knowledge

[StartYoung] วางแผนการสื่อสารด้วย Communication Plan

16 มิถุนายน 2020


, , , ,
,

เมื่อเรามีไอเดียในการแก้ไขปัญหาหรืออยู่ในช่วงกำลังดำเนินโปรเจกต์เพื่อสังคม การต้องตอบคำถาม ‘ไอเดียของเราคืออะไร?’ หรือ ‘เรากำลังทำอะไรอยู่?’ ถือเป็นความท้าทายที่เราจะต้องเล่าเรื่องให้น่าสนใจ เพื่อโน้มน้าวคนอื่นและนำไปสู่ความร่วมมือที่ดี นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการพูดคุยกับนักลงทุน ชักชวนคนอื่นมาลงมือทำ หรือสื่อสารคุณค่าให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าของเรา ดังนั้นการวางแผนเพื่อ ‘การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ’ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก


  • เครื่องมือ Communication Plan พัฒนาจากโมเดลการสื่อสาร S M C R  ช่วยให้เกิดการสื่อสารเพื่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการตอบคำถามให้ได้ว่า เราเป็นใคร? จะสื่อสารกับใคร? ต้องการสื่อสารเรื่องอะไร? ด้วยช่องทางไหน? ตามหลักการ S (Sender) M (Message) C (Channel) R (Receiver)

เรียนรู้วิธีการทำ Communication Plan ได้ที่วิดีโอนี้!


เรียนรู้วิธีการทำ Communication Plan ผ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

1. เตรียมพร้อมก่อนลงมือทำ
– หาช่วงเวลาประมาณ เวลา 40-60 นาที แล้วจัดประชุมทีมเพื่อทำกิจกรรมนี้ร่วมกันโดยเฉพาะ
– ดาวน์โหลดและปริ้นแบบฟอร์มได้ที่ Communication Plan หรือ เตรียมกระดาษ A4 หรือ ​A3 1 แผ่น วาดเส้นแบ่งเป็น 5 ช่องตามตัวอย่าง Worksheet
– เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน ปากกา ดินสอ สีไม้หรือปากกาเมจิกสี

Communication Plan Worksheet

2. เริ่มกันเลย!
ขั้นตอนที่ 1: ผู้รับสาร
มีใครบ้างที่เราต้องการสื่อสารเกี่ยวกับไอเดียหรือโปรเจกต์เพื่อสังคมของเรา พวกเขาคือใคร มีความต้องการและชอบหรือไม่ชอบอะไร? เพราะเคล็ดลับของการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จ คือการทำความรู้จักกับ ‘ผู้รับสาร’ ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เรารู้ว่าเราจะพูดกับใครและเขาอยากได้ยินอะไร

ขั้นตอนที่ 2: จุดประสงค์ของการสื่อสาร
เมื่อเราได้ผู้รับสารเป็นจุดตั้งต้นแล้ว เราต้องการจะสื่อสารอะไรกับกลุ่มคนเหล่านั้น และหากผู้รับสารรับรู้แล้วจะนำไปสู่อะไรต่อบ้าง โดยอาจจะแบ่งจุดประสงค์ของการสื่อสารออกเป็น 4 รูปแบบดังนี้
– สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ว่ามีอยู่ เรียกความสนใจ ทำให้สะดุดตา สะดุดใจ 
– สื่อสารเพื่อให้เกิดความสนใจมากขึ้นจากการเห็นว่าเรามีดีอะไร ทำให้อยากมีส่วยร่วม อยากซื้อ หรืออยากช่วยเหลือ
– สื่อสารเพื่อให้เกิดความต้องการมากขึ้น เห็นจุดเด่นเฉพาะตัวของเรา เชื่อมั่นในตัวเรา
– สื่อสารเพื่อให้เกิดการลงมือทำ เช่น มาเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมลงทุนในโปรเจกต์เรา เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 3: ผู้ส่งสาร
เราเป็นใครและจะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้รับสาร และจะสื่อสารด้วยบทบาทใด? โดยเราควรเลือกบทบาทให้กับตัวเองที่เหมาะสมกับผู้รับสาร เช่น เราจะเป็นพี่ เพื่อน ครู หรือตัวแทนผู้เดือดร้อน เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 4: ช่องทาง
จากการทำความรู้จักผู้รับสารและมีจุดประสงค์ของการสื่อสารชัดเจนแล้ว เราควรใช้ช่องทางการสื่อสารใด? โดยเลือกให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการรับสื่อของผู้รับสารเป็นหลัก สามารถแบ่งช่องทางออกเป็นทางออฟไลน์ เช่น การลงพื้นที่ การสื่อสารที่ได้พบกันต่อหน้า และทางออนไลน์ เช่น Social Media, Email, Website เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 5: เนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร
สรุปเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร โดยเริ่มจากการระบุประเด็นหรือใจความหลัก จากนั้นกำหนดอารมณ์ความรู้สึก เช่น การเลือกสี ฟ้อนต์ โลโก้ เป็นต้น ไปสู่การเลือกเนื้อหาที่ใช้เพื่อการสื่อสารโดยสามรถเลือกใช้เป็นการเขียน เช่น การทำโปสเตอร์หรือใบปลิว การพิมพ์ข้อความบนสื่อ Social Media หรือใช้เป็นการพูดคุยด้วยคำพูด เช่น การพูดคุยกับชาวบ้าน การนำเสนอไอเดียในรูปแบบ Pitching เป็นต้น โดยทั้งหมดนี้อย่าลืมว่าเราเป็นใคร จะสื่อสารกับใคร และเลือกช่องทางการสื่อสารใด

ตัวอย่าง Communication Plan


หากคุณเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะกังวลกับสถานการณ์ หรืออยากหาอะไรทําสนุกๆ School of Changemakers และ สสส. อยากชวนคุณกับเพื่อนๆ ตั้งคําถามและลงมือทําเพื่อหาคําตอบ เพื่อการปรับตัวในยุคโควิด สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ StartYoung.clubใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below