knowledge

‘การตั้งชื่อ’ จุดเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์

5 กรกฎาคม 2019


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , ,

“ การตั้งชื่อ คือ การให้คุณค่าและนำมาซึ่งการเป็น Brand ที่ทุกคนกล่าวถึง ” การเป็นที่รู้จักอย่างมีจุดยืนที่มั่นคง ถือเป็นอีกสิ่งที่สำคัญของการดำเนินกิจการเพื่อสังคม เมื่อกิจการเป็นที่รู้จักจะนำมาซึ่งการได้รับความร่วมมือจากคนในสังคมหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การสร้างแบรนด์จึงถือเป็นตัวช่วยหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจการและช่วยให้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่ต้องการได้อย่างราบรื่นและมีความยั่งยืน

กิจกรรม Helpdesk Branding จัดโดย School of Changemakers เปิดโอกาสให้ Changemakers ได้เข้ารับคำปรึกษาเรื่องการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ในครั้งนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีคุณบี๋ ปรารถนา จริยวิลาศกุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน Branding มาเป็นผู้ให้คำปรึกษา ซึ่งทีมที่เข้ารับการปรึกษาในครั้งนี้คือ The Guidelight

เกี่ยวกับ The Guidlight

The Guidelight โครงการเพื่อสังคมที่เป็นตัวกลางช่วยให้เด็กนักศึกษาตาบอดที่เรียนในระดับมหาวิทยาลัยสามารถเรียนจบและประสบความสำเร็จในการเรียน ผ่านการสร้างพื้นที่ในการเเบ่งปันความรู้และการช่วยเหลือของเพื่อนตาดีและเพื่อนตาบอดด้วยกันเอง เพิ่มโอกาสให้นักศึกษาตาบอดสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้อย่างเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป หลังจากดำเนินโครงการมาในปีที่ 4 The Guidelight สามารถสร้างงานและรายได้ให้แก่นักศึกษาตาบอดในโครงการ อีกทั้งยังมีผลการเรียนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ความท้าทายหรือุปสรรคที่เกิดขึ้นของทีม The Guidelight ต่อการสร้างแบรนด์ในครั้งนี้ คือ 

  • การทำให้ The Guidelight เป็นที่รู้จักสำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นเพื่อหาอาสาสมัครมาช่วยนักศึกษาตาบอดในการเรียน 
  • ค้นหาจุดที่สร้างความยั่งยืนขององค์กรในด้านของแบรนด์ และช่องทางการหารายได้ 
  • งานที่ต้องทำเพื่อสร้าง Brand ให้แข็งแรงพร้อมขยายงานของ The Guidelight ไปในมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดมากขึ้น

หลังจากการเข้ารับคำปรึกษา พี่บี๋ได้มอบงานเพื่อกลับไปพัฒนาต่อ ให้กับทีม The Guidelight ดังนี้

  • ตั้งชื่อระบบตัวกลางซึ่งทำหน้าที่ช่วยให้เด็กนักศึกษาตาบอดที่เรียนในระดับมหาวิทยาลัยสามารถเรียนจบและประสบความสำเร็จในการเรียน เพื่อให้คนภายนอกสามารถรับรู้และเข้าใจในสิ่งที่ทีมกำลังทำ 
  • เขียน Ecosystem และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ The Guidelight ทั้งหมด เพื่อดูว่ามีการทำงานส่วนไหนที่ยังต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นและจะปรับปรุงอย่างไร พร้อมตั้งชื่อให้ Ecosystem นี้ 
  • มองหาโอกาสการร่วมงานหรือช่องทางการหารายได้ หลังจากเขียน Ecosystem ทีมอาจจะเล็งเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของ The Guidelight  หรือองค์กรที่อนาคตอาจมีโอกาสได้ร่วมทำงานกัน
  • อนาคตเมื่อมีการขยายงานไปต่างจังหวัด ควรสร้างระบบในการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานในแต่ละศูนย์ที่จะขยายโครงการเข้าไป เพื่อให้ผลลัพธ์การทำงานยังคงเป็น The Guidelight ทีมอยากได้คนแบบใด ต้องคัดเลือกผ่านรูปแบบใด มีโปรแกรมอะไรที่ทำให้คนเหล่านั้นทำงานในรูปแบบที่ทีมต้องการ

จุดเริ่มต้นของของการเป็น Brand ที่ทุกคนกล่าวถึงมักมีสิ่งที่หลายคนหลงลืมไป นั่นคือ การตั้งชื่อให้กับสิ่งสำคัญที่องค์กรของเรากำลังทำหรือพัฒนาอยู่ ไม่ว่าจะเป็น สินค้า บริการ หรือโดยเฉพาะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่องค์กรเพื่อสังคมใช้เพื่อแก้ปัญหาสังคม เพราะเมื่อเรามีชื่อให้กับสิ่งๆ นั้น เปรียบเสมือนการมีตัวตนและมีคุณค่า การนำไปพูดต่อหรือการสร้างความเข้าใจให้แก่คนที่ไม่เคยรู้จักเรามาก่อนจะสามารถทำได้ง่ายมากขึ้น และจุดเริ่มต้นเล็กๆ จากการให้คุณค่ากับสิ่งที่เราทำผ่านการตั้งชื่อนี้ จะสร้าง Brand ที่เมื่อพูดถึงระบบช่วยเหลือนักศึกษาตาบอด ทุกคนต้องนึกถึง The Guidelight และ นำมาซึ่งความยั่งยืนและการอยู่รอดของโครงการได้ในอนาคต


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