knowledge

[CMIN] Changemaker Life Design: วางแผนชีวิตพร้อมกับคิดถึงสังคม กรณีศึกษาจาก Tulane University

4 เมษายน 2019


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Julia Lang – Assistant Director, Career Education at the Taylor Center for Social Innovation & Design Thinking, Tulane University เล่าให้เราฟังในงาน Ashoka U ว่า Tulane University มีโจทย์ว่า เราจะทำอย่างไรให้การเรียนรู้ด้านวิชาการของเด็กควบคู่ไปกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมได้บ้าง?

 

เราหลายคนตอนเด็กๆคงจะเคยโดนถามคำถามว่า โตขึ้นคุณอยากเป็นอะไร  What do you want to do? 

แต่จะมีใครบ้างถูกถามว่า มีปัญหาไหนในโลกนี้ที่คุณอยากแก้บ้าง? What problem do you want to tackle?

เพราะมองเห็นว่า นักเรียน นักศึกษา ทุกคนมีศักยภาพที่จะเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง แต่หลายคนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ในขณะที่การเรียนการสอนแบบปกติ ไม่ได้นำไปสู่อาชีพที่ตอบโจทย์สังคมสมัยนี้อีกต่อไป เราต้องจ่ายค่าเล่าเรียนจำนวนมากมายมหาศาลแต่มีนักศึกษาเพียงแค่ 27% เท่านั้นที่ได้ทำงานตรงสายกับที่เรียนมา  เกือบ 2 ใน 3 ของคนทำงานในสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีความสุขกับงานที่ตัวเองทำ (ตัวเลขนี้ไม่แน่ใจว่าเทียบกับประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้าง หากใครมีตัวเลข นำมาแบ่งปันกับทีมงาน SoC ได้นะคะ) 

Changemaking Life Design  จึงเป็นกระบวนการตั้งโจทย์เริ่มต้นว่า “ฉันอยากแก้ปัญหาอะไรให้โลกใบนี้” แล้วสำรวจย้อนกลับว่า แล้วมีอาชีพอะไรบ้าง ที่เปิดโอกาสให้เราทำสิ่งนี้ได้บ้าง โดยใช้เครื่องมือต่างๆ การตั้งคำถามด้วยมุมมองที่แตกต่างออกไปทำให้กระบวนการคิดเปลี่ยนด้วย เรามองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่จะสำรวจ ecosystem ของอาชีพที่เกี่ยวข้องที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมไปพร้อมกัน  เช่น การใช้ Ikikai การใช้ Mindmap ง่ายๆ เริ่มต้นจากปัญหาที่เราสนใจอยากแก้ไขว่าอาชีพอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง ต่อมาดูว่ามีแหล่งข้อมูลที่ไหน หรือใครที่เราควรจะไปคุย หรือมี action อะไรที่เราควรจะไปทำ ในระยะสั้น และระยะยาวเพื่อที่จะเข้าใจอาชีพนี้มากขึ้นและตัดสินใจได้ รวมไปถึงทำอย่างไรเราจะรับผิดชอบทางเลือกที่วางแผนไว้แล้วพาตัวเองออกไปลองลงมือทำจริง 

เช่น เราสนใจสิทธิความเท่าเทียมของผู้หญิง อาชีพที่เกี่ยวข้อง และสามารถทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ อาจจะเป็น NGO , นักกฏหมาย , นักเขียน  ถ้าติดถึงนักกฏหมาย มีกิจกรรมอะไรที่ทำให้เรามีข้อมูลเพิ่มขึ้นบ้าง? ปิดเทอมอาจจะลองไปฝึกงานในสำนักงานกฏหมายดู เป็นต้น 

จากการสังเกต หลายๆ มหาวิทยาลัยในอเมริกาใส่สิ่งเหล่านี้ไว้ในการเรียนการสอนของเด็กมหาวิทยาลัย เป็น”พื้นฐาน”  ขั้นกว่าที่ไม่ใช่แค่การเข้าใจตัวเอง ออกแบบชีวิตตัวเอง ฉันจะทำอะไร ฉันมีศักยภาพจะเป็นอะไรก็ได้ แต่ชวนให้เด็กตั้งคำถามว่า ฉันเชื่อมโยงอย่างไรกับโลกใบนี้ ฉันเกิดมาเพื่อสร้างคุณค่าให้โลกใบนี้ได้อย่างไรอีกบ้าง 

TAYLOR Your Life (TYL) เป็น career development lab ที่  Tulane University  จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสร้างเส้นทางไปสู่ “changemaking professional pathway” ด้วย mindset และเครื่องมือของ designer  ซึ่ง Instruction Guide เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรานำไปสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาให้ลงมือทำบางอย่างกับปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็สามารถจัดการกับปัญหายากๆ ของตัวเอง อย่างเช่น “ฉันจะทำยังไงกับชีวิตตัวเองดี?” 

