knowledge

[CMIN] ขุมทรัพย์ออนไลน์สำหรับผู้ทำงานสนับสนุน Changemakers

18 มิถุนายน 2019


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

นอกจากความสนใจในประเด็นเรื่องการประกอบการทางสังคมและนวัตกรรมทางสังคมที่มากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างเห็นได้ชัด ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกแล้ว เรายังสามารถเห็นชุมชนแห่งการเรียนรู้สำหรับ Changemakers มีเพิ่มมากขึ้น ทั้งในรูปแบบห้องเรียนจริง และองค์ความรู้ออนไลน์ วันนี้ School of Changemakers จะมาแนะนำ 3 ขุมทรัพย์ออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่าย ใช้งานสะดวก และไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่ทำงานสนับสนุนนักสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ

SolutionsU®

มาสร้างพลังแห่งความเป็นไปได้ และสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งในการเปลี่ยนแปลงสังคม ให้กับห้องเรียน Changemakers ด้วยคลังเรื่องราว ข่าวสารจากทั่วโลกกับ SolutionsU®  https://solutionsu.solutionsjournalism.org/

SolutionsU® เป็นคลังเรื่องราวกรณีศึกษาการแก้ปัญหาและความท้าทายจากทั่วโลก ที่เป็นมากกว่าการสร้างแรงบันดาลใจ แต่เป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงอุปสรรคจริง และความเข้าใจเชิงลึกที่สำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยมีผู้เล่าเรื่องราวกว่า 1,400 คน จากกว่า 800 แหล่งข่าว ที่เล่าเรื่องราวมากกว่า 161 ประเทศทั่วโลก และชุมชนนักข่าวของที่นี่ก็ยังเติบโตขึ้นทุกวัน

SolutionsU® ถูกออกแบบให้สะดวกแก่ผู้ใช้งานด้วย 3 ฟังก์ชันหลัก

 • Featured ใช้เพื่อหาเรื่องราวยอดนิยมในแต่ละหัวข้อ เช่น การศึกษา การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สุขภาพ สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย เมื่อเรากดเข้าไปในแต่ละเรื่องราว จะมีบทย่อและประเด็นสำคัญของเรื่องนั้นให้ได้เห็นภาพรวมก่อน จากนั้นเมื่อเรากดเข้าไปที่ “view story” เราจะเข้าไปที่แหล่งข่าวที่มาออนไลน์ของเรื่องนั้นราวนั้น ๆ

 • Search ถ้ากดเข้าไปในนี้เราจะได้เข้าถึงคลังข้อมูลที่เราสามารถค้นหาได้จากความสนใจในมิติแตกต่างกันไป เช่น ค้นหาจาก “ประเด็น” ที่เราสนใจ ค้นหาตามประเด็นที่จัดหมวดหมู่ตาม “SDG” ค้นหากรณีศึกษาโดยกำหนด “พื้นที่” ค้นหาจาก “ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ” ที่เรากำลังศึกษา หรือแม้กระทั่ง ค้นหาจาก “ความยาวของเรื่องราว” เพื่อเริ่มเลือกจากเรื่องที่สั้นก่อนในการนำไปใช้ในห้องเรียน

 • Resources ทรัพยากรเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เน้นเรื่องการแก้ไขปัญหาในมิติต่าง ๆ ทั้งสำหรับผู้สอน และผู้เรียนรู้ หากจะใช้งานส่วนนี้ ต้องสมัครสมาชิกก่อน ซึ่งการสมัครสมาชิกนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย และใช้เวลาไม่มาก

 

หากเราเน้นไปที่การใช้งาน SolutionsU® ในห้องเรียนสำหรับ Changemakers เรียกได้ว่าส่วนของ Resources สำหรับผู้สอนนั้น เป็นเหมือนคลังสมบัติล้ำค่าที่มีห้องย่อยระหว่างทางให้สำรวจ และเลือกนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ ดังนี้

 

 • Teaching Collections คัดเลือกเรื่องราวตามหัวข้อและปัจจัยของความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลง พร้อมด้วยประเด็นคำถามเพื่อการถกเถียงแลกเปลี่ยนในห้องเรียน ซึ่งส่วนนี้ ผู้สอนสามารถสร้าง collection ของตัวเองและแชร์กับคนในชุมชน SolutionsU® ได้อีกด้วย

