knowledge

เราเป็นใคร? คำถามสำหรับว่าที่กิจการเพื่อสังคม

4 กรกฎาคม 2018


กิจกรรม Helpdesk หัวข้อ Branding จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน โดยมีคุณบี๋ ปรารถนา จริยวิลาศกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำแบรนด์ เป็นผู้ให้คำปรึกษา และมี Changemakers ผู้เข้าร่วมจากทีมที่อยู่ในโครงการบ่มเพาะของ School of Changemakers (Penguin Incubation) ซึ่งผ่านขั้นตอนการหา Problem insights มี ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change) ที่ชัดเจน พร้อมนำไอเดียที่ได้ไปทำ Prototype  

วันนี้ ทีมงาน School มีกรณีศึกษาจากทีม YOLO ซึ่งกำลังพัฒนาเครื่องย่อยเศษอาหารในครัวเรือนออกสู่ตลาด มีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจ และสามารถนำไปปรับใช้กับโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมอื่นๆ ได้ค่ะ

About Project

คุณเกศทิพย์ ทีม Zero waste YOLO หรือ YOLO (You Only Live Once) มีความสนใจเรื่องปัญหาขยะ หลังจากใช้เวลาศึกษาและเก็บข้อมูลปัญหาเป็นระยะเวลาหลายเดือน YOLO เลือกพุ่งเป้าไปที่การกำจัดขยะอินทรีย์ เนื่องจากเป็นประเภทขยะที่มีสัดส่วนเยอะที่สุดจากทั้งหมด โดยสร้างเครื่องย่อยเศษอาหารในครัวเรือน มีชื่อว่า “O-Waste”  โดยมีทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง คือ เมื่อทุกคนเริ่มต้นแยกเศษอาหารออกจากขยะประเภทอื่น สิ่งที่ออกจากบ้านเรือนจะมีแค่ขยะทั่วไป ขยะมีพิษ และขยะรีไซเคิลซึ่งสามารถนำไปใช้ต่อได้  YOLO เชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างจิตสำนึกเรื่องการลดปริมาณขยะที่ไปสู่หลุมกองขยะ 

ปัญหาและความท้าทายเรื่องการสร้างแบรนด์

  • ความท้าทายในการทำแบรนด์ O-Waste ให้เป็นมากกว่าเครื่องย่อยเศษอาหาร  เพราะไม่อยากให้ O-Waste ถูกมองว่าคือถังขยะไฟฟ้าอันใหม่ที่ช่วยให้ทุกคนกินแบบเดิมไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ที่ตามมา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยให้แยกขยะและไม่กินทิ้งกินขว้างคือสิ่งที่ YOLO  อยากทำให้แบรนด์สามารถเป็นตัวแทนของคุณค่าตรงนี้ได้

  • คู่มือการใช้งานที่ไปพร้อมกับเครื่อง O-Waste ต้องสื่อสารได้มากกว่าแค่วิธีการ อยากให้คนใช้รู้ถึงผลกระทบของปัญหาขยะและกระตุ้นให้คนใช้หันมาเห็นความสำคัญของการแยกขยะและจัดการขยะอินทรีย์ รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง

  • YOLO ต้องการให้เกิดการวัดผลด้านผลกระทบทางสังคม (Social Impact) ที่ชัดเจน แบรนด์เองต้องสอดคล้องกับกลุ่มโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีนโยบายลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Environment Sustainable)  ซึ่งนับเป็น 80% ของแหล่งที่อยู่อาศัยของคนไทย

รายการสิ่งที่ต้องกลับไปทำ

  • ความตั้งใจให้ YOLO คือ The Most Innovative Waste Management เราต้องรู้สึกภูมิใจที่ใช้ประโยคนี้ เมื่อเราเชื่อว่าเราเป็น ทุกอย่างที่เป็นตัวตนของเราจะสะท้อนออกมาถึงแบรนด์ การแต่งตัว คำพูด รวมไปถึง นามบัตร

  • ทำ Ikigai ของ YOLO เพื่อ Recheck Message หรือ Keyword สำคัญของ YOLO

  • ค้นหาว่า Key Success ของ O-Waste คือการเป็นจุดขายของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นเรื่อง Green เพื่อเป็น Value ที่แตกต่างจากเครื่องย่อยเศษอาหารอื่นๆ ในท้องตลาด

ข้อมูลและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

IKIGAI : ค้นหาเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ที่ทำให้อยากตื่นในทุกๆ เช้า 

Idea center: สถานการณ์ปัญหาขยะในประเทศไทย

เมื่อเราเริ่มขายสินค้าและให้บริการเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา การลงไปเจอสถานการณ์จริง มีโอกาส มีทางเลือกมากมาย อาจจะทำให้เราเผลอเลี้ยวออกนอกเส้นทาง หรือเลือกทำทุกโอกาสที่เข้ามา บางครั้งมันทำให้เราห่างไกลออกจากผลลัพธ์ทางสังคมที่เราอยากเห็น  การมีแบรนด์ที่แข็งแรง คือการตอบคำถามว่าเราเป็นใคร ซึ่งเป็นตัวกำหนดว่าเราจะทำอะไร และไม่ทำอะไร นอกจากนั้นสังคมและคนภายนอกจะจดจำและนึกถึงเราในแบบนั้นเช่นกัน

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below