นักศึกษาจะได้ 

  • ลองสำรวจและวางแผนเส้นทางชีวิตหลายๆ รูปแบบ
  • ​ทำความสนใจของตัวเองให้ชัดเจนขึ้นแล้วออกไปลองค้นหาคำตอบ 
  • ลอง prototype เส้นทางอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสร้างการเปลี่ยนแปลง (changemaking careers)
  • เรียนรู้วิธีการทำการตลาด และสร้างแบรนด์ให้ตัวเองโดดเด่น แตกต่างจากคนอื่น
  • ทำแผนผังของชุมชนรอบๆ ตัว แล้วลองออกไปมีส่วนร่วมกับเครือข่าย เคลื่อนไหว ทำกิจกรรมร่วมกัน
  • ได้มีโอกาสออกแบบชีวิตของตัวเองในแบบที่สร้างความแตกต่างให้กับโลกใบนี้ ในแบบที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นตัวของตัวเอง 

อย่างที่เรารู้ๆ กันดีว่า การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ไม่ได้การันตีว่าจะมีงานทำ และงานทั่วๆ ไปที่ทำกันนั้นก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะมีเงินใช้ไปจนแก่เกษียณอายุ ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนงานของนักเรียนในสมัยนี้ คือ 12 ครั้ง ในช่วงชีวิตการทำงาน ดังนั้นการเตรียมตัวกับตำแหน่ง หรืออาชีพ ที่อาจจะไม่ได้มีอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ เป็นเรื่องจำเป็น  ด้วยสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนี้ อนาคตของแรงงานที่ขับเคลื่อนประเทศขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยว่าจะสามารถช่วยให้นักศึกษาไปไกลว่าระเบียบแบบแผนที่ทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้ได้แค่ไหน สร้างเส้นทางอาชีพที่ตระหนักถึงสังคม อีกทั้งยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองและก่อให้เกิดผลดีต่อโลกด้วย  การสอนให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการสำรวจ ชี้นำตัวเองไปสู่เส้นทางอาชีพต่างๆ ในขณะที่ความสนใจและโอกาสในชีวิตเปลี่ยนแปลงไปตลอดเป็นเรื่องสำคัญ เพราะชีวิตเรานั้นค่อยๆ เผยสิ่งต่างๆ ออกมา ไม่ได้มีเส้นทางตายตัวแน่นอนที่เราสามารถเขียนแผน ลงมือทำตามเป๊ะๆ ว่าอายุเท่านี้ จะทำสิ่งนี้ ได้มาซึ่งสิ่งนั้น การตั้งคำถามในมุมที่แตกต่างออกไปว่าเราสามารถช่วยแก้ไขปัญหาอะไรในสังคมได้บ้าง ทำให้นักศึกษามีหนทางใหม่ๆ พร้อมกับมหาวิทยาลัยที่ให้ platform นักเรียนในการติด ทดสอบต้นแบบ เทสเส้นทางอาชีพนักเปลี่ยนแปลงได้ 

ในลิงค์ด้านล่างนี้ ประกอบไปด้วย Material ให้ดาวน์โหลดนำไปใช้งานได้ ภายใต้เงื่อนไข Creative Common Non-Commercial Creative Commons license.

ดาวน์โหลดทั้งหมดได้ที่นี่ 

• TYL Class Outline: Snapshot view of every class

• Instructor Guides: Instructional guides to teach the class, including learning outcomes, pre-work for students, prep for instructors, and talking points for each PowerPoint slide. All hyperlinks are active and will guide you directly to the video, worksheet, or other resource you need for that lesson

• PowerPoint Modules: Presentations to use in each class (matching the prep-material in the instructor guide)

• Resources for Class Activities: Handouts, worksheets, and other resources used in the class. These items are hyperlinked in each instructor guide, but compiled in one place in this folder

• Admin for TYL Instructors: Various administrative material, which is particularly relevant for staff teaching at Tulane.

This may not be as useful for instructors from other universities. That said, instructors from outside Tulane may find the following resources useful:

Class Preparation Checklist (how to build out the online class)

o Introvert Engagement Strategies (how to tweak activities if you have

introverted/less talkative students)

TYL Class Point System: Point structure for the class

หากนำไปลองใช้แล้ว มีข้อมูล ฟีดแบคต่างๆ สามารถส่งไปได้ที่ [email protected] เค้ายังคง prototype การเรียนการสอนนี้ไปเรื่อยๆ ค่ะ

 


บทความนี้ นำเนื้อหาบางส่วนมาจาก Session  Choose your own adventure: Life Design Implementation on 6 campuses จากงาน Ashoka U Exchange 2019 

Best Practice จากทั้งหมด 6 มหาวิทยาลัยที่ใช้ Life Design เข้าไปเป็นเครื่องมือช่วยให้นิสิต นักศึกษาออกแบบ ทัศนคติ เครื่องมือ และกระบวนการที่ช่วยให้พวกเขาสามารถตอบคำถามได้ว่า “จะทำอย่างกับชีวิตตัวเองดี?”  โดยมี มหาวิทยาลัย 6 แห่ง ที่สอน life design ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ใส่ลงไปในโปรแกรมการเรียนการสอน สร้างการมีส่วนร่วมกับนักศึกษาตั้งแต่ปี 1 สนับสนุนให้นักศึกษาค้นหาบทบาทหน้าที่ตัวเองในการมีส่วนร่วมรับมือจัดการกับปัญหาสังคม 

Ashoka U เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่ทำเรื่อง ​Changemaking Education ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของ framework การทำงานของอาจารย์หรือวางแผนกลยุทธ์ในระดับองค์กร เพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศที่สนับสนุนนักสร้างการเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัย การปรับการเรียนการสอน กิจกรรม การวัดผล รวมไปถึงงานวิจัยต่างๆ ที่สร้างผลกระทบทางสังคม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ashokau.org/about/what-we-do/

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below