 • Assignment Ideas & Examples ไอเดียและตัวอย่างโจทย์งานสำหรับผู้เรียนที่จะช่วยให้เกิดการสำรวจประเด็น วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ประยุกต์ใช้ทฤษฎี และเปิดจินตนาการในการสร้างวิธีแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 • Teaching Modules สามารถนำไปใช้ผสานกับคอร์สที่มีอยู่แล้วหรือสร้างคอร์สใหม่ขึ้นมา SolutionsU™ จะสร้างความร่วมมือกับผู้สอน เพื่อสร้างวัตถุดิบการสอนที่ทรงคุณค่านี้

 • Syllabi คือตัวอย่างของคอร์สที่คณะการศึกษาต่าง ๆใช้ SolutionsU™ ในการออกแบบการสอน

 • How To Guides คือข้อแนะนำอย่างเป็นขั้นตอนในการใช้ทรัพยากรเหล่านี้ของ SolutionsU™

ทีม SolutionsU® อยากที่จะสร้างชุมชนผู้สอน โดยยินดีให้นำไปปรับใช้และแบ่งปันเครื่องมือเหล่านี้ออกไปในการสอนและงานวิจัย ทรัพยากรทั้งหมดจะสามารถนำไปใช้ได้ภายใต้ Creative Commons license นี้ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

SolutionsU® เป็นโครงการภายใต้ Solutions Journalism Network องค์กรไม่แสวงหากำไร ที่อยากจะสร้างกองกำลังที่จะรายงานข่าวเกี่ยวกับปัญหาสังคมอย่างลึกซึ้งและมีมีวิจารณญาณ สามารถเล่าเรื่องราวที่อธิบายเชิงลึกได้ว่า ปัจเจก องค์กร และชุมชน จัดการกับปัญหาสังคมเหล่านั้นที่พวกเขาเผชิญได้อย่างไร  

David Bornstein ผู้ร่วมก่อตั้ง Solutions Journalism Network เป็นผู้ที่เขียนหนังสือ How to Change the World ที่เล่าเรื่องราวของนวัตกรรมทางสังคมจากทั่วโลกอีกด้วย

 


Teaching Change Podcast

Podcast ที่สร้างโดยผู้สอน เพื่อสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ประกอบการสังคมและนวัตกรรมทางสังคม

Teaching Change Podcast ถูกสร้างขึ้นด้วยความรักของ ศาสตราจารย์ Jerrid P. Kalakay จาก Valencia College ในออร์แลนโด รัฐฟลอริด้า ที่อยากจะสำรวจมิติของความเป็นผู้ประกอบการสังคมและนวัตกรรมสังคมผ่านมุมมองทางวิชาการ ศาสตราจารย์ Jerrid สอนเกี่ยวกับการประกอบการเพื่อสังคม ชีวิตที่มีความหมาย และวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร ใน podcast แต่ละตอน ศาสตราจารย์จะสัมภาษณ์ผู้ประกอบการสังคม ผู้สอน และผู้สร้างนโยบาย เพื่อดึงเรื่องราวจากประสบการณ์ตรงของพวกเขาในวงการธุรกิจที่ใส่ใจและตระหนักถึงสังคมเป็นหลัก

ปัจจุบันมี podcast ทั้งหมด 43 ตอนแล้ว หากเราเน้นไปที่การใช้งาน Teaching Change Podcast ในห้องเรียนสำหรับ Changemakers องค์ความรู้ต่าง ๆ จาก podcast นี้ สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น

 • ใช้เพื่อเติมความรู้สำหรับผู้สอนเอง มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากมายจากบทสัมภาษณ์ผู้คนที่ทำงานในพื้นที่และมิติที่แตกต่างกันไป มีบทสัมภาษณ์ผู้สอนในบริบทที่หลากหลายด้วย ผู้สอนสามารถฟังแล้วนำวิธีคิดมาปรับใช้กับการสอนของตัวเองได้ ที่สำคัญ ศาสตราจารย์ Jerrid เองก็เป็นหนึ่งในผู้สอน changemakers ดังนั้นวิธีการสื่อสาร และวิธีการสัมภาษณ์ จะมีมิติที่ลึกซึ้งมากขึ้นสำหรับผู้สอน

 • ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับผู้เรียนก็ยังได้ การที่ผู้เรียนได้ฟังบทสัมภาษณ์ของศาสตราจารย์ Jerrid นอกจากผู้เรียนจะได้ความรู้ใหม่แล้ว ยังได้เห็นวิธีคิดในการตั้งคำถาม มุมมองในการสื่อสารประเด็นทางสังคมต่าง ๆ บางตอนจะมีนักศึกษาจากห้องเรียนของศาสตราจารย์ Jerrid มาร่วมจัดด้วย เช่น ตอนที่ 24 – Pursuing Your Passion with Student Guests

 • นอกจากบทสัมภาษณ์ต่าง ๆ แล้ว ยังมีหลายตอนที่ศาสตราจารย์ Jerrid พูดถึงพื้นฐานของการประกอบการสังคม เช่น บทแนะนำเบื้องต้น, empathy, purpose, การดูแลตัวเองของผู้ประกอบการสังคม เป็นต้น ซึ่งผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนเลือกฟังเรื่องที่ตนเองสนใจ แล้วมาตั้งวงสนทนาแลกเปลี่ยนในห้องเรียนได้


Under-Told Stories Project

สื่อที่เล่าเรื่องราวประเด็นสังคมเชิงลึก ด้วยความตั้งใจที่จะปลุกชาวอเมริกันให้ตื่นมารับรู้เรื่องจริงที่เกิดขึ้นทั่วโลก เป็นความร่วมมือของ มหาวิทยาลัย St. Thomas รัฐมินมิโซตา สหรัฐอเมริกา และเครือข่ายนักข่าวนานาชาติ ตั้งใจจะเป็นเป็นผู้ผลิตงานข่าวมัลติมีเดียคุณภาพสูงสำหรับสำนักข่าวสาธารณะและเอกชน โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาร่วมเรียนรู้ ฝึกงานจากการทำงานสื่อจริง เพื่อให้เกิดพื้นที่เล่าเรื่องราวรายงานข่าวที่ไม่เคยถูกพูดถึงในสื่อทั่วไป โครงการนี้สร้างความร่วมมือกับสำนักข่าวน่าเชื่อถืออย่าง The PBS NewsHour และ The Pulitzer Center on Crisis Reporting เพื่อสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งทีวี วิทยุ podcast และอินเทอร์เน็ต

 

เรื่องราวต่าง ๆ จะถูกสื่อสารเชิงลึกผ่านประเด็นสังคมที่หลากหลาย เรื่องสิ่งแวดล้อม สิทธิสตรี ระบบการศึกษา อาหารและน้ำ สันติภาพ และอื่น ๆ โดยมีพันธกิจเน้นสร้างการรับรู้ให้กับชาวอเมริกัน โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา ได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวของโลกภายนอก ทั้งในมุมของปัญหาที่ไม่เคยถูกเล่าออกมา และเรื่องราวของ changemakers ที่เกิดขึ้นทั่วโลก

หากเราเน้นไปที่การใช้งาน Under-Told Stories Project ในห้องเรียนสำหรับ Changemakers องค์ความรู้ต่าง ๆ จากเว็บไซต์นี้ สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น

 • ใช้วีดีโอเป็นประเด็นเปิดพื้นที่การพูดคุยถกเถียงในห้องเรียน

 • งานวิจัยเชิงพื้นที่ประเทศและเชิงประเด็น

 • ให้ได้เรียนรู้เชิงลึกจากตัวอย่างจริงของการประกอบการสังคม

แนะนำให้ผู้สอนลงทะเบียนกับระบบเอาไว้ เนื่องจาก Under-Told Stories Project กำลังจะมีเว็บไซต์ใหม่ที่เน้นเรื่องทรัพยากรที่ใช้ในห้องเรียนเพิ่มขึ้นด้วยเครื่องมือใหม่ ๆ เช่น วีดีโอมุมมองแบบ 360 องศา เทคโนโลยีที่รองรับ Virtual Reality ซึ่งการลงทะเบียนนั้นทำได้อย่างง่ายดาย ใช้ข้อมูลเพียง email address อย่างเดียวเท่านั้น

 

แปลและเรียบเรียงโดย 


เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