knowledge

[StartYoung] ทบทวนหลังทำกิจกรรม After Action Review

10 สิงหาคม 2020


,

หลังจากที่เราได้ลงมือทำกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการประเมินผลการทำงาน (Evaluation) เพื่อดูว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้าง มีอะไรที่ทำแล้วดีควรทำต่อ หรืออะไรบ้างที่ควรปรับปรุง และเราในฐานะคนทำงานได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ 


  • เครื่องมือ After Action Review เป็นตารางที่ชวนให้เราได้ย้อนนึกถึงว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่ทำได้ตามเป้าหมาย เพราะอะไรจึงทำได้สำเร็จ เพราะอะไรถึงทำแล้วไม่ดี รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้นอีก

เรียนรู้วิธีการทำ After Action Review ได้ที่วิดีโอนี้!


เรียนรู้วิธีการทำ After Action Review ผ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

1. เตรียมพร้อมก่อนลงมือทำ
– หาช่วงเวลาประมาณ 40-60 นาที แล้วจัดประชุมทีมเพื่อทำกิจกรรมนี้ร่วมกันโดยเฉพาะ
– ดาวน์โหลดและปริ้นแบบฟอร์มได้ที่ After Action Review Worksheet
– เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน ปากกา ดินสอ สีไม้หรือปากกาเมจิกสี

2. เริ่มกันเลย!
ขั้นตอนที่ 1: สิ่งที่วางแผนไว้
เริ่มต้นด้วยการลิสต์กิจกรรมทั้งหมดที่วางแผนไว้จากแผนการดำเนินงาน (Gantt Chart)

ขั้นตอนที่ 2: สิ่งที่เกิดขึ้นจริง
หลังจากดำเนินงานไปแล้ว กิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงมีอะไรบ้าง

ขั้นตอนที่ 3: สิ่งที่ทำได้ดี
ทบทวนเหตุการณ์/สถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำกิจกรรม ที่ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ทำแล้วส่งผลให้ตัวกิจกรรมได้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ขั้นตอนที่ 4: สิ่งที่ทำพลาดไป
ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในการทำกิจกรรมแล้วได้ผลลัพธ์ไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น หรือไม่ควรให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก ทำแล้วส่งผลให้กิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ขั้นตอนที่ 5: ถ้ามีโอกาสครั้งต่อไปเราจะ..
จากสิ่งที่ทำได้ดีและที่ทำพลาดไป ลองคิดถึงวิธีการใหม่ สิ่งที่ควรทำหรือปรับปรุงจากเดิม หากมีการจัดกิจกรรมขึ้นอีก


Tips

  • การทำ AAR ให้เกิดประโยชน์สูงสุดควรให้สมาชิกในทีมอยู่ครบทุกคน และสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็น 
  • ทุกคนในทีมเสมอกันโดยอาจจะมีคนหนึ่งในทีมช่วยนำกระบวนการ คอยตั้งถาม จดประเด็นต่างๆ ที่สำคัญ และกระตุ้นให้เกิดการแสดงความคิดเห็น
  • ทีมร่วมกันตั้งข้อสังเกตถึงสถานการณ์และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ว่ามีสิ่งใดดี หรือไม่ดี ควรปรับปรุง โดยไม่จำเป็นต้องพูดถึงตัวบุคคลในเชิงกล่าวโทษหรือวิจารณ์ หาคนทำผิด และช่วยกันเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ทีมเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้น


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below