจากแรงงานตลาดและระบบธนาคารแบบเก่าทั่วประเทศฝรั่งเศสให้เข้าถึงเงินกู้ ซึ่งงานของ Adie นั้นได้รับการสนับสนุนทั้งจากธนาคาร บริษัทท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

เกี่ยวกับพาร์ทเนอร์ภาคเอกชน

O2 Home Service ถูกก่อตั้งขึ้นในเมือง Lille ประเทศฝรั่งเศสในปี 1996 และได้เข้ามาเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ ให้บริการด้านงานบ้าน ตั้งแต่การทำความสะอาดบ้าน รีดผ้า ดูแลเด็ก คนชราและผู้พิการ และทำสวน ซึ่ง O2 ได้เปิดรับคนจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานทักษะต่ำเข้าทำงาน ให้การสนับสนุนและฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับรองการให้บริการคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความอยู่รอดของบริษัท ปัจจุบัน O2 มีบริษัทตัวแทนอยู่ 190 แห่ง ว่าจ้างพนักงาน 12,000 คน และให้บริการแก่ลูกค้า 40,000 รายทั่วประเทศ ในระหว่างปี 2008-2013 O2 ได้เปิดรับสมัครพนักงานโดยเฉลี่ย 5,000 ครั้งต่อปี ทำให้บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทผู้สร้างงานมากที่สุดในฝรั่งเศส


ตัวเลขและสถิติ

screen-shot-2016-11-07-at-9-52-01-pm

 • 10% ของประชากรวัยทำงานในฝรั่งเศสว่างงาน
 • 40% ของผู้ว่างงานใช้ชีวิตอยู่ด้วยความยากจน
 • 42% ของผู้ว่างงานทั้งหมดเป็นการว่างงานระยะยาว (ว่างงานนานกว่า 1 ปี)

โมเดล Co-Creation จากความท้าทายสู่การสร้างคุณค่า

screen-shot-2016-11-07-at-9-50-09-pm

1. Adie ร่วมมือกับ O2 เพื่อจัดตั้ง La microfranchise O2 – Adie (LMFOA)

Adie และ O2 ร่วมลงทุนก่อตั้งโมเดลไมโครแฟรนไชส์ที่ทำให้ผู้คนรายได้ต่ำเป็นเจ้าของและดำเนินกิจการของตัวเองได้ ปัจจุบัน La microfranchise O2 – Adie กำลังดำเนินงานในส่วนของการจัดสวนอยู่ และมีแผนจะขยายไปการดูแลบ้านด้านอื่นๆ ต่อไป

2. Adie อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงเงินกู้ พร้อมสนับสนุนการตั้งธุรกิจ

Adie ลดกำแพงการจัดตั้ง start-up สำหรับแรงงานทักษะต่ำโดยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงเงินกู้นอกระบบอย่างถูกกฎหมายด้วยวงเงินกู้ยืมสูงสุด 10,000 ยูโร อีกทั้งยังให้การสนับสนุนในด้านการตรวจเช็คเอกสารการยื่นกู้ และให้คำปรึกษาเฉพาะบุคคลด้านการจัดการธุรกิจ ภาษี การทำบัญชี และด้านการกฏหมายแก่ผู้ประกอบการรายย่อย

3. O2 เลือกสนับสนุน และตรวจสอบธุรกิจไมโครแฟรนไชส์

ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการคัดเลือกจาก O2 จะใช้เงินกู้เพื่อเปิดธุรกิจแฟรนไชส์ O2 จากนั้นทางบริษัทจะฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง และให้การสนับสนุนอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมผู้ประกอบการเกี่ยวกับทักษะการทำสวน การหาลูกค้า และการจัดการธุรกิจ พร้อมทั้งประเมินความสามารถในการอยู่รอดของธุรกิจไมโครแฟรนไชส์ จัดหาโค้ชกับการสนับสนุนอื่นๆ เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน


ผลกระทบที่มีต่อสังคม ต่อธุรกิจเพื่อสังคม และต่อธุรกิจ

ตั้งแต่การจัดตั้งในปี 2013 La microfranchise O2 – Adie ได้สร้างผลกระทบที่ดีแก่สังคมอย่างมากมาย

 • จัดตั้งธุรกิจไมโครแฟรนไชส์ด้านการทำสวนกว่า 70 แห่ง
 • มีการสมัครขอจัดตั้งธุรกิจไมโครแฟรนไชส์อย่างต่ำปีละ 4,500 ครั้ง
 • คนทำสวนในไมโครแฟรนไชส์ของโครงการมีรายได้มากกว่าคนทำสวนอิสระ 150% 

ผลกระทบที่มีต่อสังคม

โครงการ Co-creation จัดเตรียมโมเดลธุรกิจ ทักษะความรู้ เงินทุน และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแก่แรงงานทักษะต่ำเพื่อให้พวกเขายื่นขอกู้ยืมเงินได้ และหลุดพ้นจากวงจรการว่างงาน นอกจากนี้โครงการยังให้การสนับสนุนชุดความคิดใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาอัตราการว่างงานที่สูงมากในประเทศฝรั่งเศส ด้วยการจัดอบรมบ่มเพาะให้ผู้ใช้แรงงานสร้างธุรกิจแฟรนไชส์และมีธุรกิจส่วนตัวได้

โมเดลธุรกิจของ LMFOA จะทำให้แรงงานทักษะต่ำติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยพวกเขาสามารถบริหารงานได้เองหลังจากการเข้าร่วมโครงการที่ใช้เพียงเวลาสั้นๆ และยังสามารถเข้าถึงการอบรมและโค้ช ระบบนี้จะช่วยผู้ประกอบการรายย่อยสามารถตั้งต้นธุรกิจและสร้างกำไรได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันนั้น ก็ลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองในด้านความปลอดภัยทางสังคม

ผลกระทบที่มีต่อกิจการเพื่อสังคม

สำหรับ Adie และ O2 ความสำเร็จในโครงการ Co-creation นี้คือการพิสูจน์ว่าไมโครแฟรนไชส์นั้นใช้แก้ไขปัญหาการว่างงานของแรงงานทักษะต่ำได้จริง แถมยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวให้ใหญ่ขึ้นและพัฒนาไปยังด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการทำสวนอีกด้วย

ปัจจุบัน LMFOA มีการจัดตั้งธุรกิจไมโครแฟรนไชส์ด้านการทำสวนกว่า 70 องค์กรแล้ว ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ที่ 300 องค์กร และการพัฒนาโมเดลธุรกิจไมโครแฟรนไชส์ด้านอื่นอีก 12 ด้าน โดยร่วมงานกับหุ้นส่วนจากภาคต่างๆ อย่างการคมนาคมเชิงนิเวศ (ecological transportation) ร้านรีดและเย็บผ้า และบริการจัดเตรียมอาหาร ซึ่งจะสร้างงานได้มากถึง 5,000 หน่วยภายในปี 2020

ผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ

โปรเจกต์ Co-creation เป็นเชื้อเพลิงให้กับ O2 Home Services เนื่องจากมีผู้ร่วมโครงการที่มุ่งมั่นและมีความสามารถจำนวนมาก อีกทั้งยังมีแรงขับเคลื่อนการทำงานสูงกว่าพนักงานเงินเดือน เพราะมีความต้องการที่จะทำให้ธุรกิจของตนอยู่รอดและมีความรู้สึกว่าได้รับผลกำไรจากการทำงานโดยตรง

สำหรับ O2 โปรเจกต์นี้แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการช่วยเหลือสังคม ผ่านการสร้างงานพร้อมกับการตอบสนองความต้องการในการดูแลบ้านให้กับครัวเรือน ซึ่งเป็าเป้าหมายของธุรกิจหลักอยู่แล้ว


