knowledge

Creative Thought กระบวนการค้นหาไอเดียสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม

26 กันยายน 2017


Creative thought Workshop

หากปัญหายังมีอยู่ ให้คิดว่าอาจจะเพราะวิธีแก้ที่มีอยู่ยังไม่เวิร์ค และการแก้ปัญหาหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงจึงต้องการไอเดียแปลกใหม่   และความสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์ที่จำกัดอยู่เพียงกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และไม่ใช่แค่คิดต่างหรือคิดนอกกรอบ  ทุกคนมีความสร้างสรรค์อยู่ในตัว  การมีความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นการเรียนรู้ที่สะท้อนความเป็นตัวเองมาเป็นวิธีแก้ปัญหา

Workshop นี้จะชวนคุณทำงานกลุ่มย่อยจากโจทย์ปัญหาสังคมจริง เพื่อคิดการหาทางคิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาในแบบของคุณ 

โดย สุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Toolmorrow

ห้อง X11.3  เวลา 14.00-16.30 น.

Introduction  

 • แนะนำวิทยากร
 • แนวความคิดที่อยากทำ Idea เพื่อพัฒนาสังคม
 • กระบวนการ Creativity 

Workshop

1. แบ่งกลุ่ม Participant ตามลักษณะความชอบ ได้แก่ ดนตรี กีฬา ท่องเที่ยว

2. ส่ง Sample ที่เป็นปัญหาเข้าไปในแต่ละกลุ่ม ได้แก่

 • รายได้น้อย แต่รสนิยมสูง ติดการซื้อของฟุ่มเฟือย เช่น เสื้อผ้าลายสกรีนของวงดนตรีซึ่งบางครั้งต้องมีการประมูลมา
 • ไม่กินผัก
 • ติดพนันบอล

3. ให้แต่ละกลุ่มสัมภาษณ์ Sample เพื่อหา Insight ของปัญหา (20 นาที)

4. ให้แต่ละกลุ่มกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (10 นาที) โดยใช้รูปแบบการกำหนดเป้าหมายง่ายๆ ดังนี้ We want _____________ to ____________

5. ให้แต่ละกลุ่มโยนไอเดียเพื่อแก้ปัญหา โดยใช้วิธีนำสิ่งที่เราชอบมาแก้ไข โดยมีแนวทางในการคิดไอเดีย ดังนี้

 • ผลกระทบต่อสังคมรอบข้าง
 • สร้างเงื่อนไขต่อสิ่งที่กระทบ หาสิ่งมาทดแทน
 • ความสัมพันธ์แบบช่วยเหลือ สนับสนุน

6. Idea selection โดยให้แต่ละกลุ่มเลือก 3 ไอเดียมาพัฒนาต่อ โดยลงรายละเอียดให้ลึกลงไปว่ามีขั้นตอนอย่างไร

 

สรุป

ควรทำความเข้าใจปัญหาอย่างจริงจัง โดยในการแก้ปัญหาควรมาจาก

 1. ข้อมูลที่ถูกต้อง
 2. กระบวนการที่ถูกต้อง
 3. แนวความคิดในการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