knowledge

[StartYoung] ถอดการเรียนรู้ด้วย Reflection

17 กรกฎาคม 2020


,

การคิดทบทวนหลังทำกิจกรรมเป็นกระบวนการสำคัญสำหรับการเรียนรู้จากการลงมือทำ เมื่อเราทำกิจกรรมไปแล้ว หากเราได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองและทบทวนประสบการณ์หรือกิจกรรมที่ผ่านไป เกิดอะไรขึ้นบ้าง  สิ่งที่เราทำไป ไม่ว่าจะผ่านการพูดหรือการลงมือทำ ส่งผลอะไรบ้าง จะทำให้เราให้เวลาตัวเองเรียนรู้ทั้งการทำงานและเรียนรู้ตัวเอง 


  • ในเครื่องมือ Reflection เราจะได้วิเคราะห์ว่าปัจจัยที่ทำให้เราทำสำเร็จคืออะไรในสิ่งที่ทำไปแล้วได้ผลดี และหากไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ก็จะมีเวลาแยกแยะได้ว่าเป็นเพราะอะไร และเก็บไว้ไปปรับใช้ในการทำกิจกรรมต่อไปได้ในอนาคต
  • ที่สำคัญคือการเรียนรู้ตัวเอง ว่าแต่ละประสบการณ์และกิจกรรม เราคิดและรู้สึกอย่างไร อะไรที่เราชอบหรือสนใจ เราทำอะไรได้ดี หรือเรายังต้องเรียนรู้สิ่งใดเพิ่ม
  • ทักษะในการทบทวนตัวเองนี้ อาศัยการฝึก และหากทำเป็นนิสัยได้ จากการเรียนรู้จะนำไปสู่การเติบโตและพัฒนาตนเอง จะทำให้เราเป็นคนที่ไม่กลัวการทำอะไรใหม่ๆ 

เรียนรู้วิธีการทำ Reflection ได้ที่วิดีโอนี้!


เรียนรู้วิธีการทำ Reflection ผ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

1. เตรียมพร้อมก่อนลงมือทำ
– หาช่วงที่มีเวลาว่างให้ได้อยู่คนเดียวประมาณ 15-30 นาที และไม่ควรทำไปพร้อมกับทำสิ่งอื่นๆ ไปด้วย
– ดาวน์โหลดและปริ้นแบบฟอร์มได้ที่ Reflection Worksheet
– เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน ปากกา ดินสอ สีไม้หรือปากกาเมจิกสี

Reflection Worksheet

2. เริ่มกันเลย!
ขั้นตอนที่ 1: อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น/กิจกรรมที่ได้ทำไป
เริ่มจากข้อที่ 1 นั่งคิดถึงช่วงเวลาที่เราอยากทบทวน  ว่าเราจะเพิ่งทำอะไรไป ในช่วงเวลานั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง อาจวาดเป็นภาพ หรือเขียนเล่าเพื่อเรียงลำดับเหตุการณ์ หากพื้นที่ 4 ช่องมีไม่พอ ลองหากระดาษเปล่าแผ่นใหญ่ๆ มาเพิ่ม 

ขั้นตอนที่ 2: เลือกเหตุการณ์
เมื่อวาดหรือเขียนเสร็จแล้ว เลือกช่วงเวลาที่กระทบใจเรา หรือชวนให้เราฉุกคิดมากที่สุด และเขียนเล่าเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกเหตุการณ์นั้นๆ ในข้อ 2

ขั้นตอนที่ 3: สิ่งที่เราได้เรียนรู้
ในขั้นตอนสุดท้าย จากเหตุการณ์ที่เราเลือก
3.1 วิเคราะห์ แยกแยะ ลงลึกไปในประสบการณ์ ให้เห็นถึงเบื้องหลัง ที่มาที่ไป เหตุผล หรือปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นๆ หรือวิเคราะห์ตัวเราว่าปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อความคิดหรือความรู้สึกของเรา ในข้อนี้ลองท้าทายตัวเองให้วิเคราะห์ไปให้ลึกและเชื่อมโยงกับตัวเราให้ได้มากที่สุด

จากนั้น ลองคิดจากการวิเคราะห์ของเรา 
3.2 ลองคิดถึงว่าเราจะเอาสิ่งที่เราวิเคราะห์ได้ไปปรับใช้ต่อในอนาคตได้อย่างไร อะไรที่เป็นปัจจัยความสำเร็จที่นำไปทำซ้ำได้ อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เราผิดพลาดที่เราควรหลีกเลี่ยง  มีประเด็นอะไรที่เราควรคิดต่อ หรือเรื่องใดที่เราควรเรียนรู้เพิ่มเติม

ตัวอย่างการใช้เครื่องมือ Reflection


Tips

  • การคิดทบทวนนั้นเป็นกิจกรรมที่ควรทำหลังจากจบจากกิจกรรมทันที ไม่ควรปล่อยไว้เกิน 2-3 วัน เพราะเราอาจลืมไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
  • หากมีเวลาเพิ่มเติม เราอาจจะเลือกประเด็นจากข้อ 3 มาเพิ่ม และทำซ้ำ ข้อ 4-5 เพื่อให้เราคิดทบทวนและเรียนรู้ได้อีกหลายๆ ประเด็น
  • หากมีเวลา เมื่อทำ Reflection ของเราเองแล้ว ควรชวนเพื่อนๆ ในทีม หรือผู้เกี่ยวข้องมาพูดคุยประเด็นการเรียนรู้ที่ได้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการทำงานและการเรียนรู้เป็นทีม
  • หากลองทำ Reflection แล้วชอบ อาจลองหาสมุด หรือ application เพื่อเขียนอย่างเป็นประจำ เพื่อสะดวกต่อการรวบรวมเอาไว้เป็นของเราเอง เราจะได้สะสมความรู้และติดตามการพัฒนาตัวเองของเราได้ เพราะความคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือความคิดที่เราคิดได้เอง


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below