เส้นทางสู่ Co-Creation

screen-shot-2016-11-07-at-7-30-19-pm

มีคนจำนวนมากเข้ามาหา Adie ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างธุรกิจของตัวเองแม้จะยังไม่มีไอเดียธุรกิจที่ชัดเจน แต่ Adie ก็ได้เริ่มติดต่อบริษัทต่างๆ ที่ต้องการจ้างแรงงานทักษะต่ำเพื่อมาร่วมเงานในโปรเจกต์นี้ตั้งแต่ปี 2009 จนในปี 2012 Maria Nowak ผู้ก่อตั้ง Adie ได้พบกับ Guillaume Richard CEO ของ O2 และได้ร่วมกันพัฒนาโมเดลธุรกิจแฟรนไชส์จนกลายเป็น LMFOA ในปี 2013


องค์ประกอบหลักสู่ความสำเร็จ

 • การสนับสนุนที่เข้มแข็งจากผู้บริหาร : ประธานบริษัท Adie และ CEO ของ O2 Home Services ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักของการสร้างโมเดลธุรกิจไมโครแฟรนไชส์ตั้งแต่ต้น
 • ชุดความคิดเชิงรุก : Adie เริ่มสร้างโมเดลธุรกิจไมโครแฟรนไชส์และเป็นผู้เริ่มติดต่อ O2 Home Services ไปก่อน
 • ความร่วมมือเชิงรุกระหว่าง Adie และ O2 : Adie และ O2 ได้ร่วมกันลงทุนเพื่อก่อตั้ง LMFOA และได้มีการแบ่งเงินปันผลไว้ก่อน
 • การขยายตัวในวงกว้าง : โมเดลประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทำให้โครงการเป็นที่จับตามอง อีกทั้งยังทำให้ Adie และ O2 ได้พื้นที่ออกสื่อในฝรั่งเศสมากขึ้นเรื่อยๆ
 • การสื่อสารแบบเปิด : การสื่อสารอย่างเปิดกว้างและเต็มไปด้วยพลังของพาร์ทเนอร์ทำให้โปรเจกต์นี้เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ทั้ง Adie และ O2 มีความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดี และเปิดใจกับวิธีการทำงานที่แตกต่าง
 • การเพิ่มแรงงานทักษะต่ำในตลาดนักสร้างการเปลี่ยนแปลง : ความสำเร็จของโปรเจกต์อยู่ที่การชูพลังความเป็นผู้ประกอบการของแรงงานทักษะต่ำเพื่อสร้างงานและคุณค่าทางสังคม
 • ศักยภาพในการเติบโต : โมเดลธุรกิจไมโครแฟรนไชส์นี้สามารถนำไปเป็นต้นแบบให้พาร์ทเนอร์และองค์กรภาคอื่นนำไปปรับใช้ได้

 

“แรงงานทักษะต่ำเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพด้านการประกอบการ เราจึงต้องให้ธุรกิจนี้เป็นประชาธิปไตย เพื่อที่จะได้ชูศักยภาพด้านนี้ของพวกเขาให้ออกผลงดงามที่สุด” – Eric Schneider ผู้จัดการแผนกพัฒนาแฟรนไชส์แห่ง O2

“Adie เป็นสมาคม ส่วน O2 เป็นธุรกิจ เราแตกต่างแต่สามารถเป็นพาร์ทเนอร์ที่เข้มแข็งได้” – Marie Degrand-Guillaud ผู้จัดการแผนกการตลาดและธุรกิจไมโครแฟรนไชส์แห่ง Adie


โมเดลธุรกิจอย่างย่อ

ผู้ประกอบการธุรกิจไมโครแฟรนไชส์จะได้รับประโยชน์จากเครื่องหมายทางการค้าของ O2 รวมทั้งประสบการณ์ เครือข่าย ความรู้ประเภท know-how และบริการจากพาร์ทเนอร์ทั้งสองฝ่าย ยกตัวอย่างเช่น การบริการด้านการตลาด การสื่อสาร ระบบจัดการการซื้อขายและระบบใบเสร็จ พร้อมกับการอบรมและการช่วยเหลือแบบต่อเนื่อง เมื่อพวกเขาจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ซึ่ง Adie จะเตรียมวงเงินกู้ยืมสูงสุด 10,000 ยูโรไว้ให้เป็นเงินก้อนแรก เพื่อเป็นค่าตอบแทนโค้ชด้านการจัดการด้านธุรกิจและทางการเงิน ซึ่งการขายลิขสิทธิ์คือรายได้หลักของโปรเจกต์นี้

 • เงินลงทุนเริ่มต้น

  • เงินต้นทุนเพื่อเริ่ม LMFOA

   • Adie และ O2 ได้ลงทุนเงินต้นทุนในการจัดตั้ง LMFOA 25% และ 75% ตามลำดับ
   • Adie และ O2 กำหนดหน่วยนับภาระงานของพนักงานใน LMFOA คือ 1.5 และ 2.5 ตามลำดับ

 • การดำเนินธุรกิจ

  • ทุนจาก Adie และ O2

   • 75% ของทุนที่มาจาก Adie มาจากเงินอุดหนุนจาก European Commission และรัฐบาลฝรั่งเศส
   • ทุนอีก 25% มาจากดอกเบี้ยจากการปล่อยกู้
   • O2 สร้างรายได้จากการบริการเดลิเวอรี่ดูแลบ้านหลายรูปแบบ

 • รายได้จากไมโครแฟรนไชส์

  • ค่าลิขสิทธิ์จากเจ้าของธุรกิจไมโครแฟรนไชส์รายใหม่
  • ดอกเบี้ยจากการปล่อยกู้ในระบบไมโครแฟรนไชส์

 • ค่าใช้จ่าย

  • ใช้เพื่อจัดจ้างการให้บริการผู้ประกอบการในระบบธุรกิจไมโครแฟรนไชส์
  • ใช้เพื่อบริการด้านการอบรมและการโค้ช
  • ใช้เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ด้านการทำสวน
  • ใช้เพื่อเป็นค่าให้บริการร่วม เช่น การบริการด้านการตลาด การสื่อสาร และด้านอื่นๆ
  • ใช้เพื่อตรวจสอบโปรเจกต์และดูแลการดำเนินธุรกิจ

 • รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย (Net Income)

  • นำไปลงทุนในกิจกรรมเพื่อขยายโครงการต่อไป
  • จากการบริการด้านการทำสวนในไมโครแฟรนไชส์


แผนต่อไป

วันนี้ Adie และ O2 กำลังมองหาวิธีใหม่ๆ ในการขยายธุรกิจและการสร้างรายได้ผ่านจำนวนธุรกิจไมโครแฟรนไชส์ที่เพิ่มขึ้น ทั้งสององค์กรมองเห็นศักยภาพในการเติบโต และต้องการขยายการให้บริการด้านการทำสวนไปสู่การบริการด้านอื่นๆ เช่น ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจจัดเตรียมอาหาร ร้านปักเย็บ ร้านรีดผ้า เป็นต้น ในส่วนของผลกระทบ Adie และ O2 ต้องการที่จะเพิ่มจำนวนธุรกิจไมโครแฟรนไชส์ให้ถึง 50 หน่วยภายในปี 2016 และถึง 300 หน่วยภายในปี 2020 พร้อมกับเป้าหมายของการสร้างอาชีพที่จะตามมาอีก 3,000-5,000 อาชีพ อย่างไรก็ตาม หนึ่งในความท้าทายที่จะขยายธุรกิจก็คือตลาดแรงงานไม่ได้มีโครงสร้างที่สนับสนุนธุรกิจแบบไมโครแฟรนไชส์ ซึ่งในภายภาคหน้า พาร์ทเนอร์ทั้งสองจะต้องมุ่งทำการตลาดและโปรโมทประโยชน์ของโมเดล Co-creation ให้ว่าที่เจ้าของไมโครแฟรนไชส์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ด้านการจ้างงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการนี้มากขึ้น

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below